nie znane słowa

 0    209 flashcards    justynam6
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
taki
start learning
such
oczekiwać
start learning
expect
naprawdę
start learning
truly
być podobnym
start learning
resemble
nieformalny
start learning
informal
wybór
start learning
choice
rozważać
start learning
consider
uczęszczać
start learning
attend
obietnica
start learning
promise
podziw
start learning
admiration
nadawca
start learning
sender
podejrzani
start learning
suspects
poniżej
start learning
below
dokładnie
start learning
exactly
rocznica
start learning
anniversary
przejście na emeryturę
start learning
retirement
wyrażenia
start learning
expressions
trochę
start learning
slightly
wstyd
start learning
ashamed
szczególnie
start learning
particulary
dumny
start learning
proud of
Opisując
start learning
describing
wyjątkowy
start learning
unique
realizowany
start learning
accomplished
prześlij dalej
start learning
forward
złość
start learning
spite
okoliczność
start learning
circumstance
złość
start learning
spite
zapakowane
start learning
packed
krewni
start learning
relatives
wybitny
start learning
outstanding
wstrząśnięty
start learning
thrilled
zatłoczone
start learning
crowded
prawie
start learning
nearly
bardzo / ekstremalnie
start learning
extremely
zadowolony
start learning
pleased
przemysł
start learning
industry
zapobiec
start learning
prevented
kartki okolicznościowe
start learning
greetings cards
istniał
start learning
existed
do
start learning
until
coraz bardziej
start learning
increasingly
otrzymać
start learning
receive
rozweselać się
start learning
cheer up
straszny
start learning
awful
oczekując
start learning
expecting
domniemany
start learning
supposed
klamka
start learning
handle
cud
start learning
wonder
zepsuć
start learning
spoil
przystępny
start learning
approachable
dusza
start learning
soul
kiedykolwiek
start learning
whenever
Okazało się,
start learning
turned out
odkąd
start learning
ever since
towarzyskich
start learning
socialising
uwaga
start learning
attention
otrzymać
start learning
receive
zapadający w pamięć
start learning
memorable
realizowany
start learning
accomplished
przygotować się
start learning
get ready
mieszkanie
start learning
flat
wyjmować
start learning
putting out
okres
start learning
period
niejawnym
start learning
unstated
mieć potomstwo
start learning
to bear
potępiać
start learning
disapprove
w wyraźny sposób
start learning
clearly
chyba że
start learning
unless
ogłosić
start learning
announce
rzucony
start learning
thrown
Głównym celem
start learning
main aim
mimo
start learning
despite
upewniać się
start learning
make sure
każdy
start learning
each
luka
start learning
gap
pogoda
start learning
weather
od
start learning
since
koledzy
start learning
mates
tkwić wewnątrz
start learning
be stuck indoors
wspomniano
start learning
mentioned
odwołanie
start learning
appealed
Szpiedzy
start learning
spies
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
przyjazd
start learning
arrival
wyjaśnione
start learning
explained
Wyciek
start learning
leaking
sklasyfikowany
start learning
classified
wróg
start learning
enemy
zmniejszenie / spadek
start learning
drop
trasa
start learning
route
złapany
start learning
caught
przygoda
start learning
adventure
rozpoczął
start learning
began
rozlane
start learning
spilt
wskazówki
start learning
clues
udział
start learning
share
wzorzysty
start learning
figured
wątpliwości
start learning
doubts
wskazówki
start learning
hints
klosz
start learning
lampshade
powyżej / nad / u góry
start learning
above
Głowice
start learning
heads
ludzkość
start learning
humanity
zdrajca
start learning
traitor
zło
start learning
evil
uczciwość
start learning
honesty
pierwotnie
start learning
originally
rozwiązać
start learning
solve
tajemniczy
start learning
mysterious
dekada
start learning
decade
wprowadzone
start learning
introduced
fanaberia
start learning
fad
rozrywka
start learning
entertainment
przechwałki
start learning
boast
ogromnie
start learning
tremendously
nowość
start learning
novelly
tłumy
start learning
crowds
stymulujący / pobudzający
start learning
stimulating
wzory
start learning
patterns
zgadywanki
start learning
riddles
pękanie
start learning
cracking
uspołecznić
start learning
socialise
zaangażowany
start learning
involved
pospolity
start learning
common
wolny czas
start learning
leisure
głównie
start learning
mainly
zależy
start learning
depends
między
start learning
among
wskazówki
start learning
clues
ilość
start learning
amount
apelacja
start learning
appeal
potwierdzony
start learning
proved
wynalazł
start learning
invented
rozwiązać
start learning
solve
zgadywanki
start learning
puzzles
z
start learning
out of
tajemniczy
start learning
mysterious
przez
start learning
over
dekada
start learning
decade
wprowadzone
start learning
introduced
moda
start learning
the fad
miły
start learning
kind
przechwałki
start learning
boast
ogromnie
start learning
tremendously
nowość
start learning
novelty
stymulujący / pobudzający
start learning
stimulating
szukać
start learning
to look for
Wzorce
start learning
patters
Wyzwaniem
start learning
a challenge
ucieczki
start learning
escaping
pękanie
start learning
cracking
w ciągu
start learning
within
działa jak
start learning
works like
rekompensata/ nagroda
start learning
reward
wtedy / wówczas
start learning
then
uspołecznić
start learning
socialise
angażować się
start learning
get involved
w porządku
start learning
in order
wspólny cel
start learning
common goal
inaczej
start learning
unlike
samotny
start learning
solitary
zależy głównie
start learning
mainly depends
Współpraca
start learning
cooperations
między
start learning
among
Uczestnicy
start learning
participants
Ilość
start learning
the amount
sprawa
start learning
deal
ilość
start learning
amount
podniecenie
start learning
excitement
napięcie
start learning
tension
Nie podarowany
start learning
not given
lepiej się dogadać
start learning
get on beter
wymagać wysiłku umysłowego
start learning
require mental effort
dopuszczać
start learning
allow
odnoszący sukcesy
start learning
successful
przygotowany
start learning
prepared
entuzjastyczny
start learning
enthusiastic
odmawiać
start learning
refuse
wspomniano
start learning
mentioned
według
start learning
according
niepewny
start learning
unsure
wskazówka
start learning
clue
Główne cele
start learning
main objectives
odrzucił ofertę
start learning
turned the offer down
zamiast
start learning
instead
ambitny
start learning
ambitious
okazja / możliwość
start learning
opportunity
przyklad
start learning
example
Woleć
start learning
Prefer
wsparcie
start learning
support
dość
start learning
fairly
wiarygodny
start learning
reliable
zdenerwowany
start learning
upset
zirytowany
start learning
annoyed
zmiany
start learning
changing
przynieść
start learning
bring
odmówił
start learning
refused
Roszczenia
start learning
claims
zamiast
start learning
instead
błędna recepcja
start learning
misconeception
sprawa
start learning
matter
zawierać
start learning
include
różny
start learning
various
Jakoże
start learning
altough
przystąpić
start learning
join
zepsuć
start learning
spoil
przyciągnąć
start learning
pull attract

You must sign in to write a comment