Moja lekcja 3

 0    33 flashcards    sgruszczynska2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pragnący
start learning
desirous
doręczać
start learning
served
wypożyczać
Musze iść do biblioteki i wypożyczyć kilka książek.
start learning
to borrow
I need to go to the library and borrow some books.
zatrzasnąć
start learning
slam
rezerwować
Jeśli chcesz zatrzymać się w Grand Hotelu, musisz zarezerwować pokój z wyprzedzeniem.
start learning
to book
If you want to stay at the Grand Hotel you need to book a room in advance.
pozostawiać
start learning
leave
zezwalać
start learning
permit
dopuszczać
start learning
allow
szata
start learning
robe
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
start learning
to turn
Turn right and then go straight.
wynajmować
start learning
to rent
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
start learning
forgive - forgave - forgiven
Mary never forgave me for what I said that day.
zapisywać
Szybko, zapisz ten numer, zanim go zapomnimy!
start learning
to write sth down
Quick, write that number down before we forget it!
rozpoznawać
Czy rozpoznaje Pani tego człowieka?
start learning
recognize
Do you recognize this man?
oszczędzać
Oszczędzam na nowy samochód.
start learning
to save
I'm saving for a new car.
wahać
start learning
hesitate
wyrażać
Malowanie pomaga mi wyrazić moje uczucia.
start learning
to express
Painting helps me express my feelings.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
start learning
to consider (doing)
We'll have to consider all pros and cons.
spieszyć
start learning
rush
przegrywać
start learning
lose
czek
Wygląda na to, że nikt już nie płaci czekami.
start learning
a cheque
It seems no-one pays with cheques anymore.
dodawać
Nie zapomnij posolić i popieprzyć sos.
start learning
to add
Don't forget to add salt and pepper to the sauce.
ogólny
To jest ogólny problem naszej współpracy.
start learning
general
This is a general problem of our co-operation.
zamawiać
Zamówiliście już coś?
start learning
to order
Have you ordered anything yet?
pojawiać
start learning
appear
powodować
Palenie powoduje problemy ze zdrowiem.
start learning
cause
Smoking causes health issues.
odpowiadać
Muszę odpowiedzieć na pytania klientów.
start learning
reply
I have to answer customers' inquiries.
zarabiać
W tym miesiącu zarobiłem trochę dodatkowych pieniędzy.
start learning
to earn
I've earned some extra money this month.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
start learning
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
znikać
Zniknął i nigdy już go nie widzieliśmy.
start learning
to vanish
He disappeared and we never saw him again.
kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
start learning
to steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.
zdać
Nie zdaliśmy egzaminu.
start learning
to pass
We didn't pass the exam.
pozwalać
Szef nareszcie pozwolił mi jechać na wakacje!
start learning
let - let - let
My boss finally let me go on holidays!

You must sign in to write a comment