Moja pierwsza lekcja

 0    230 flashcards    kacperbonczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oddalić się
start learning
move away
hodować
start learning
breed - bred - bred
biedny
start learning
poor
gust
start learning
taste
poparcie
start learning
endorsement
zamówienie
start learning
order
mimo
start learning
despite
otrzymać
start learning
receive
do
start learning
until
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
włączony
start learning
included
zastąpić
start learning
replace
zasłużyć
start learning
deserve
faktura
start learning
invoice
pomimo czegoś
start learning
in spite of
jednakże
start learning
however
ładować
start learning
to charge
zwrócić / powrót
start learning
return
sądownictwo
start learning
judiciary
egoistyczny
start learning
selfish
za wyjątkiem / oprócz
start learning
except
kłócić
start learning
argue
błąd
start learning
mistake
prawidłowo
start learning
properly
środowisko
start learning
environment
oczekiwać
start learning
expect
drogi
start learning
expensive
bezpośredni
start learning
direct
pojawić się
start learning
appear
przyjemny
start learning
pleasent
głównie
start learning
mainly
podstawowy
start learning
basic
również
start learning
also
chociaż
start learning
although
zapewniony
start learning
assured
pękać
start learning
to crack
równowaga
start learning
balance
świadomość
start learning
awareness
anulować
start learning
cancel
opóźnienie
start learning
delay
niegrzeczny
start learning
rude
kopalnia
start learning
mine
Szybką odpowiedź
start learning
prompt reply
topić
start learning
to melt
zapobiec
start learning
prevent
przedstawienie
start learning
performance
duch
start learning
spirit
nadużycie
start learning
abuse
obywatel
start learning
citizen
niewidzialny
start learning
invisible
zadanie
start learning
task
oskarżać
start learning
accuse
znajomy
start learning
familiar
dług
start learning
debt
słaby
start learning
weak
pusty
start learning
empty
odgadnąć
start learning
guess
przygotować
start learning
prepare
w celu
start learning
in order to
potwierdzać
start learning
confirm
móc
start learning
may
przypominać
start learning
remind
notatki
start learning
notes
wytłumaczyć
start learning
explain
cały / całkowita
start learning
entire
przerażający
start learning
terrifying
Zagrożenia
start learning
hazards
wrogi
start learning
hostile
siedlisko
start learning
habitat
odkładać
start learning
put off
wyruszyć
start learning
set off
obcokrajowiec / obcy
start learning
foreigner
bolesny
start learning
agonising
chronić
start learning
conserve
dawny / były
start learning
former
dotrzeć
start learning
reach
gęsto
start learning
densly
stale / wciąż
start learning
constantly
zagwarantować
start learning
ensure
groźba / zagrożenie
start learning
threat
okazja / możliwość
start learning
opportunity
spotkanie
start learning
encounter
Zagadnienia / sprawy
start learning
issues
radzić sobie / sprostać
start learning
cope
spełniać
start learning
fulfil
lekarstwo / wyleczyć
start learning
cure
sprawa / znaczenie
start learning
matter
przysięgać
start learning
swear
bystry, mądry, silny
start learning
smart
wkurzony
start learning
pissed off
domagać się
start learning
insist
ponowne wykorzystanie
start learning
reuse
gleba
start learning
soil
odnawialny
start learning
renewable
uśmiercanie
start learning
dispoising
rozszerzać
start learning
expand
schronisko
start learning
shelter
uspokojony
start learning
relieved
zupełnie
start learning
completly
zatrzymać się
start learning
pull up
być może
start learning
perhaps
uwolnienie
start learning
release
jako
start learning
as
obojętny
start learning
indifferent
zabierać/odbierać
start learning
pick up
opiekować się
start learning
look after
bezpański
start learning
stray
polepszyć
start learning
improve
jakość
start learning
quality
niepełnosprawny
start learning
disabled
przekonujący
start learning
convincing
pozbyć się
start learning
get rid of
bieda
start learning
poverty
samowystarczalny
start learning
self-sufficient
poniżej
start learning
below
rozwiązanie
start learning
solution
surowy
start learning
harsh
zgładzić
start learning
wipe out
zmagać się
start learning
struggle
możliwy
start learning
possible
okazać się
start learning
turn out
mądry
start learning
clever
rocznica
start learning
anniversary
Oprócz
start learning
in addition
rząd
start learning
government
ostatnio
start learning
recently
niezbędny
start learning
necessary
nagły
start learning
sudden
przygnębiony
start learning
downcast
uczestnik
start learning
participant
przynajmniej / co najmniej
start learning
at least
samotny
start learning
lonely
powierzchnia
start learning
surface
gwałtowny
start learning
violent
przewidywalny
start learning
predictable
dziwaczny
start learning
bizarre
uczęszczać
start learning
attend
zbierać
start learning
gather
umiarkowany
start learning
moderate
obowiązkowe
start learning
mandatory
w związku z tym
start learning
therefore
rozwiązać
start learning
solve
wymagać
start learning
require
robiący wrażenie
start learning
impressive
zwłaszcza / szczególnie
start learning
especially
stopniowy
start learning
gradual
przejąć
start learning
take over
przekształcać / zmieniać
start learning
to develop
do jakiego stopnia
start learning
to what extent
przedsięwziac
start learning
to undertaken
zdenerwowany
start learning
upset
wychowany
start learning
brought up
zachowanie
start learning
behaviour
zaprzeczyć / odmówić
start learning
deny
uprzejmy
start learning
polite
majtki
start learning
pants
każdy
start learning
each
oddalony / oddalona
start learning
remote
opowieść
start learning
tale
inaczej
start learning
otherwise
być drażnionym
start learning
be teased
przejąć
start learning
take over
ukryć
start learning
cover up
dowód
start learning
evidence
wątpliwość
start learning
doubt
niezliczony
start learning
countless
wychowany
start learning
brought up
tak więc / tym samym
start learning
thus
wreszcie / nareszcie
start learning
at last
umożliwiać
start learning
enable
szczególny / poszczególny
start learning
particular
przyczyniać się do
start learning
to contribute to
całkiem
start learning
quite
olbrzymi
start learning
enormous
zwykły
start learning
ordinary
wydaje się
start learning
seem
powtórzyć
start learning
repeatendly
zależeć
start learning
depend on
odnosić się
start learning
refer
wytrzymać
start learning
to endure
wyniki
start learning
results
iść do przodu / kontynuować
start learning
to go ahead
zawiedziony
start learning
dissapointed
grać na scenie
start learning
to act
czekać/wytrzymywać
start learning
hold on
świadomy
start learning
conscious
spędzać czas
start learning
to hang out
rozwój
start learning
development
opis
start learning
caption
rozpoznać
start learning
recognise
wpłynąć
start learning
affect
wpływ
start learning
influence
być w stanie czerpać z tego przyjemność
start learning
be capable of enjoying it
pojawić się
start learning
appear
cel
start learning
a target
dostępny
start learning
available
ilość
start learning
quantity
wstręt
start learning
loathing
krawędź
start learning
verge
wskazówka
start learning
hint
upewniać się
start learning
make sure
w każdym razie
start learning
at any rate
twierdzić / żądać / dochodzić
start learning
to claim
Co Cię tutaj sprowadza
start learning
what brought you here
w pewnej mierze
start learning
to some extent
przesąd
start learning
superstition
o wiele
start learning
by far
przeliterować
start learning
spell - spelt - spelt
możemy dostać?
start learning
can we have?
jak najszybciej
start learning
asap
zmartwiony
start learning
worried
pożyczać od kogoś
start learning
borrow
pożyczać komuś
start learning
lend
szkoda
start learning
pity
wzajemnie
start learning
likewise
cieszę się
start learning
i am glad
przeszkadzać
start learning
disturb
nie mam nic przeciwko
start learning
i don’t mind
tu w pobliżu
start learning
near here
pojmować
start learning
to capture
wątpliwy
start learning
doubtful
przyjemny
start learning
enjoyable
niewyjaśnione
start learning
unexplained
teorie spiskowe
start learning
theory of conspiracy
zapewniać
start learning
provide
zwięzły
start learning
concise
wstęp
start learning
introduction
starożytny
start learning
ancient
przeklęty / przeklęta
start learning
cursed
poprzednio
start learning
predated

You must sign in to write a comment