Moja pierwsza lekcja

 0    86 flashcards    magdalenarosinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostać się na
start learning
get on with
uzyskać stopień / dostać pracę
start learning
get degree/ get a job
tu dostać
start learning
get here
pobrać się
start learning
get married
poszarzeć/osiwieć
start learning
go grey
udać się na posiłek
start learning
go for a meal
wybuchać/włączać się/psuć się (np. o jedzeniu)/odbywać się
start learning
go off
przejść na dietę
start learning
go on a diet
wziąć taksówkę
start learning
take a taxi
wziąć odpowiedzialność za
start learning
take responsibility for
być podobnym
start learning
take after
wziąć udział w
start learning
take part in
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
zrobić komuś przysługę
start learning
do someone a favour
ubierać elegancko
start learning
dress smartly
mówić wyraźnie
start learning
speak clearly
krótko odpowiedzieć
start learning
answer briefly
mocno uścisnąć rękę
start learning
shake hands firmly
wysłać referencje
start learning
send references
dotrzeć na czas
start learning
arrive on time
Unikać kontaktu z oczami
start learning
avoid eye contact
być wytworzone
start learning
be prepared
Czy jakieś badania
start learning
do some research
pokazać entuzjazm
start learning
show enthusiasm
dwujęzyczny
start learning
bilingual
dokładność
start learning
accuracy
misja przedsiębiorstwa
start learning
mission statement
zabierać/odbierać
start learning
pick up
dwujęzyczność
start learning
bilingualism
szczęśliwy
start learning
fortunate
nabyć
start learning
acquire
choroba psychiczna
start learning
mental illness
szwagierka
start learning
sister-in-law
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
bratanek/siostrzeniec
start learning
nephew
ojczym
start learning
stepfather
ciocia
start learning
aunty
teść
start learning
father-in-law
jak najlepiej,
start learning
do your best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
sprzątać
start learning
do the cleaning
czy dobry
start learning
do you good
nic nie robić dla Ciebie
start learning
do nothing for you
otrzymać nagrodę
start learning
get a prize
wylali
start learning
get fired
dostać zatrucia pokarmowego
start learning
get food poisoning
dostać grypę
start learning
get a flu
denerwować się
start learning
get excited
dostać depresji
start learning
get depressed
brać lek / cukier
start learning
take medicine/sugar
wziąć dziesięć minut / wieku
start learning
take ten minutes/ ages
spojrzeć
start learning
take a look
wziąć winę / odpowiedzialność
start learning
take the blame/ responsibility
oślepnąć
start learning
go blind
pasować do siebie (np. kolory)
start learning
go together
idź źle / idź dobrze
start learning
go badly/ go well
jechać autobusem /
start learning
go by bus/ go on holidy
idź z / wariuj
start learning
go with / go crazy
dostać pracę
start learning
get a job
siodło
start learning
saddle
poprzeczka
start learning
crossbar
kierownica
start learning
handlebar
łańcuszek
start learning
chain
koła
start learning
wheels
film biograficzny
start learning
a biopic
paradokument
start learning
a docudrama
film katastroficzny
start learning
a disaster movie
przetrwać
start learning
survive
historyczny
start learning
a period drama
staromodny
start learning
old-fashioned
Film fantastyczny
a story about the science of the future
start learning
a fantasy film
Film science fiction
a story about the science of the future
start learning
a science fiction film
thriller psychologiczny
the main character has mental problems
start learning
a psychological thriller
akcja / przygodowy film
heroes chase and fight each other
start learning
an action / adventure film
tajemnica
somebody gets murdered and a clever detective tries to find out who did it
start learning
a mystery
Film kryminalny
start learning
a crime film
przez pomyłkę
I dropped it by mistake. it was not planned
start learning
by mistake
na własną rękę
i saw the film on my own. alone, not with other people
start learning
on my own
slużbowo
he’s here on business. Not on holiday, but for work
start learning
on business
przypadkowo
start learning
by chance
we met by chance. accidentally
ręcznie / osobiscie
it was made by hand. by a person, not a machine
start learning
by hand
w końcu/ ostatecznie
we got there in the end. finally
start learning
in the end
celowo
she said it on purpose. it was not a mistake
start learning
on purpose
punktualnie
we arrived on time. not early, not late
start learning
on time
za chwilę
I’ll do that in a moment. in a very short time
start learning
in a moment
w pośpiechu
They’re in a hurry. cannot wait
start learning
in a hurry

You must sign in to write a comment