Najważniejsze daty z historii Polski (996-1918)

5  1    130 flashcards    hopethunderflash
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966
Biskupstwo w Poznaniu
start learning
968
Bitwa pod Cedynią
start learning
972
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
Pokój w Budziszynie
start learning
1018
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
start learning
1025
Koronacja Bolesława Śmiałego
start learning
1076
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
start learning
1109
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
start learning
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
start learning
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
start learning
1241
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
start learning
1308
Koronacja Władysława Łokietka; zjednoczenie Polski
start learning
1320
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331
Koronacja Kazimierza Wielkiego
start learning
1333
Zawarcie pokoju w Kaliszu
start learning
1343
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
start learning
1370
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
start learning
1374
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
start learning
1385
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
start learning
1410
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
start learning
1411
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
start learning
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
start learning
1454 - 1466
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
start learning
1466
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525
Unia lubelska z Litwą
start learning
1569
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
start learning
1572
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1573
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
start learning
1596
Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
start learning
1605
Bitwa pod Kłuszynem
start learning
1610
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
Klęska pod Cecorą
start learning
1620
Bitwa pod Chocimiem
start learning
1621
Bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627
Bitwa pod Beresteczkiem
start learning
1651
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
start learning
1652
Potop Szwedzki
start learning
1655 – 1660
Traktaty Welawsko Pomorskie
start learning
1667
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
start learning
1673
Odsiecz wiedeńska
start learning
1683
Pokój w Karłowicach
start learning
1699
Sejm Niemy
start learning
1717
Traktat Trzech Czarnych Orłów
start learning
1732
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
start learning
1764
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
start learning
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772
Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791
Konfederacja Targowicka
start learning
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1793
Powstanie Kościuszkowskie
start learning
1794
III rozbiór Polski
start learning
1795
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
start learning
1806
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1807
Wojna z Austrią
start learning
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
start learning
1816
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
start learning
1830
Wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846
Wybuch powstania styczniowego
start learning
1863
I wojna światowa
start learning
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
start learning
1914
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)
start learning
1918
996
start learning
Chrzest Polski
968
start learning
Biskupstwo w Poznaniu
972
start learning
Bitwa pod Cedynią
1000
start learning
Zjazd w Gnieźnie
1018
start learning
Pokój w Budziszynie
1025
start learning
Koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
1076
start learning
Koronacja Bolesława Śmiałego
1109
start learning
Najazd Henryka V na Polskę (B. Krzywousty – Obrona Głogowa)
1138
start learning
Podział Polski na dzielnice (Bolesław Krzywousty)
1226
start learning
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski (Ziemia Chełmińska) przez księcia Konrada Mazowieckiego
1241
start learning
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego
1308
start learning
Zagarnięcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
1320
start learning
Koronacja Kazimierza Wielkiego; zjednoczenie Polski
1331
start learning
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
1333
start learning
Koronacja Kazimierza Wielkiego
1343
start learning
Zawarcie pokoju w Kaliszu
1370
start learning
Śmierć Kazimierza Wielkiego, Koniec Piastów w Polsce
1374
start learning
Przywilej Koszycki Ludwika Węgierskiego (2 grosze z łanu, nie trzeba płacić podatków)
1385
start learning
Unia polsko - litewska w Krewie (Jadwiga + Jagięło)
1410
start learning
Bitwa pod Grunwaldem (15 lipca)
1411
start learning
I Pokój w Toruniu (Polska-Krzyżacy)
1444
start learning
Bitwa po Warną, śmierć króla Władysława III Warneńczyka
1454 - 1466
start learning
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim (Kazimierz Jagięło)
1466
start learning
II pokój w Toruniu; odzyskanie Pomorza Gdańskiego
1525
start learning
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
1569
start learning
Unia lubelska z Litwą
1572
start learning
Śmierć Zygmunta Augusta – Koniec Jagiellonów w Polsce
1573
start learning
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
start learning
Unia brzeska (Katolicyzm i Prawosławie) Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy
1600
start learning
Początek wojny ze Szwedami
1605
start learning
Bitwa pod Kircholmem (zwycięstwo Polski na 4x większą armią Szwedzką –Jan Karol Chodkiewicz)
1610
start learning
Bitwa pod Kłuszynem
1618-1648
start learning
Wojna trzydziestoletnia
1620
start learning
Klęska pod Cecorą
1621
start learning
Bitwa pod Chocimiem
1627
start learning
Bitwa morska pod Oliwą
1651
start learning
Bitwa pod Beresteczkiem
1652
start learning
Pierwsze Liberum Veto (Siciński)
1655 – 1660
start learning
Potop Szwedzki
1667
start learning
Traktaty Welawsko Pomorskie
1673
start learning
Zwycięstwo pod Chocimiem (Jan III Sobieski)
1683
start learning
Odsiecz wiedeńska
1699
start learning
Pokój w Karłowicach
1717
start learning
Sejm Niemy
1732
start learning
Traktat Trzech Czarnych Orłów
1764
start learning
Elekcja ST. Augusta Poniatowskiego
1768-1772
start learning
Konfederacja barska/powstanie na Ukrainie
1772
start learning
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1788-1792
start learning
Sejm Wielki Czteroletni
1791
start learning
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792
start learning
Konfederacja Targowicka
1793
start learning
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
1794
start learning
Powstanie Kościuszkowskie
1795
start learning
III rozbiór Polski
1797
start learning
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1806
start learning
Powstanie Wielkopolskie, zwycięskie
1807
start learning
Utworzenie Królestwa Polskiego
1809
start learning
Wojna z Austrią
1816
start learning
Utworzenie Królestwa Polskiego na Kongresie Wiedeńskim
1830
start learning
Wybuch powstania listopadowego noc 29 listopada
1846
start learning
Wybuch powstania krakowskiego
1863
start learning
Wybuch powstania styczniowego
1914-1918
start learning
I wojna światowa
1914
start learning
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
1918
start learning
Odzyskanie niepodległości, koniec I wojny światowej (11 listopada)

Historia Polski – ważne daty historyczne

Najważniejsze daty z historii Polski od roku 966 (Chrzest Polski) do 1918, czyli do odzyskania przez Polskę niepodległości – jest to wiedza, którą każdy uczeń musi opanować bezwzględnie. Przed sprawdzianem z historii zdecydowanie pomogą fiszki historyczne, zawierające ważne daty historyczne. Fiszki historyczne składają się z dwóch metod mnemotechnicznych, a więc wspierających pamięć w procesie uczenia się. Jedna część gromadzi daty historyczne po lewej stronie (lewa kolumna), prawa kolumna zawiera natomiast pełną, poprawną nazwę wydarzenia. W części faktów historycznych reguła ta jest odwrócona.

996 rok i jego następstwa

Fiszki historyczne z najważniejszymi wydarzeniami z historii Polski to nie tylko 966 rok i Chrzest Polski, ale także kolejne daty z dziejów Polski i Polaków, takie jak: utworzenie biskupstwa w Poznaniu, Zjazd Gnieźnieński, Powstanie Kościuszkowskie, pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski oraz szereg innych, aż do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Zatem koniecznie musisz poznać też inne elementy historii Polski, zawarte w innych zestawach, np.: Świat od I do II wojny światowej, Królowie elekcyjni czy II wojna światowa.

Historia Polski – daty to wiedza podstawowa

Daty z historii Polski od roku 966 do 1918 są kanonem kulturowym dla każdego, dorosłego Polaka, nawet jeśli nie interesuje się on historią bowiem, do dobrego tonu kulturalnego człowieka należy przecież znajomość podstawowych faktów z historii kraju, w którym się urodził lub z którym jest związany rodzinnie. Zatem nasze fiszki będą przydatne nie tylko dla ucznia, który chce się przygotować do sprawdzianu z historii, ale i każdego, kto taką, podstawową wiedzę historyczną chce nadrobić, jeśli umknęła mu ona na wcześniejszych etapach edukacji. Po naszej lekcji wiedza ta zostanie w pamięci na długie lata.

You must sign in to write a comment