Moja pierwsza lekcja

 0    215 flashcards    gabrieles
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyzwanie polega na
start learning
the challenge lies in
wyzwanie, przed którym stoimy, to:
start learning
the challenge we are facing is to
jeśli chodzi o
start learning
when it comes to
cel
start learning
objective
pomoc w łagodzeniu przepływu ruchu
start learning
help in easing the traffic flow
celem jest osiągnięcie
start learning
the goal is to achieve
zmniejszyć niedogodności dla kierowców
start learning
reduce inconvinience for drivers
prace konserwacyjne są w toku
start learning
maintenance works are underway
angażować
start learning
involve
wdrożenia
start learning
implement
przypisać zadanie do
start learning
assign a task to
opad sniegu
start learning
snow fall
kiepska pogoda
start learning
inclement weather
poswiecic swój czas
start learning
sacrifice your time
gęstość
start learning
density
roślinność
start learning
vegetation
wykonać
start learning
carry out
umożliwiać
start learning
enable
powtarzać
start learning
reiterate
zaręczać
start learning
aver
stażysta
start learning
intern
przekazywać coś komuś
start learning
relay somethink to somebody
nieskończony
start learning
infinite
niezbędny
start learning
indispensable
bezgraniczny
start learning
boundless
podkreślać
start learning
emphasise
niezbędne
start learning
crucial necessary
zasypany sniegiem
start learning
snowbound
wyboista droga
start learning
bumpy road
śliskie drogi
start learning
slippery road
poślizg
start learning
skid
dziury
start learning
potholes
zboczenie
start learning
swerve
satysfakcjonujący / opłacalny
start learning
rewarding
satysfakcjonujące
start learning
gratifying
powtarzalny
start learning
repetitive
widz
start learning
onlooker
pieszy
start learning
pedestrian
nieuwazny pieszy
start learning
jaywalker
wygięcie
start learning
dent
breja
start learning
slush
skrzyżowanie
start learning
road junction
w ogniu
start learning
ablaze
rozniecić ogień
start learning
put fire out
gaszenia pożaru
start learning
extinguish fire
w ogniu
start learning
on fire
ofiary wypadku
start learning
casualties
Sanitariusze
start learning
paramedics
zapalił
start learning
caught fire
wybuchł pożar
start learning
the fire broke out
posiłki
start learning
reinforcements
najemcy
start learning
tenants
zamknięcie
start learning
cloage
szlifowanie metalu
start learning
grinding metal
na rogu
start learning
on the corner
na krawędzi
start learning
at the edge
obręcz
start learning
rim
jedyny żywiciel rodziny w rodzinie
start learning
the sole breadwinner in the family
pasażer na gapę
start learning
stowaway
ogłuszający
start learning
deafenning
przystanek
start learning
stopover
godzić się na coś
start learning
reconcile yourself to something
w nędzy
start learning
destitute
koniec z końcem
start learning
make ends meet
ospały
start learning
sluggish
rozpraszać
start learning
disperse
ciąg samochodów
start learning
a string of cars
rusztowanie
start learning
scaffolding
słuchać
start learning
obey
zgłoś coś
start learning
report somethink
być nowicjuszem w pracy
start learning
be a newcomer to a job
budulec
start learning
timber
sklejka
start learning
plywood
płyta wiórowa
start learning
chipboard
deska
start learning
plank
płyty gipsowo-kartonowej
start learning
drywall
marmur
start learning
marble slab
moździerz
start learning
mortar
spółka zależna
start learning
subsidiary
spadł z konia
start learning
fell off the horse
spadł po drabinie
start learning
fell down the ladder
kopać z
start learning
dig with
malować przy pomocy
start learning
paint with
wypełnić luki za pomocą
start learning
fill the gaps with
Wytnij deskę za pomocą
start learning
cut the plank with
zaladuj kruszywo przy pomocy
start learning
load the aggregate with
wykop tę dziurę za pomocą
start learning
dig that hole with
łopata
start learning
a spade
Wałek
start learning
a roller
płyty
start learning
the slabs
cement
start learning
grout
wywrotka
start learning
trolley
koparka
start learning
excavator
plesn
start learning
mold
wiercic
start learning
drill
pila tarczowa
start learning
Circular Saw
zakopac cos
start learning
bury something
rabac drewno
start learning
chop wood
polerowac
start learning
polish
przymocowac
start learning
fasten
kielnia
start learning
trowel
kamieniarz
start learning
mason
szczebel
start learning
grade
wdrozenie
start learning
IMPLEMENTATION
sprzyjać
start learning
foster
zapewnienie
start learning
assurance
zaopatrzenie
start learning
provision
pociągać za sobą
start learning
entail
łagodzić
start learning
mitigate
najważniejszy
start learning
paramount
przyczyniać się do
start learning
contribute to
zakłócać
start learning
disrupt
odporny
start learning
resistant
wrażliwy
start learning
vulnerable
na rzecz
start learning
in favour of
gumka
start learning
rubber
popiół lotny
start learning
fly ash
młot pneumatyczny
start learning
jackhammer
zmierzyć koło
start learning
measure wheel
pękanie
start learning
cracking
poślizg
start learning
slippage
koleiny
start learning
rutting
pękniecia pajeczynowe
start learning
aligator cracking
nadmiernie
start learning
exces
lekceważenie
start learning
disregard
w odniesieniu
start learning
in terms of
jeśli chodzi o
start learning
when it comes to
w sprawie
start learning
regarding
zachować
start learning
retain
spadek drogi
start learning
road crown
pobocze drogi
start learning
road shoulder
przewodzic
start learning
conduct
jezdnia
start learning
carriageway
powszechny
start learning
widespread
osłabiający
start learning
weakening
kanalizacja
start learning
drainage
przepust
start learning
culvert
dryf
start learning
drift
awaria
start learning
failure
erozja
start learning
erosion
przeszukać
start learning
scour
polaczyc
start learning
mitre
wpusty
start learning
drains
przywrócenie
start learning
reinstate
próchnica
start learning
decay
podzialka
start learning
scaling
uszczelnić za pomocą
start learning
seal with
epoksydowa
start learning
epoxy
bezposredni (ew. kierowac)
start learning
direct
uszczelniać
start learning
caulk
bledny
start learning
unsound
przekształcenie
start learning
recast
zablokowanie drzwi
start learning
jamming door
Soczewki
start learning
lenses
srednia dlugosc zycia
start learning
average life expectancy
wzmocnic
start learning
enhance
Próg
start learning
treshold
pekniecie
start learning
crack
przeklejony
start learning
pasted
powyzej
start learning
above
spawac
start learning
weld
zarowno
start learning
either
poręcze
start learning
guardrails
własność
start learning
proprietary
jednorazowy koszt
start learning
one time cost
zaległe świadczenia
start learning
outstanding benefits
Zysk
start learning
yeld
ogrom wrazen
start learning
magnitude of impressions
od kołyski po grób
start learning
a cradle to grave
dostarczyć
start learning
furnish
dotyczące
start learning
pertaining
niezgodny
start learning
incompatible
wschodzących
start learning
emerging
zbędny
start learning
redundant
przedłożone
start learning
submitted
żywice
start learning
resins
wymierny
start learning
measurable
definicja
start learning
definition
auspicje
start learning
auspices
przezwyciężać
start learning
overcome
przeszkoda
start learning
obstacle
pojawiły
start learning
emerged
ostry, przenikliwy (o bólu)
start learning
severe
podobnie
start learning
alike
wystawa sklepowa
start learning
display
podejście
start learning
approach
zdalny (oddalony)
start learning
remote
nieoficjalnie
start learning
off the record
pilny
start learning
urgent
opady
start learning
precipitation
blask
start learning
glare
Centralny punkt
start learning
focal point
luźny uchwyt
start learning
loose grip
trasa
start learning
itinerary
szal zakupow
start learning
shopping spree
ostateczny
start learning
ultimate
w zastoju
start learning
stagnant
pozostawać poza domem do późna/nie wtrącać się
start learning
stay out
przystanek
start learning
stopover
pogodzić
start learning
reconcile
nieumiejętność
start learning
impecliment
smakować
start learning
relish
niedola
start learning
distress
ściółka
start learning
litter
klocic sie z kims
start learning
arguing with someone
nie kłaść się do późna w nocy
start learning
stay up
marnieć
start learning
deteriorate
odjechać
start learning
drive off
następnie
start learning
subsequently
wskazać
start learning
indicate
rozmontować
start learning
dismantle
oscylować
start learning
fluctuate
przekrwienie
start learning
congestion
powłoka
start learning
coating
Pochylić
start learning
skew

You must sign in to write a comment