Napisać na 5 kartkówkę wiem kurwa nie możliwe ale spróbuje

 0    91 flashcards    grzegorz21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajęcia plastyczne (przedmiot szkolny)
start learning
art
biologia
start learning
biology
chemia
start learning
chemistry
Języki obce
start learning
Foreign languages
geografia
start learning
geography
historia
start learning
history
informatyka
start learning
it
matma
start learning
maths
zajęcia muzyczne i teatralne
start learning
music and drama classes
wychowanie fizyczne (WF)
start learning
physical education (PE)
polski
start learning
polish
fizyka
start learning
physics
edukacja religijna (RE)
start learning
religious education (RE)
szkoła państwowa / prywatna
start learning
state
utalentowany
start learning
talented
wymagający
start learning
demanding
markowe ubrania
start learning
designer clothes
urządzenie
start learning
device
trudny
start learning
difficult
w czymś dobrze
start learning
do well in something
teatr
start learning
drama
kurs języka angielskiego
start learning
English course
wprowadzić konkurencję sportową
start learning
enter a sports competition
rozrywka
start learning
entertainment
równy
start learning
equal
Wyniki egzaminu
start learning
exam results
przyjazna atmosfera
start learning
friendly atmosphere
udać się na wycieczkę szkolną
start learning
go on a school trip
gramatyka
start learning
grammar
dyrektor szkoły
start learning
headteacher
dołącz do klubu po szkole
start learning
join after-school club
swojego zdrowia
start learning
keep fit and healthy
nauczyć się języka obcego
start learning
learn a foreign language
uczyć się instrumentu
start learning
learn a instrument
wykład
start learning
lecture
biblioteka
start learning
library
zamknięty
start learning
locked
znajdować coś/wyszukiwać coś (np. w słowniku)
start learning
look something up
zaprzyjaźniać się
start learning
make friends
nuta
start learning
note
zdać egzamin
start learning
pass an exam
fotografia
start learning
photography
plusy i minusy
start learning
proś and cons
pamiętam dat
start learning
remember dates
jeździć na motocyklu
start learning
ride on a motorbike
konkurs szkolny
start learning
school competition
Śpiewaj publicznie
start learning
Sing in public
zdolności
start learning
skills
stresująca
start learning
stressful
surowy
start learning
strict
czas na naukę
start learning
study time
teoria
start learning
theory
mundur
start learning
uniform
użyteczny
start learning
useful
słownictwo
start learning
vacabulary
znany z czegoś
start learning
well-known for sth
dobrze wyposażona szkoła
start learning
well-equpped classroom
wygraj nagrodę dla
start learning
win a prize for
Kod zapisu
start learning
write code
Kopia Praca domowa
start learning
copy homework
nie zdać egzamin
start learning
fail an exam
uzyskać niską ocenę
start learning
get a low mark
przeprowadzić prezentację
start learning
vive a presentation
mieć egzamin
start learning
have an exam
nie pójść na lekcję
start learning
miss a lesson
zdać egzamin
start learning
pass an exam
powtarzać do sprawdzianu
start learning
revise for a test
podchodzić do egzaminu
start learning
take an exam
robić notatki
start learning
take notes
przerwa szkolna
start learning
break
kolega z klasy
start learning
classmate
przerwa obiadowa
start learning
lunchtime
zeszyt, notatnik
start learning
notebook
wywiadówka
start learning
parent's evening
dziedziniec szkolny
start learning
playground
uczeń
start learning
pupil
okresowa ocena
start learning
school report
świadectwo ukończenia szkoły
start learning
school certificate
boisko sportowe
start learning
sports field
Rada pedagogiczna
start learning
Staff meeting
Podręcznik
start learning
Textbook
przedmiot akademicki
start learning
academic
korzyść
start learning
advantage
uczęszczać do szkoły
start learning
attend a school
kariera
start learning
career
sławny
start learning
famous
darmowy
start learning
free
wykrztalcenie ogólne
start learning
General education
możliwość
start learning
oppurtonity
szkoła podstawowa
start learning
primary school
specjqlizowac się w czyms
start learning
specjalistę in sth

You must sign in to write a comment