moje słówka

 0    276 flashcards    iwanickaagnieszka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pomino wszystkich przeciwności
start learning
against all odds
pokrywka
start learning
lid
zaparzacz do herbaty
start learning
Tea infuser
równomiernie rozłożyć ładunek
start learning
distribute the load evenly
zanieczyszczenia
start learning
pollution
ochrona środowiska
start learning
environmental Protection
wpaść na coś, wymyślić coś
start learning
come up with
straszny
start learning
dreadful
dziwaczny
start learning
bizarre
odrzucać
start learning
reject
kompromis
start learning
trade off
wada
start learning
drawback
odpowiedź zwrotna
start learning
Feedback answer
awaria
start learning
breakdown
wynik, rezultat
start learning
outcome
perspektywy
start learning
outlook
przełom
start learning
breakthrough
aktywna
start learning
enabled
umożliwić
start learning
to enable
początkowo
start learning
initialy
przegłosowane
start learning
out-voted
sztuczny
start learning
artificial
rata
start learning
instalment
kosmetyki do higieny osobistej
start learning
toiletries
pobliski
start learning
nearby
upierać się
start learning
to persist
opanowany
start learning
cool-headed
pozostawać
start learning
remain
przyczynić się
start learning
contribute
pomniejszy
start learning
lesser
czesne
start learning
tuition
wyjątkowy
start learning
exeptional
czas wolny
start learning
leisure time
najeżdżać
start learning
invade
mieć niewiele pieniędzy
start learning
short of money
sprawca
start learning
perpetrator
winy
start learning
trespasses
ubaw
start learning
gas
uwaga
start learning
remark
zabobon
start learning
superstition
krótki opis książki / zamieszczony zazwyczaj na tylnej okładce
start learning
blurb
wzruszający
start learning
poignant
zdumiony
start learning
astonished
poprzez
start learning
throughout
odrzucać
start learning
refuse
rozpłakać się
start learning
burst into tears
dreszcze
start learning
shivering
strach
start learning
dread
wahać się
start learning
to hesitate
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
demaskować
start learning
debunk
niewątpliwie
start learning
undoubtedly
jedynie, tylko
start learning
merely
napędzić
start learning
to propel
przewodzący do czegoś
start learning
conductive to sth
brak środków
start learning
the lack of the means
wadliwy
start learning
faulty
przestarzały
start learning
outdated
lokal spółki
start learning
premises of the company
mają tendencję do robienia czegoś
start learning
tend to do sth
być na zasiłku
start learning
be on the dole
otrzymać odmowę
start learning
receive the refusal
zwolnienie
start learning
dismisal
struktura zawodowa
start learning
occupational structure
uważać
start learning
regard
sprowadzić kogoś na ziemię
start learning
bring sb down to earth
celowo
start learning
deliberately
nie zgadzam sie z tobą
start learning
I do not agree with you
zmienny
start learning
changeable
nieunikniony
start learning
inevitable
burak
start learning
beetroot
goździki
start learning
cloves
ocet jablkowy
start learning
Apple vinegar
imbir
start learning
ginger
brak
start learning
shortage
świadomość
start learning
awareness
próba
start learning
attempt
mało prawdopodobny
start learning
unlikely
pod warunkiem, że
start learning
on condition that
zwymiotowała
start learning
threw up
napis
start learning
inscription
niezależnie
start learning
apart
rozejrzeć się
start learning
sight apart
odsłonić
start learning
reveal
wymóg
start learning
requirement
bukiet kwiatów
start learning
bunch of flowers
korzeń
start learning
a root
podobny
start learning
similar
porownywac się z kimś
start learning
compare with someone
rozleniwić się
start learning
get lazy
działanie antybakteryjne
start learning
antibacterial effect
żołądek
start learning
stomach
flora bakteryjna jelit
start learning
intestinal bacterial flora
anyż
start learning
anise
macerat
start learning
macerate
aronia
start learning
chokeberry
zerwany
start learning
torn
nawiązać rozmowę
start learning
strike up a conversation
grzywny
start learning
fines
trawnik
start learning
a lawn
bałaganić, zaśmiecać
start learning
litter
podpisać się
start learning
endorse
wart
start learning
worthwhile
szczerze
start learning
francly
mówiąc wprost
start learning
to put it bluntly
podstawy
start learning
regular basis
pomylić się
start learning
make a mistake
wyjść na
start learning
go out on
potrzebny
start learning
necessary
otrzymać zwrot pieniędzy
start learning
to receive a refund
zapobiegać
start learning
to prevent
uświadomić coś komuś
start learning
make someone aware of something
zaleta
start learning
advantage
wymóg
start learning
requirement
rynek pracy
start learning
labour market
winny
start learning
guilty
zamiast
start learning
instead of
przyznać
start learning
to admit
natychmiast
start learning
straightaway
niedawno
start learning
recently
poznać kogoś/coś
start learning
get to know somebody/something
wcześniej
start learning
earlier
wcześniej niespenetrowany rynek
start learning
previously untapped market
ognioodporny
start learning
fireproof
istotny / trafny
start learning
relevant
zawierać
start learning
to contain
wyjątkowy, niezwykły
start learning
unique, extraordinary
wyróżniać się
start learning
to stand out
wyróżniający się
start learning
outstanding
przeklinać, kląć
start learning
swear
skandaliczny
start learning
outrageous
niezwyciężony
start learning
invincible
odwaga
start learning
courage
przeszkoda, utrudnienie
start learning
obstacle
podglądać kogoś
start learning
peep someone
szpiegować
start learning
spy
opuszczony
start learning
abondened
drabina
start learning
a ladder
marzenie o
start learning
dream of
invent
start learning
wynaleźć
czcionka
start learning
font
zagrożenie
start learning
threat
seria książek
start learning
book series
wszystkie
start learning
all
pragnąć czegoś
start learning
crave sth
rondo
start learning
a roundabout
skarcić
start learning
to scold
przekonująco
start learning
convincingly
przekonanie
start learning
conviction, belief
przekonać
start learning
to convince
stacja końcowa
start learning
terminus
nawiedzony
start learning
haunted
wysilać się, dokładać starań
start learning
make an effort
wysilać się na próżno
start learning
make an effort in vain
oczekiwać
start learning
to expect (to do)
cechy charakteru
start learning
personality traits
prowincja
start learning
province
charakterystyczny, szczególny
start learning
distinctive
lotny
start learning
volatile
objętość
start learning
capacity
szukać
start learning
seek out
wychowanie
start learning
nurturing
niedawny
start learning
recent
kluczowe wymiary
start learning
key dimensions
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
radzenia sobie z
start learning
coping with
porządek obrad / spotkania
start learning
agenda
osiągnąć coś wartościowego
start learning
to accomplish something worthwhile
nadwyżka zdolności produkcyjnych
start learning
overcapacity
wdrażanie
start learning
implementation
wskazać
start learning
indicate
odrębny
start learning
distinct
zachęta
start learning
encouragement
charakterystyczny, szczególny
start learning
distinctive
przeszkoda
start learning
hurdle
pozory są zwodnicze
start learning
apperances are deceptive
wydma
start learning
dune
żywopłot
start learning
hedge
zasypiać
start learning
drop off
nadepnąć na coś
start learning
step on sth
obszerny temat
start learning
broad topic
formalność
start learning
formality
stracić panowanie nad sobą
start learning
to lose one's temper
stracić przytomność
start learning
to lose consciousness
pośrednio
start learning
indirectly
bezpośrednio, wprost
start learning
directly
pośrednik
start learning
intermediary
przyczynić się bezpośrednio do
start learning
contribute directly to
w porodzie
start learning
in labour
niespotykany / niezwykły
start learning
unusual / unusual
jednorazowy
start learning
disposable
wymyślać
start learning
invent
przybory
start learning
utensils
sztućce (widelec, nóż, łyżka)
start learning
cutlery (fork, knife, spoon)
osiągać
start learning
to accomplish
zakładać, przypuszczać
start learning
to assume
niezbadane wody
start learning
uncharted waters
wypłynąć na nieznane wody
start learning
rise to unknown waters
ukończenie szkoły
start learning
graduation
szeroki zakres słownictwa
start learning
wide range of vocabulary
wymowa
start learning
pronunciation
wywrócić się
start learning
fall over
wsparcie
start learning
support
kopia zapasowa
start learning
backup copy
niepowodzenie
start learning
failure
śliskie drogi
start learning
slippery roads
zbierać pieniądze na
start learning
collect money for
przypomnieć sobie coś
start learning
remind something
właściwy
start learning
appropriate
podnoszone pokłady
start learning
hoistable decks
kredyt hipoteczny
start learning
mortgage credit
szerokie pojęcie
start learning
a broad term
podproces
start learning
subprocess
zapasy w magazynie
start learning
stocks in the warehouse
zasada
start learning
a rule
podstawowe produkty spożywcze
start learning
basic food products
sektor
start learning
sector, area
głównie dotyczy
start learning
chiefly concerned with
przede wszystkim
start learning
chiefly, mainly, especially
zakaz
start learning
prohibition
zakazywać komuś czegoś
start learning
forbidding something to someone
zakazywać czegoś
start learning
prohibit something
ograniczone zasoby
start learning
limited resources
powodować
start learning
to cause
nalać wino
start learning
pour wine
a dokładniej
start learning
and more specifically
czas ukończenia
start learning
completion time
szerokość
start learning
width
w niebiezpieczeństwie
start learning
in danger
powódź
start learning
a flood
o godzinie
start learning
at
wyruszyć do
start learning
set off to
wyczerpujący
start learning
grueling
wyruszył do
start learning
set off for
kąsek
start learning
morsel
rozmiar
start learning
the size of
polegać na kimś
start learning
to rely on somebody
sprzeciwić się czemuś
start learning
to object to something
polegać na kimś
start learning
to rely on somebody
tęsknić za
start learning
to yearn for
zamieniać coś w coś
start learning
to convert sth into sth
odróżnić coś od czegoś
start learning
to distinguish between sth and sth
bać się o swoje bezpieczeństwo
start learning
to have fear for one’s safety
przeciwstawiać się czemuś
start learning
to be opposed to sth
być uprzedzonym wobec kogoś
start learning
to be prejudiced against sb
mieć zaufanie do czegoś
start learning
to have trust in sth
buntować się przeciwko czemuś
start learning
to rebel against sth
zwierzyć się komuś
start learning
confide in someone
stronniczy
start learning
biased
przeciętność
start learning
mediocrity
mądrość
start learning
wisdom
rówieśnicy
start learning
peers
być w stanie zrobić coś
start learning
be able to do sth
mieć pozwolenie na zrobienie czegoś
start learning
be allowed to do something
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
make someone do something
niech ktoś coś zrobi
start learning
let someone do something
radzić sobie z
start learning
manage to
zdolność
start learning
ability
niezadowolony
start learning
dissatisfied
nieznany
start learning
unfamiliar
nieśmiertelny
start learning
immortal
niechętny
start learning
unwilling
niegrzeczny
start learning
rude
cierpliwość
start learning
patience
udobruchać kogoś
start learning
to calm down someone
doczesna mądrość
start learning
wordly wisdom
szczery
start learning
1. honest 2. sincere
wymagający
start learning
demanding
wiele wymagać od kogoś
start learning
expect a lot from someone
zabronione
start learning
prohibited
odpowiedni
start learning
appropriate
wyrosnać z
start learning
grow out of
zagraniczny
start learning
foreign
obdarzył mnie
start learning
bestowed on me
mądrości życiowe
start learning
life wisdoms
tok myślenia
start learning
way of thinking

You must sign in to write a comment