Mrozowska 4 unit

 0    125 flashcards    sylwiakontowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Teamwork
start learning
współpraca, praca zespołowa
Team building
start learning
budowanie zespołu, impreza integracyjna
Team development
start learning
tworzenie zespołu
Team development stages WYMIEŃ
start learning
forming, storming, norming, performing, adjourning
1. forming
start learning
poznawanie się
2. storming
start learning
pojawiają się pierwsze pomysły, członkowie podejmują swoje role, znajdują swoje miejsce w zespole
3. norming
start learning
podjęcie pracy zespołowej
4. performing
start learning
skupienie się na rozwiązywaniu zadań i problemów, pokonywanie kolejnych kamieni milowych
5. adjourning
start learning
koniec pracy, przedstawienie jej publiczności i świętowanie
‘Head’ people ANG
start learning
are good at thinking and problem solving
‘hands’ people ANG
start learning
are good at doing and acting
‘heart’ people ANG
start learning
are good at networking and resolving conflicts
Leadership styles WYMIEŃ
start learning
controller, guide, facilitator
1. controller ANG
start learning
issues instructions and superwise closely
2. guide ANG
start learning
clarifies the tasks, but stands back, offering advice, and encouraging
3. facilitator ANG
start learning
gives overall direction andthen delegates the responsibility
Feedback
start learning
wyniki, reakcje, informacja zwrotna
Feasibility
start learning
wykonalność (realność)
feasible
start learning
możliwy do zrealizowania
Approve
start learning
pochwalać, zatwierdzić
approval
start learning
zatwierdzenie, zgoda, aprobata
Excavate
start learning
wykopać
Excavation
start learning
wykopalisko
Purchase
start learning
zakup, kupno
Survey
start learning
ankieta, (również) badanie
River diversion
start learning
zmiana kierunku rzeki
to divert
start learning
obrócić, zmienić kierunek
Resettlement
start learning
przesiedlenie
Gantt chart
start learning
wykres Gantta
Things have slipped
start learning
opóźnienie
To get things back on track
start learning
powrót do harmonogramu po jakiś utrudnieniach
To get bogged down in bureaucracy
start learning
utknąć w biurokracji
Red tape
start learning
biurokracja
A setback
start learning
komplikacja, niepowodzenie
Scope of a project
start learning
zakres projektu
A milestone
start learning
kamień milowy
Constraints
start learning
ograniczenia, wymogi
Be on track
start learning
trzymać się planu
Keep track of sth
start learning
śledzić coś
To go according to plan
start learning
iść zgodnie z planem
To postpone
start learning
przełożyć, odroczyć
Schedule slippage
start learning
osunięcie w harmonogramie
Cost overruns
start learning
przekroczyć koszyu
To crash the schedule
start learning
"przycisnąć", żeby zmieścić się w harmonogramie
To accelerate things
start learning
przyśpieszyć rzeczy
To put sth into perspective
start learning
spojrzeć na coś z perspektywy
Bang on target
start learning
osiągnąć cel
Dam construction
start learning
konstrukcja ttamy
A retreat
start learning
kryjówka, wycofanie się
Ineffective touchy
nieefektywne ckliwe ćwiczenia
start learning
feely exercises
Mediocre
start learning
przeciętny
Gifted
start learning
utalentowany
To merge into force
start learning
złączeni w siłę
Atmosphere was charged with commitment
start learning
atmosfera była naładowana zaangażowaniem
A bunch of people
start learning
grupa ludzi
Reach, fulfill, achieve a goal
start learning
osiągnąć cel
Shortcomings
start learning
braki, wady
To be held accountable for sth
start learning
ponosić odpowiedzialność
To impose sth on others
start learning
narzucać coś komuś
False politeness
start learning
fałszywa życzliwość
Lose your temper
start learning
stracić panowanie nad sobą
Unrivalled win
niedościgniony rekord
start learning
loss record
To be well
off
start learning
off, to be better
być zamożnym, lepiej sytuowanym
A hectic day
start learning
nerwowy, napięty dzień
Workaholic
start learning
pracoholik
Aggressive, aggression
start learning
agresywny, agresja
Anxious, anxiety
start learning
niespokojny, lęk obawa
Charismatic, charisma
start learning
charyzmatyczny, charyzma
Confident, confidence
start learning
pewny siebie, pewność siebie
Cooperative, cooperation
start learning
zdolny do współpracy, współpraca
Decisive, decisiveness
start learning
decyzyjny, decyzyjność
Easy
wyluzowany
start learning
going
Friendly
start learning
przyjacielski
Helpful
start learning
pomocny
Impatient, impatience
start learning
niecierpliwy, niecierpliwość
Independent, independence
start learning
niezależny, niezależność
Individual
start learning
indywidualny, osobny
Motivating
start learning
motywujący
Obsessive, obsession
start learning
obsesyjny, obsesja
Over
nadkrytyczny, krytyka
start learning
critical, criticism
Single
mindedness
start learning
minded, single
zdeterminowany, determinacja
Stressed
start learning
zestresowany
Unpredictable, unpredictability
start learning
nieprzewidywalny, nieprzewidywalność
To burn out
start learning
wypalić się
To settle in
start learning
zaaklimatyzować się
To pull together
start learning
wziąć się w garść
To get on well with sb
start learning
być w dobrych stosunkach
To let sb down
start learning
rozczarować, zawieść
To take it easy
start learning
wyluzować
Appraisal interview
start learning
rozmowa, podczas której ktoś ocenia wyniki twojej pracy
Selfish
start learning
samolubny
Messy
start learning
bałaganiarski
Incompetent
start learning
niekompetentny, nieporadny
Sponsor of the project
start learning
fundator projektu
Project manager
start learning
kierownik projektu
Key stakeholders
start learning
kluczowi akcjonariusze
End users
start learning
końcowi odbiorcy
Civil engineering
lądowa
start learning
inżynieria wodno
A surveyor
start learning
geodeta
To meet the deadline, to stick to the deadline
start learning
dotrzymać terminu
To reach the milestone
start learning
osiągnąć kamień milowy
To establish, to set a timeframe
start learning
określić ramy czasowe
To set a target
start learning
określić cel
To achieve, fulfill, reach a target
start learning
osiągnąć cel
To fix, to set a date
start learning
określić datę
To stick to, to keep to, to meet the budget
start learning
trzymać się budżetu (wydać prawie wszystko)
To sort out a problem
start learning
rozwiązać problem
Be vague about sth
start learning
mówić mgliście, ogólnikowo
To recognize merit
start learning
rozpoznać zasługę
To give praise
start learning
pochwalić
To commit to action
start learning
zobowiązać się do działania
Constructive criticism
start learning
konstruktywna krytyka
To supervise closely
start learning
ściśle nadzorować
To give more autonomy
start learning
dać więcej swobody działania, autonomii
Give an employee a warning
start learning
dać pracownikowi ostrzeżenie
To set a good example
start learning
pokazać dobry przykład
To cover for a colleague who is off sick
start learning
zastąpić chorego kolegę
To be supportive of sb
start learning
być wsparciem dla kogoś
To work under pressure
start learning
pracować pod presją
Solidarity
start learning
solidarność
A conscientious worker
start learning
sumienny pracownik
To take on more responsibility
start learning
wziąć na siebie więcej obowiązków
To appreciate sth sb has done
start learning
docenić to co ktoś zrobił
To value sth
start learning
cenić sobie coś
Achievable goals
start learning
osiągalne cele

You must sign in to write a comment