Mówienie matura

 0    72 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ona wygląda jak
start learning
She looks like she is a/an
Ona zdaje się być
start learning
She seems to be
ona ma na sobie
start learning
she is wearing
on wygląda/czuje się
start learning
He looks / feels
na pierwszym planie
start learning
in the foreground
na drugim planie, w tle
start learning
in the background
mężczyzna wydaje się
start learning
the man seems/appears
kobieta wygląda, jakby
start learning
the woman looks as if
kobieta sprawia wrażenie jakby byla
start learning
woman gives the impression of being
wydaje mi się, że
start learning
I guess/it seems to me that
jeśli o mnie chodzi
start learning
as far as I'm concerned,
z jednej strony/z drugiej strony
start learning
on the one hand, on the other hand
według mnie
start learning
if you ask me
moim zdaniem
start learning
in my opinion/ to my mind
uważam, że
start learning
I think that/ I believe
szczerze mówiąc
start learning
to be honest with you
ten pomysł wydaje mi się o wiele ciekawszy, ponieważ
start learning
this idea is much/far more interesting to me because
ten pomysł podoba mi się najmniej
start learning
I like this idea the least
ten pomysł przemawia do mnie zdecydowanie mniej niż drugi
start learning
This option is definitely less appealing than the other
wolałbym... niż...
start learning
I would rather ... than...
... przemawia do mnie dużo bardziej niż
start learning
... speaks/appeals to me much more than
myślę, że... byłoby dla mnie najmniej atrakcyjnym pomysłem, gdyż nie przepadam za
start learning
I think ... would be the least attractive option for me as I'm not very keen on
pomysł... podoba mi się najbardziej, ponieważ uwielbiam
start learning
I like the idea of ... the most because I love
Myślę, że nie chciałbym... lub... ponieważ, nie wydaje się to tak przyjemne jak pozostały pomysł.
start learning
I guess I wouldn't want to ... or ... because they don't seem as enjoyable as the other option.
Mam zamiar
start learning
I'm going to/ I intend to
O tej porze w przyszłym roku/ Za dziesięć lat będę
start learning
This time next year / In ten years time, I will be
To się zdarzyło nie tak dawno/ dawno temu/ podczas gdy
start learning
This happened not so long ago/ along time ago/ while
Najpierw / Następnie
start learning
First / Then
W końcu/ Ostatecznie
start learning
In the end, / Finally
Jak tylko
start learning
As soon as
Ku mojemu zdziwieniu
start learning
To my surprise,
Nie spodizewałem się, że
start learning
I hadn't expected to
NIgdy w życiu tak świetnie się nie bawiłem.
start learning
I had the time of my life.
Zgdzam się z tym
start learning
I agree with this
To prawda
start learning
This is true
W pełni się z tobą zgadzam
start learning
I fully agree with you
Zgadzam sie z tobą w tej kwestii.
start learning
I go along with you on this.
Uważam, że to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdziwe.
start learning
I believe this statement is only partly true.
Masz rację.
start learning
You're right.
Zgadzam się z tym stwierdzeniem tylko do pewnego stopnia.
start learning
I only agree with this statement to some extent.
Rozumiem twój punky widzenia, ale jednak
start learning
I see your point, but I stil
Masz rację do pewnego stopnia, ale myślę, że
start learning
You're right to some extent, but I think
NIe zgadzam się.
start learning
I don't think I agree.
Obaiwam się, że muszę się z Tobą nie zgodzić.
start learning
I'm afraid I disagree with you.
Myślę, że dziewczyna
start learning
I think this girl will
Wygląda na to, że chłopak
start learning
It looks like the boy will
W przyszłości
start learning
In the future,
Według mnie mężczyzna może / mógłby
start learning
In my opinion, a man may / might
Wydaje mi się, że ona może
start learning
It seem to me that she could be
Myślę, że to byłoby dobrym pomysłem
start learning
I think this would be a good idea
Wybrałbym ten pomysł
start learning
I would go for this option
Uważam, że ten pomysł byłby najbardziej przydatny/interesujący/przyjemny ponieważ dałby mi szansę, aby
start learning
I believe this idea would be the most useful / interesting / pleasant because it would give me the chance to
Ten pomysł jest dużo lepszy niż ten drugi
start learning
This idea is much better than that one
Ten pomysł przemawia do mnie najbardziej
start learning
This option appeals to me the most
Ten pomysł podoba mi się najmniej,
start learning
This is my least favourite idea
Nie wybrałbym tego pomysłu
start learning
I wouldn't choose this idea
A może...? Fajnie jest
start learning
Why not...? It is fun to
Na twoim miejscu
start learning
If I were you
To jest idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy
start learning
It's ideal for people who
Sugeruję, że powinieneś wybrać
start learning
I suggest you should choose
A może byś...?
start learning
Why don't you ...?
Moja rada jest taka, aby
start learning
My advice is to
... Byłoby dla ciebie najlepszą opcją.
start learning
... would be the best option for you.
... Byłoby dla ciebie idealne
start learning
... would be perfect for you
Jedną z zalet/korzyści... jest to, że...
start learning
One of the advantages / benefits of ... is that...
Kolejnym plusem/ pozytywem jest to, że
start learning
Another plus / positive aspect is the fact that
Jedną z wad... jest to, że
start learning
One of the disadvantages ... is that
Kolejnym minusem/wadą jest to, że
start learning
Another minus / negative side is that
Mam na myśli to, że
start learning
What I mean is that
Chciałem powiedzieć, że
start learning
What I wanted to say is that
Rozumiem przez to, że
start learning
By this I mean
Ściślej mówiąc
start learning
To be more precise

You must sign in to write a comment