nauka i technika

 0    118 flashcards    gabrysiarogiewicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out / conduct an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować, rozwinąć się / rozwój
start learning
develop / development
odkryć / odkrycie
start learning
discover/ discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow the instructions
wynaleźć / wynalazek
start learning
invent / invention
zapisywać, prowadzić dokumentację (czegoś)
start learning
keep records (of)
pracownia fizyczno-chemiczna
start learning
lab (laboratory)
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć / przewidywanie, prognoza
start learning
predict / prediction
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty, rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialise in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż; przeprowadzać sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować / analiza
start learning
analyse / analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
diagnozować / diagnoza
start learning
diagnose / diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać / badanie, rozpoznanie, eksploracja
start learning
explore / exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
start learning
hypothesise / hypothesis
badać, dociekać / badanie
start learning
investigate / investigation
obserwować / obserwacja
start learning
observe / observation
udowodnić / dowód
start learning
prove / proof
zarejestrować wynalazek
start learning
register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory
naładować telefon
start learning
charge your phone
wybrać numer
start learning
dial a number
wcisnąć guzik
start learning
press a button
doładować
start learning
recharge
nagrać program
start learning
record a programme
wymienić żarówkę
start learning
replace a light bulb
wysłać SMS / e-mail
start learning
send a text message / an email
włączyć alarm antywłamaniowy
start learning
set the burglar alarm
serfować w sieci
start learning
surf the Net
uruchomić / wyłączyć silnik
start learning
switch on / off the engine
zrobić zdjęcie
start learning
take a photograph
włączyć/wyłączyć
start learning
turn on / off
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
pisać na klawiaturze
start learning
type
regulować
start learning
adjust
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
wsunąć kartę
start learning
insert your card
podłączyć / odłączyć (do / od źródła zasilania)
start learning
plug in / unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
gniazdko elektryczne
start learning
socket
wstawić tabelę
start learning
insert a table
komunikacja natychmiastowa (za pomocą komunikatora internetowego)
start learning
instant messaging
pisanie SMS-ów przy użyciu metody słownikowej
start learning
predictive texting
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
oglądać wydarzenia na żywo w internecie
start learning
stream live events
wideorozmowa
start learning
video call
prowadzić wideokonferencje
start learning
video conferencing (do video conferencing)
edycja i formatowanie tekstów
start learning
word processing
wytłuszczenie
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
zamknąć
start learning
close
wyciąć
start learning
cut
nazwa czcionki
start learning
font name
podświetlić, wyróżnić
start learning
highlight
ikona
start learning
icon
wielkość czcionki
start learning
font size
kursywa
start learning
italics
minimalizować
start learning
minimise
wkleić
start learning
paste
wydrukować
start learning
print
powtórzyć, przywrócić / cofnąć
start learning
redo / undo
podkreślić
start learning
underline
wielkie / małe litery
start learning
upper/ lower case
zepsuć się
start learning
break down
wirus komputerowy
start learning
computer virus
zawiesić się, paść (o komputerze)
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić sie
start learning
freeze
stracić plik
start learning
lose a file
stracić połączenie / zasięg
start learning
lose connection / signal
zepsuty
start learning
out of order
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
zrestartować komputer
start learning
reboot a computer
odzyskać
start learning
recover
wysłać ponownie
start learning
resend
wyczerpać się (o bateriach)
start learning
run down
skończył mi się czas
start learning
run out of (I ran out of time)
skonfigurować (komputer)
start learning
set up (a PC)
załącznik
start learning
attachment
odbić (wiadomość e-mail)
start learning
bounce back
buforować
start learning
buffer
sprzęt komputerowy
start learning
hardware
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
chronić hasło
start learning
protect a password
serwer
start learning
server
oprogramowanie
start learning
software
postęp
start learning
advancement
złagodzić ból
start learning
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
przyjść na ratunek
start learning
come to rescue
wymyślić, wpaść na
start learning
come up with
zrozumiały
start learning
comprehensible
przełomowa operacja chirurgiczna
start learning
cutting-edge surgery
wymiar
start learning
dimension
porwać (osobę)
start learning
kidnap
przedstawić wgląd (w coś)
start learning
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
start learning
raise concerns
powstrzymać
start learning
restrain
ostra migrena
start learning
severe migraine
rozbić
start learning
smash
postęp techniczny
start learning
technological advancement
początek (czegoś)
start learning
the onset of

You must sign in to write a comment