my plans for the future

 0    29 flashcards    karolinagrzywacz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
myśleć o przyszłości
start learning
think about the future
szkoła średnia
start learning
secondary school
czwarta klasa
start learning
fourth form
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
świadectwo ukończenia szkoły średniej
start learning
secondary-school certificate
dobre stopnie
start learning
good marks
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from school
zdawać egzamin wstępny
start learning
take the entrance examination
dobra znajomość/opanowanie (języka)
start learning
good command
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
Wykłady
start learning
lectures
mieć przyznane stypendium
start learning
be awarded a scholarship
napisać pracę dyplomową
start learning
write a thesis
magisterski
start learning
master's degree
robić studia podyplomowe
start learning
do postgraduate studies
doktorat
start learning
doctorate
satysfakcjonująca praca
start learning
satisfying job
zarabiać
start learning
earn
rozsądny/sensowny
start learning
sensible
pobrać się, wyjść za mąż (ożenić się)
start learning
get married
plany na przyszłość
start learning
future plans
kariera zawodowa
start learning
proffesional career
chodzić na zajęcia
start learning
to attend classes
sensowny
start learning
sensible
wyjść za mąż
start learning
get married
przyjemny, sprawiający radość
start learning
enjoyable
bardzo
start learning
greatly
poza tym
start learning
besides
zwyczaj
start learning
custom

You must sign in to write a comment