Moja lekcja 1

 0    34 flashcards    sgruszczynska2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lądować
Wylądujemy w ciągu pięciu minut.
start learning
to land
We're going to land in five minutes.
gimnastykować
start learning
brainstorm
uszkadzać
start learning
damage
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
start learning
to borrow
Can I borrow your book?
przytulać
start learning
cuddle
aplikować
start learning
apply
nastawiać
Ustaw alarm na 7 rano.
start learning
adjusted /set
Set the alarm for 7 am.
preferować
Wolę pomidory od ogórków.
start learning
prefer
I prefer tomatoes over cucumbers.
doświadczać
Nigdy nie doświadczyłem głodu.
start learning
experience
I've never experienced hunger.
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
start learning
to print
Could you print this article for me?
oświadczać, ogłaszać
start learning
declare, announce
skarać
start learning
reducing the cycle
porównywać
Zawsze porównywano mnie do siostry.
start learning
compare
I was always compared to my sister.
parkować
Mogę tu zaparkować?
start learning
to park
Can I park here?
zawodzić, wyć
start learning
wail, howl
zauważać, dostrzegać
start learning
notice, see
ponosić
start learning
bear
odjechać
start learning
to depart, to leave
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
start learning
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
przybywać
start learning
arrive
potwierdzać
Proszę pozwolić, że potwierdzę warunki kontraktu.
start learning
to confirm
Let me just confirm your contract details.
komuś
start learning
someone
akceptować
Czy oni zaakceptowali reguły?
start learning
to accept
Have they accepted the rules?
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
start learning
to organise (BrE), to organize (AmE)
They can arrange it for a small charge.
pasować
Ten kolor pasuje ci.
start learning
1. to match 2. to suit
This colour suits you well.
stosować
start learning
use
przypomnieć
Przypomnij mi, proszę, o tym spotkaniu.
start learning
recall
Please remind me about this appointment.
krzyczeć
start learning
yell out
odmawiać
Nie mogłam odmówić.
start learning
to refuse (to do)
I couldn't refuse.
zawieść, rozczarować
start learning
let down, disappoint
poślubić
Zamierzam poślubić Elżbietę w małej 17-wiecznej kaplicy.
start learning
to marry
I'm planning to marry Elizabeth in a small 17th century chapel.
wzajemny
start learning
mutual
przyznawać
Muszę przyznać, że bardzo mi zaimponowałeś.
start learning
to admit
I must admit you really impressed me.
proponować
Co proponujesz?
start learning
propose
What do you propose?

You must sign in to write a comment