My job & tasks

 0    23 flashcards    monis343
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
w pracy
Czy wciąż jesteś w pracy?
start learning
at work
Are you still at work?
szef działu
start learning
the head of departament
prezentacja
Musze przygotowywać prezentacje co tydzień.
start learning
presentation
I have to prepare a presentation weekly.
zespół
Pracujesz sam czy w zespole?
start learning
team
Do you work alone or in a team?
rozmowa kwalifikacyjna
Miałem wczoraj rozmowe kwalifikacyjną.
start learning
an interview
I had an interview yesterday.
na pełen etat
Czy to jest praca na pełen etat, czy na pół etatu?
start learning
full-time
Is it a full-time or part time job?
na pół etatu
start learning
part time
perspektywy
To jest całkiem interesująca praca z dobrymi perspektywami.
start learning
prospects
It’s quite an interesting job with good prospects.
dane
start learning
data
kwalifikacje
W wolnym czasie staram się podnosić swoje kwalifikacje.
start learning
qualifications
In my free time, I try to improve my qualifications.
stanowisko
Dostałem awans. Zaoferowali mi wyższe stanowisko.
start learning
position
I got a promotion. They offered a higher position.
wizytówka
Tutaj jest moja wizytówka.
start learning
business card
Here’s my business card.
dojeżdzać, przyjeżdzać do pracy
start learning
to get to work
odpowiadać
start learning
to answer
jeść obiad
start learning
to have lunch
wychodzić z biura
start learning
to leave the office
rozmawiać z
start learning
talk to/with
zbierać
Codziennie będę musiał zbierać dane.
start learning
collect
I will have to collect a data daily.
przyjąć, wziąć
Powinieneś je przyjąć.
start learning
to take
You should take it.
odpowiedzialny
start learning
responsible
co tydzień
start learning
every week/weekly
co miesiąc
start learning
every month/monthly
wysłać do kogoś e-mail
start learning
to e-mail sb

You must sign in to write a comment