Moja pierwsza lekcja

 0    136 flashcards    karolinailnickaaa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obecnie, bieżący, aktualny
start learning
currently, current
podwórze
start learning
yard
blisko / niedaleko
start learning
near
teren
start learning
site
powierzchnia
start learning
area
wzdłuż
start learning
along
własność, mienie
start learning
property
niezależny
start learning
independent
Właściwości
start learning
properties
dzielnica
start learning
district
prawnik
start learning
lawyer
nawet
start learning
even
tamten
start learning
that
własny
start learning
own
te
start learning
these
ich
start learning
them
zawiera
start learning
contains
szacunek
start learning
respect
śledzić
start learning
follow
pojawić się
start learning
appear
hrabia
start learning
count
ostatnio
start learning
recently
napełniać
start learning
fill
gabinet
start learning
study
wsparcie
start learning
support
ofiara
start learning
a victim
wyłączać
start learning
turn off
ustanowiony
start learning
established
Trudno
start learning
difficutly
biedny
start learning
poor
zmusić
start learning
force
wprowadzone
start learning
introduced
zamknięty
start learning
shut
cały
start learning
whole
otrzymuje przyjmuje
start learning
receives
każdy
start learning
each
z wzajemnością
start learning
mutually
siebie wzajemnie
start learning
each other
wprowadzone przedstawione
start learning
introduced
Wprowadzona wejsc wstąpic
start learning
entered
obiektywny cel
start learning
objective
dotrzeć dosięgnąc osiągnąc
start learning
reach
znajomo
start learning
familiar
odebrać
start learning
answer
nastawienie
start learning
attitude
sprawa
start learning
case
obustronnie
start learning
both sides
odpowiedź
start learning
response
zdolny
start learning
able
który kto któryż
start learning
whom
wydajne
start learning
efficient
przeciwny na przeciwko
start learning
opposent
w czasie / podczas
start learning
during
jako, jak w ten sposób, tak jak, podczas, tak
start learning
as
wychowywać
start learning
1. to raise 2. bring up
rozważać uważac
start learning
consider
nie szczególnie
start learning
not especially
późno w nocy
start learning
late at night
mniej wiecej prawie
start learning
approximately
regularnie zazwyczaj
start learning
normally
ani
start learning
neither
sprawa kwestia
start learning
matter
dowód
start learning
evidence
rozładowany
start learning
out of charge
klasa
start learning
grade
wstęp
start learning
introduction
także na dodatek w dodatku
start learning
as well
mniej
start learning
less
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
siniak
start learning
bruise
dwujęzyczny
start learning
bilingual
pogląd widok
start learning
view
Zakładamy przejac
start learning
assume
tamten
start learning
those
owoc mojej pracy
start learning
fruit of my work
Jak każdy inny
start learning
like any other
taki
start learning
such
taki takowy takową
start learning
such
kiedykolwiek
start learning
at any time
inny
start learning
other
żaden
start learning
none
między
start learning
among
za wyjątkiem / oprócz poza
start learning
except
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
przez
start learning
over
przeciwko
start learning
against
ilość
start learning
amount
wyjął
start learning
took out
niedawny nowe
start learning
recent
zawodowiec
start learning
professional
ogłosić
start learning
announce
winny
start learning
guilty
przestraszony
start learning
frightened
opanowany spokojny
start learning
calm
zażenowany zawstydzony
start learning
embarrassed
świadomy
start learning
conscious
polepszyć poprawic
start learning
improve
zgoda / pozwolenie
start learning
permission
szkoda / krzywda odszkodowanje
start learning
damage
niewinny
start learning
innocent
hojny
start learning
generous
nieśmiały
start learning
shy
głupi
start learning
stupid
towarzyski
start learning
sociable
cierpliwy
start learning
patient
pracowity
start learning
hard-working
wrażliwy
start learning
sensitive
rozsądny
start learning
sensible
chociaż
start learning
even thought
okolica
start learning
neightbourhood
prawa
start learning
rights
na wierzchu
start learning
on top
uniknąć
start learning
avoid
zapobiec
start learning
prevent
odważny
start learning
brave
przeszkadzać
start learning
disturb
trudny skomplikowany uciążliwy kłopotliwy nie zdarny
start learning
awkward
skrępowany niezgrabny nie porwczny nie udolny
start learning
awkward
godny podziwu
start learning
adorable
średnia
start learning
average
na
start learning
per
większość
start learning
majority
definiować
start learning
define
osiągać, dosięgać, doganiać
start learning
achieve
osiągnąć dokonać
start learning
achieve
istnieć
start learning
exist
wpłynąć miec wplyw
start learning
affect
domniemany
start learning
supposed
przypuszczać
start learning
suppose
zasłużyć
start learning
earn
zachowanie
start learning
behavior
ryzyko
start learning
risk
osobowość
start learning
personality
tożsamość
start learning
identity
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
w zależności
start learning
depending

You must sign in to write a comment