Newsweek styczeń

 0    97 flashcards    martakowalska569
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
szkolny doradca
start learning
a school counselor
mrzonka, marzenie ściętej głowy
start learning
a pipe dream
stawiac pierwsze kroki
start learning
to get a foot in the door
sprzedawca, ekspedient
start learning
a clerk
klasyfikować, szufladkować grupy wiekowe
start learning
to pigeonhole age groups
nadać imię
start learning
to bestow the name
Zjawisko
start learning
a phenomenon
zwiastować koniec ery
start learning
to herald the end of the era
niepokój
start learning
anxiety
dług hipoteczny
start learning
mortgage debt
dawać coś w zastaw
start learning
to pledge
nadążać za kosztami
start learning
to keep up with the costs
sumienność
start learning
conscientiousness
zaostrzyć, zwiększyć wymagania
start learning
to tighten the requirements
zatrudnianie pracowników umysłowych
start learning
white-collar employment
wytargować lepszą cenę
start learning
to bargain a better price
zwykli śmiertelnicy
start learning
ordinary mortals
automatyczny komornik
start learning
an automatic bailiff
iść do urn
start learning
to go to the polls
pełen obaw
start learning
apprehensive
poprzednik
start learning
a precedecessor
napływ
start learning
influx
jawna głupota
start learning
outright stupidity
przestać istnieć
start learning
to cease to exist
nabrać, oszukać kogoś
start learning
to dupe
rynek umów krótkoterminowych oparty na pracy freelancerów
start learning
gig economy
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
praca dorywcza
start learning
an odd job
przewrót ekonomiczny
start learning
economic coup
taboret ze schodkami
start learning
a step stool
spojrzeć w dół na sb
start learning
to look down on sb
konsjerż, asystent hotelu
start learning
a concierge
otworzyć rachunek
start learning
to open a tab
menu napojów
start learning
a beverage menu
pianka cukrowa
start learning
a marshmallow
udogodnienia, wyposażenie
start learning
amenities
luksus
start learning
luxury
szalony pośpiech, dziki pęd
start learning
a mad rush
przebranie, kostium
start learning
a fancy dress
chwycić
start learning
to grab
kurczowo chwycić, uczepić się czyjejś szyi
start learning
to cling onto sb's neck
zabieg odżywczy
start learning
a nourishing treatment
kompleksowa terapia sianem
start learning
a comprehensive hay therapy
herbata z igły sosny
start learning
a pine-needle tea
oznaczanie zdjęć hashtagami
start learning
hashtagging
zabieg kosmetyczny twarzy
start learning
a facial
sesja opalania w solarium
start learning
a tanning session
czerniak
start learning
melanoma
zapalenie mieszków włosowych
start learning
folliculitis
zakażenia wirusowe
start learning
viral infection
pilnik do stopy
start learning
a foot file
wdrozyć sugestie
start learning
to implement suggestions
wyznaczyć dziecięcego wicedyrektora
start learning
to appoint a child deputy manager
przytłoczony
start learning
overwhelmed
obładowany prezentami
start learning
laden with presents
niechętny
start learning
reluctant
konsumencyjne nastawienie
start learning
a consumerist attitude
przekazywać w ręce obcych osób
start learning
to hand off to strangers
przyzwyczaić się do bycia porzuconym, opuszczonym
start learning
to get used to being abandon
jeść w samotności
start learning
to eat in solitude
bieda
start learning
poverty
kundel
start learning
a mongrel
teren hotelu
start learning
hotel grounds
nadrabiać zaległości
start learning
to catch up
pilny projekt
start learning
an urgent project
stać komuś nad głową
start learning
to hang over somebody
umawiać się
start learning
to make appointment
rozproszony
start learning
spread out
powierzyć pracę
start learning
to entrust the work
podejście feudalne
start learning
a feudal approach
nadzorować poddanego
start learning
to watch over the serf
orać pole
start learning
to plow the field
narzucono osiem godzin
start learning
imposed eight hours
przyznać
start learning
to admit
zwariować
start learning
to freak out
pozyskiwać
start learning
to acquire
problematyczny, uciążliwy
start learning
troublesome
obciążony zadaniami
start learning
burdened with tasks
Wpaść w pułapkę
start learning
to fall into the trap
przyjmować, godzić się na
start learning
to take on
nadmiar obowiązków
start learning
excess duties
nasilony, spotęgowany
start learning
exacerbated
wymagać dojrzałości
start learning
to require maturity
nadążać za kimś
start learning
to catch up with sb
rutynowo lekceważyć
start learning
routinely dismissed
typowa dla rockowego świata mizoginia
start learning
knee-jerk rock-world misogyny
niezwykle proroczy
start learning
radically prescient
surrealistyczna mądrość
start learning
surrealist wisdom
piosenki z całego okresu kariery
start learning
career-spanning songs
oszczędne/minimalistyczne wykonanie
start learning
sparse rendition
przyznano jej współautorstwo z mocą wsteczną
start learning
retroactively received a co-writing credit
emanować ciepłem
start learning
exert warmth
fragment nagrania dźwiękowego
start learning
audio snippet
udręczone krzyki
start learning
anguished cries
przerażony, zbulwersowany
start learning
appalled
niestrudzony innowator
start learning
vibrant innovator
wyjaśnić swoją imponująco długą działaność artystyczną
start learning
account for one's remarkable longevity

You must sign in to write a comment