moje wlasne

 0    142 flashcards    Prosiaczek1990
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świadomy
start learning
conscious
oczywisty
start learning
obvious
według
start learning
according to
wymagania
start learning
expectations, requirements
wystarczający
start learning
sufficient
zapotrzebowanie
start learning
requisition
za pomocą
start learning
by means of
obszerny
start learning
extensive
nawet
start learning
even
odpowiedni
start learning
corresponding
podając
start learning
stating
Ze względu na
start learning
the sake of
wstępny
start learning
preliminary
zasadny, sensowny
start learning
reasonableness
powod, przyczyna
start learning
trigger
z kolei
start learning
in turn
uwzględniane, wziete pod uwagę
start learning
taken into consideration
sprawdzone w celu zapewnienia
start learning
reviewed to ensure
zacheca
start learning
encourages
zaraźliwy
start learning
contagious
ryzykowny
start learning
adventurous
w kwestii
start learning
in term of
dość
start learning
fed up
oczywiscie, z pewnością
start learning
certainly
przekonywający
start learning
persuasive
miec w zwyczaju
start learning
used to
nie miec a zwyczaju
start learning
didn't use to
juz sie przyzwyczaic
start learning
got used to
przyzwyczaja sie
start learning
he is getting used to it
przyzwyczai sie kiedyś
start learning
will be used to
wypłacić
start learning
withdraw
błoto
start learning
mud
niepokoić, przeszkadzac
start learning
bother
rozległy
start learning
vast
jasny
start learning
bright
stawmy czoła wyzwaniu
start learning
let's face the challenge
suszarka do włosów
start learning
hair dryer
ocenianie
start learning
assessment
montować, skladac np meble
start learning
assemble
w VII wieku
start learning
in the 7th century
przeprowadzac np badania
start learning
conduct
wreczone, przekazane
start learning
handed
rozdawane
start learning
handed out
wielokrotnie
start learning
repeatedly
odliczona kwota
start learning
deducted amount
niemowlęta
start learning
infants
znajomy
start learning
acquaintance
pochylac sie q strone jakiejs dziedziny
start learning
learning toward
nie posunalem sie bardzo daleko z czyma
start learning
i didn't pet very far
czysta pasja
start learning
pure passion
Założę sis
start learning
I bet
napotkasz
start learning
run into
nie przejmuj się, nie klopocz się
start learning
don't bother
sformułowanie
start learning
wording
cel leży u podstaw
start learning
the purpose is at the heart of the
spełniać, realizować
start learning
fulfill
jako że ruszamy w przyszłość
start learning
as we move into the future
ewoluowały
start learning
evolved
obsługiwać
start learning
serve
na calym swiecie
start learning
worldwide
interesariusze
start learning
stakeholders
podporządkowane
start learning
subordinated
powinny zapobiegać wszelkim próbom manipulowania danymi i eliminować konflikty
start learning
should prevent any attempt of manipulating with data and eliminate conflict of interest
upraszczać
start learning
simplify
przyśpieszyć
start learning
accelerate
wskazać
start learning
indicate
nieco ponad pięć lat temu
start learning
a little over five years ago
uruchomiony, rozpoczety
start learning
launched
kompleksowe, obszerne
start learning
comprehensive
ważnym krokiem w tym czasie było wprowadzenie
start learning
an important milestone at the time was the introduction of the
zakończony podział
start learning
completed demerger
dostosować
start learning
adapt
dopuszczać, pozwolic komus na cos
start learning
allow
zastosować
start learning
apply
współpracownik
start learning
associate
uczęszczać
start learning
attend
zaspokoić, dostarczyc
start learning
cater for
zobowiązanie / obowiązek
start learning
commitment
wywnioskować
start learning
conclude
wniosek
start learning
conclusion
współpraca
start learning
co-operation
radzic sobie z czymś
start learning
deal with something
popyt, zadanie
start learning
demand
ująć
start learning
enclose
materialy informacyjne
start learning
handout
na zakończenie
start learning
in conclusion
działać
start learning
operate
propozycja
start learning
proposal
nawet jesli
start learning
even though
naprawdę imponujące
start learning
pretty impressive
dochodowe
start learning
grossing
najwyraźniej, widocznie
start learning
apparently
chociaż
start learning
though
zamieszanie
start learning
fuss
dolozylem wszelkich staran
start learning
I went to great lengths to
im więcej ćwiczę ten język, tym mniej martwię się o mówienie
start learning
the more I practise the language, the less I worried about speaking
wziął za pewnik
start learning
took for granted
nie jest tak atrakcyjny, jak się wydaje
start learning
is not quite as atractive as it first seems
Pomimo faktu, że
start learning
despite the fact that
czynnik
start learning
factor
dla tych wszystkich powodów
start learning
for all these reasons
trochę, nieco
start learning
slightly
szukać
start learning
look for
wyluzowany styl życia
start learning
laid back lifestyle
w czasie wolnym
start learning
on leisure
większy
start learning
greater
pragnienie
start learning
desire
jak rowniez,
start learning
as well as
Najlepiej jak się da
start learning
as well as possible
a także, że
start learning
as well as that
Uznanie
start learning
Recognition
tak dobre jak
start learning
as good as
trawa jest bardziej zielona niż inne
start learning
the grass is greener soomewheere else
wkraczanie w nieznane
start learning
stepping in to the unknown
zarówno
start learning
either
tak czy inaczej
start learning
either way
w kierunku
start learning
toward
blisko konca
start learning
towards the end
to jest Zabronione
start learning
it is forbidden
szczególnie
start learning
particularly
odpowiedzieć pozytywnie
start learning
respond positively
nie kłopocz się,
start learning
don't bother
nie zawracaj sobie głowy
start learning
don't bother yourself
klimat
start learning
vibe
jesteśmy poza czyms
start learning
we are so out of something
stosunkowo
start learning
comparatively
Wydawało się
start learning
seemed
jego opinia pokazuje
start learning
his opinion shows
tworzą natychmiastową opinię o tobie
start learning
form an instant opinion about you
obecność
start learning
presence
Pasterz
start learning
Shepherd
ogromnie
start learning
hugely
oni walczą przeciwko
start learning
they battle against
znosił, przetrwał
start learning
endured
poprawa
start learning
recovery
plan naprawczy, odbudowy
start learning
recovery plan
wszystko co się liczy
start learning
all that matters
nieporozumienie
start learning
misconception
choroba
start learning
1. illness 2. sickness
lekarstwo
start learning
a drug
osiągnąć sukces
start learning
succeed
cierpliwie cos znosić, tolerowac
start learning
put up with

You must sign in to write a comment