Moja pierwsza lekcja

 0    82 flashcards    mamisiowiec
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadużycie
start learning
abuse
spółka przejmowana
start learning
acquired company
nabywca
start learning
acquirer
spółka przejmująca
start learning
acquiring company
nabycie udziałów większościowych
start learning
acquisition of a contrilling shares
odszkodowanie za udowodnione szkody
start learning
actual damages
oświadczenie złożone pod przysięgą
start learning
affidavit
zbywalność
start learning
alienability
walne zgromadzenie
start learning
annual general meeting (AGM)
odpowiedź na pozew
start learning
answer
antykonkurencyjny
start learning
anti-competitive
domniemane pełnomocnictwo
start learning
apparent authority
apelujący
start learning
appellant
sąd apelacyjny
start learning
appellate court = Court of Appeal
arbitraż
start learning
arbitration
umowa spółki
start learning
articles of association
mienie
start learning
asset
cedować
start learning
assign
cesjonariusz
start learning
assignee
cesja umowy
start learning
assignment of contract
cedent
start learning
assignor
naruszenie umowy
start learning
breach of contract
bilans
start learning
balance sheet
rachunek zysków i strat
start learning
profit-and-loss account
odszkodowanie
start learning
compensation
aktywa
start learning
assets
należności
start learning
accounts receivable
sprawozdanie finansowe
start learning
financial statement
kapitał własny
start learning
equity capital
dochód
start learning
income
amortyzacja
start learning
depreciation
odsetki
start learning
interest
dług
start learning
debt
zysk
start learning
profit
zysk brutto
start learning
gross profit
obrót
start learning
turnover
przychód
start learning
revenue
strata
start learning
loss
faktura
start learning
an invoice
inwestycja
start learning
investment
popyt
start learning
demand
pożyczka
start learning
a loan
księgowość
start learning
accounting/ bookkeeping
dostawca
start learning
supplier
właściciel
start learning
the owner
dostawa
start learning
delivery
współpracownik
start learning
associate
zatrzymanie, zajęcie
start learning
attachment
oferowany kapitał zakładowy
start learning
authorised share capital = nominal capital
urzędnik sądowy
start learning
bailiff
projekt ustawy
start learning
bill
weksel trasowany
start learning
bill of exchange
zarząd
start learning
board of directors
naruszenie umowy
start learning
breach of contract
akta sprawy
start learning
brief
przepis lokalny
start learning
by-law
kapitalizacja- emisja papierów wartościowych
start learning
capitalization - issue of securities
wniosek
start learning
request
kartel
start learning
cartel
certyfikat rejestracji spółki
start learning
certificate of incorporation
powód
start learning
claimant
przedmiot zabezpieczenia
start learning
collateral
rokowania zbiorowe
start learning
collective bargaining
rejestr spółek
start learning
Companies House
pozew
start learning
complaint
przymusowa likwidacja
start learning
compulsory winding-up = (US) involuntary bankruptcy
nadać, przyznać, obdarzyć
start learning
confer
konflikt interesów
start learning
conflict of interest
konsensualny
start learning
consensual
świadczenie
start learning
consideration
fuzja unijna
start learning
consolidation
zmiana umowy spółki
start learning
constitutional amendment
wzór umowy
start learning
contract template
prawo autorskie
start learning
Copyright
ład korporacyjny
start learning
corporate governance
zasłona korporacyjna
start learning
corporate veil
kontroferta
start learning
counteroffer
wierzyciel
start learning
creditor
odszkodowanie
start learning
damages
niespełnienie obowiązku
start learning
default
pozwany
start learning
respondent
obowiązek
start learning
duty

You must sign in to write a comment