MIKROBY - EGZAMIN 1

 0    50 flashcards    agastanko
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Różnice między nosicielstwem a kolonizacją?
start learning
Nosicielstwo – specyficzny stan równowagi immunologicznej między drobnoustrojem a zakażonym organizmem, drobnoustrój namnaża się w organizmie, ale nie powoduje objawów zakażenia. Nosicieli dzielimy na zdrowych (nie chorowali i nie mieli objawów choroby) – wynik kolonizacji lub zakażenia bezobjawowego i ozdrowienieców - przebyli chorobę, drobnoustrój dalej się namnaża, ale brak objawów Kolonizacja – jest to proces, w którym bakterie wytwarzają swoje mikrośrodowisko, w celu swobodnego namnażania i
Cztery rodzaje bakterii pasożytujących wewnątrz komórki.
start learning
Mycobacterium tuberculosis Neisseria gonorrhoeae Legionella pneumophila Salmonella spp. Brucella bovis (choroba Banga) Rickettsia Chlamydia Mycoplasma Listeria monocytogenes
Czynniki etiologiczne zapalenia wsierdzia:
start learning
• najczęściej bakteryjna (w 90%): paciorkowce (Streptococcus viridans), gronkowce (gł. Staphylococcus aureus, rzadziej Staphylococcus epidermidis), inne ziarenkowce (enterokoki, pneumokoki, gonokoki), bakterie Gram(-) z grupy HACEK, prątki (rzadko) • rzadko grzybicza (Candida albicans, Aspergillus sp., Histoplasma capsulatum) • bardzo rzadko inna (chlamydie, riketsje, mykoplazmy)
Czynniki etiologiczne nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej.
start learning
• Chlamydia trachomatis • Ureoplasma ureoliticum • Mycoplasma hominis • Treponema pallidum • Trichomonas vaginalis • Mycoplsma fermentans • Pseudomonas vulgaris • Proteus vulgaris • E. coli szczepy nefropatogenne • Enterobacter aerogenes
Wymień genetyczne czynniki powstawania lekooporności u bakterii, który z nich jest najważniejszy?
start learning
• Mutacja: spontaniczne pojawienie się form opornych w populacji wrażliwych komórek. • Pobranie od bakterii opornych materiału genetycznego (DNA), w którym zakodowana jest cecha lekooporności. Może to być DNA: - pochodzenia jądrowego (oporność chromosomalna) – przekazany na drodze koniugacji, transdukcji i transformacji - pochodzenia pozajądrowego (oporność pozachromosomalna) – DNA znajdujący się w protoplazmie komórek w postaci plazmidów, czyli pozachromosomalnych fragmentów DNA zwanych czynnik
Co to są ciałka wtrętowe, przykłady?
start learning
Są to skupiska wirusowych kwasów nukleinowych i białek, dojrzałych wirionów lub produktów degradacji komórki. Powstają w wyniku zmian degeneracyjnych w komórce zarażonej wirusem w czasie jego replikacji. Występują w jądrze lub cytoplazmie. Wirusy DNA – przede wszystkim w jądrze, z wyjątkiem wirusa ospy prawdziwej (cytoplazmatyczne ciałka Guarnieriego). Wirusy RNA – przede wszystkim w cytoplazmie. Inne przykłady ciałek wtrętowych: - wirus cytomegalii: wewnątrzjądrowe wtręty typu „sowie oczy” -
Jakie badania należy wykonać w celu ustalenia źródeł i dróg zakażeń szpitalnych?
start learning
• Badanie bakteriologiczne, mykologiczne, wirusologiczne, parazytologiczne, serologiczne i genetyczne, • Próbki od chorych, z urządzeń, sprzętów, powietrza, powierzchni, wody, • Izolacja mikroorganizmu, identyfikacja, antybiogram • Badania próbek materiału od chorych:  Mikroskop świetlny, fluoroscencyjny, itd.  Techniki immunologiczne: immunofluorescencja bezpośrednia i pośrednia, odczyny immunoenzymatyczne (EIA, ELISA), immunoblotting, odczyn radioimmunologiczny (RIA), odczyn wiązania dopełni
. Jakie znasz metody wykrywania toksyn bakteryjnych we krwi?
start learning
• Próba biologiczna na oseskach mysich • W warunkach In vitro – hodowla bulionowa • Testy serologiczne (immunoenzymatyczne)
Co to jest tyndalizacja?
start learning
Jest to pasteryzacja przeprowadzana raz dziennie przez trzy kolejne dni. Zastępuje sterylizację płynów i produktów wrażliwych na wyższą temperaturę. Przy pierwszym ogrzaniu giną formy wegetatywne, natomiast nie zabite przetrwalniki kiełkują w temperaturze pokojowej, po czym zostają zniszczone przy kolejnym ogrzaniu. Poddaje się temu konserwy roślinne i mięsne, i inne produkty żywnościowe oraz niektóre pożywki bakteryjne i płyny lecznicze.
Podaj klasyfikację i chorobotwórczość prątków.
start learning
• Prątki gruźlicy:  Mycobacterium tuberculosis  Mycobacterium bovis  Mycobacterium avium • Prątki atypowe:  1 grupa: fotochromogenne (wytwarzające barwnik pod wpływem światła) – Mycobacterium kansasii  2 grupa: skotochromogenne (wytwarzające barwnik w ciemności) – M. xenopi, M. flavescens  3 grupa: niechromogenne (nie wytwarzają barwnika) –M. avium, M. intracellulare  4 grupa: szybkorosnące (wzrastają w temp. pokojowej po 2-3 dniach bez wytwarzania barwnika) – M. fortuitum Prątki atypo
W preparacie bezpośrednim z płynu mózgowo-rdzeniowego występują ziarniniaki Gram-ujemne, a wyniki rutynowego posiewu dają wynik ujemny. Co to oznacza?
start learning
Neisseria meningitidis jest bakterią wymagającą, dlatego nie rośnie na standardowych podłożach. Wysiewa się materiał na podłoża płynne (bulion z glukozą, bulion z surowicą) oraz stałe (podłoże Lofflera(z niemieckim umlaut) agar z krwią lub surowicą). Poza tym meningokoki szybko giną w środowisku zewnętrznym, dlatego materiały należy wysiewać jak najszybciej po pobraniu od chorego.
. Omów epidemiologię zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych, których czynnikiem etiologicznym jest N. meningitidis
start learning
Zapalenia opon mózgowo rdzeniowych występuje sporadycznie lub w formie epidemii (przypadki epidemiczne mają zwykle cięższy przebieg). Rezerwuar: człowiek Źródło zakażenia: człowiek chory, ozdrowieniec, zdrowy nosiciel Droga szerzenia się zakażenia: kropelkowa Wrota zakażenia: błona śluzowa dróg oddechowych Osobnik wrażliwy.
Jaka jest wartość diagnostyczna preparatu bezpośredniego w diagnostyce gruźlicy?
start learning
Zapewnia szybsze orientacyjne rozpoznanie niż w trakcie hodowli (na pożywkach trzeba je długo hodować – na pożywce Loewensteina „gołym okiem” można je zobaczyć dopiero po 2 tygodniach). Preparat bezpośredni barwi się metodą Ziehl-Neelsena. Fuksyną karbolową wszystko wybarwia się na czerwono, alkohol odbarwia tło, które następnie zabarwia się błękitem metylenowym na niebiesko. Powstają więc czerwone prątki na niebieskim tle.
. Wymień metody pozwalające w ciągu 1-2 godzin znaleźć czynnik etiologiczny w płynie mózgowo-rdzeniowym.
start learning
Po odwirowaniu, osadu wykonuje się preparat bezpośredni (barwiony metodą Grama lub błękitem metylenowym) – wewnątrz leukocytów wielojądrzastych Gram-ujemne dwoinki. Osad – bezpośrednie wykrycie meningokoków metodą immunofluorescencji (znakowanie surowicą odpornościową); metoda pęcznienia otoczek z surowicami: poliwalentną i typowo swoistymi. W supernatancie są wielocukrowe antygeny meningokoków uwolnione w wyniku ich autolizy - odczyny serologiczne zestawem Meningokit, odczyn precypitacji ...,
Wymień znane Ci salmonellozy i ich czynniki etiologiczne:
start learning
• Dur brzuszny – Salmonella typhi • Dur rzekomy – Salmonella paratyphi A, B, C • Zatrucia pokarmowe: S. enteritidis, S. typhimurium, S. paratyphi B,C
Epidemiologia i chorobotwórczość Campylobacter.
start learning
Epidemiologia: • Rezerwuar: zwierzę (owce, psy, bydło, dzikie ptactwo), człowiek • Źródło zakażenia: chore zwierzę lub człowiek, nosiciel • Droga szerzenia się zakażenia:  Pokarmowa (spożycie zakażonego mięsa, niegotowanego mleka, niegotowanej wody)  Sporadycznie przez kontakt bezpośredni z chorym zwierzęciem lub człowiekiem • Wrota zakażenia: błona śluzowa p. pokarmowego • Osobnik wrażliwy
Wymień metody pobierania moczu do badania bakteriologicznego, podaj zalety i wady.
start learning
• Metoda strumienia środkowego: Mocz pobieramy rano. Zaletą jest zupełne bezpieczeństwo badania. Wadą, jest przejście moczu przez cewkę moczową i zebranie bytujących tam bakterii. • Pobranie moczu przez cewnik urologiczny: Zaletą jest bezpośrednie pobranie moczu z pęcherza z pominięciem cewki moczowej. Wada – wprowadzenie do ustroju ciała obcego, a także możliwość wprowadzenia nowych bakterii. • Nakłucie nadłonowe: Obecnie ta meto danie jest wykorzystywana za względu n swoją drastyczność. Zaletą
Co to jest test filamentacji i do czego służy?
start learning
Małe inuculum grzyba (materiał zawierający czynniki etiologiczny) z wyhodowanej kolonii wysiewa się na surowicę ludzką i inkubuje 2-3 godziny w temp. 37oC. Wykonuje się preparat wilgotny i ogląda pod mikroskopem. Obecność form plemnikopodobnych cechuje Candida albicans.
Wymień egzotoksyny gronkowca złocistego i podaj jakie zmiany wywołują.
start learning
• α-hemolizyna (α-toksyna) – właściwości hemolizujące, letalne i nekrotyzujące; działa neurotoksycznie • β-hemolizyna – rozkłada sfingomielinę • γ-hemolizyna – uszkadza granulocyty • δ-hemolizyna – hemolizuje erytrocyty • leukocydyna – uszkadza leukocyty i makrofagi przez ich degranulację • toksyna epidermolityczna (eksfoliatyna A i B) – działa wybiórczo na komórki warstwy ziarnistej naskórka powodując zespół oparzonej skóry (SSSS) • enterotoksyna gronkowcowa – egzotoksyna występująca w pokarmie
Wymień czynniki etiologiczne WZW:
start learning
- HAV – Enterowirus z rodziny Picornaviridae (RNA) - HBV – rodzina Hepadnaviridae (DNA) - HCV – rodzina Flaviviridae (RNA) - HDV – wirus defektywny (RNA), zależny od HBV - HEV – rodzina Calciviridae (RNA) -HGV - rodzina Flaviviridae (RNA) - sporadycznie: EBV, CMV, HSV, Coxsackie B, wirus świnki, adenowirusy
U pacjenta z zakażeniem układu moczowego wyhodowano E. coli w znamiennej liczbie, taki sam wynik dał posiew wykonany 2 miesiące po przeprowadzonej kuracji antybiotykowej. Jak można określić czy nastąpił nawrót zakażenia tym samym szczepem, czy też nastąpiła reinfekcja wywołana przez inny szczep E. coli?
start learning
- porównanie antybiogramów (jeśli ten sam szczep, to antybiogram wyjdzie taki sam, ale z opornością na użyty antybiotyk, nowy szczep – zupełnie inny antybiogram) - typowanie bakteriofagowe - typowanie biochemiczne - typowanie serologiczne - typowanie genetyczne
Na czym polega ASO i jakie ma zastosowanie w diagnostyce?
start learning
ASO – odczyn antystreptolizyny. Stosowany w ostrej gorączce reumatycznej. Streptolizyna O wytwarzana przez paciorkowce hemolizujące jest antygenem i wytwarza w zakażonym ustroju antystreptolizyny. W odczynie ASO wykorzystuje się jej hemolizujące działanie na krwinki zwierzęce. Do inaktywowanej surowicy badanej dodaje się streptolizyny. Po inkubacji, do mieszaniny dodaje się zawiesinę krwinek króliczych. Zahamowanie hemolizy świadczy o tym, że w ludzkiej surowicy znajdowała się antystreptolizyna,
Etiologia i epidemiologia duru plamistego.
start learning
• dur plamisty epidemiczny:  czynnik etiologiczny: Rickettsia prowazekii  rezerwuar: człowiek  źródło zakażenia: wszy odzieżowe  droga szerzenia się zakażenia: wtarcie zakażonego kału wszy przez uszkodzony naskórek  wrota zakażenia: skóra  osobnik wrażliwy • dur plamisty endemiczny:  czynnik etiologiczny: Rickettsia typhi  rezerwuar: szczury i myszy  źródło zakażenia: wszy lub pchły  droga szerzenia się zakażenia: wtarcie zakażonego kału stawonoga podczas drapania się  wrota zakażenia
Epidemiologia i chorobotwórczość paciorkowców grupy B.
start learning
Głównym przedstawicielem jest Streptococcus agalactiae. Epidemiologia: - rezerwuar: człowiek - źródło zakażenia: człowiek chory, ozdrowieniec lub nosiciel - drogi szerzenia się zakażenia: - noworodki o wczesnym typie choroby są zakażane przez matki (w macicy lub przy porodzie) - część noworodków ulega zakażeniu w warunkach szpitalnych - droga płciowa - wrota zakażenia: - w zakażeniach u dzieci: nieustalone - w zakażeniach u kobiet: pochwa - osobnik wrażliwy Chorobotwórczość - sepsa noworodkowa -
Epidemiologia i chorobotwórczość Haemophilus.
start learning
• Haemophilus influenzae Epidemiologia: - rezerwuar: człowiek - źródło zakażenia: człowiek chory lub nosiciel - droga szerzenia się zakażenia: najczęściej powietrzno-kropelkowa, ponadto przy spadku odporności mogą wywołać zakażenia endogenne - wrota zakażenia: błona śluzowa górnych dróg oddechowych - osobnik wrażliwy Chorobotwórczość: nieżyt krtani, zapalenie płuc, ropne zapalenie ucha środkowego,?, opon mózgowych, stawów i kości; zwykle wywołują powikłania pogrypowe • Haemophilus ducreyi Epide
„Rooming-in”. Na czym polega?
start learning
Polega na tym, ze na salach 2-3 osobowych kładzie się matki z dziećmi urodzonymi tego samego dnia. Kontakt z personelem jest ograniczony tylko do niezbędnych wizyt. Sale są wypełniane i opróżniane w jednym czasie. Po opróżnieniu, sale są dokładnie odkażane przed przyjęciem nowych pacjentów. System służy jako profilaktyka przed zakażeniem noworodków szczepem szpitalnym. Pożądana jest kolonizacja noworodka przez florę matki, a nie florę środowiska.
P/ciała utrzymują się na podwyższonym poziomie przez kolejne badania w odstępie 3 tygodni. Co to może oznaczać?
start learning
Chory ma cały czas kontakt z antygenem, który stymuluje jego odpowiedź immunologiczną (przewlekły stan zapalny lub nosicielstwo).
. Jakie znasz wirusy RNA chorób dziecięcych?
start learning
- enterowirusy: wirus polio, wirus Coxsackie A i B, wirus ECHO - Rynawirusy - wirus różyczki - wirusy grypy - wirus paragrypy - wirus świnki -wirus odry - wirus RS - Kornawirusy - Adenowirusy - Rotawirusy
Jak się dochodzi do źródła zakażenia przy zatruciu pokarmowym gronkowcem?
start learning
- pobrać materiał od chorych i ustalić, z jakim pokarmem mogli mieć do czynienia - badanie mikrobiologiczne podejrzanej żywności: 1. preparat bezpośredni barwiony metodą Gramma 2. posiew na zestaw podłóż standardowych (m.in. podłoże selektywne Chapmana dla gronkowców) - pobieramy wymazy od osób mających kontakt z żywnością - przeprowadzamy dochodzenie epidemiologiczne: 1. porównanie antybiogramów poszczególnych osób 2. typowanie bakteriofagowe, serologiczne, biochemiczne, genetyczne Wszystko dąż
E. coli a biegunki
start learning
- EPEC (szczepy enteropatogenne): patologiczne działanie za pośrednictwem fimbrii, przyleganie do nabłonka jelitowego i degeneracja mikrokosmków jelitowych; biegunka jest długotrwała wodnista, zwykle bez temperatury - EAEC (szczepy enteroadhezyjne): mechanizm patologicznego działania jeszcze nie poznany; biegunka ma przebieg podobny jak przy EPEC - EIEC (szczepy enteroinwazyjne): wnikanie do komórek nabłonka jelita grubego i wywoływanie biegunki; ostra, podobna do czerwonki choroba z wysoką temp
. Środki dezynfekcyjne, niszczące przetrwalniki:
start learning
- formalina, aldehyd glutarowy, kwas nadoctowy, tlenek etylenu, chloramina w wysokich stężeniach (10%)
Omów profilaktykę chemioterapeutyczną zabiegów chirurgicznych:
start learning
Profilaktyka chemioterapeutyczna konieczna w przypadku czystych, zakaźnych i operacji brudnych. Podaje się szerokospektralny antybiotyk przed lub ewentualnie w trakcie zabiegu.
Formy L – co to jest i jakich sytuacjach powstaje?
start learning
Są 2 typy form L: sferoplasty (powstają po usunięciu ściany komórkowej bakterii G (-)) i protoplasty (po usunięciu ściany bakterii G (+)). Obie te formy zachowały zdolność do wzrostu i podziału. W odpowiednich warunkach mogą ponownie przejść w formy wegetatywne. Powstają samoistnie lub pod wpływem leków (penicyliny). Ich powstanie prowadzi do rozwoju długotrwałych, trudnych do leczenia zakażeń (oporne na antybiotyki; całkowicie oporne na antybiotyki B-laktamowe, bo nie mają ściany komórkowej).
Zmiany cytotoksyczne wirusów w pojedynczych komórkach i hodowli komórkowej – diagnostyka:
start learning
- wakuolizacja cytoplazmy - luźne ułożenie chromatyny - przemieszczenie jąderek - zmniejszenie jądra - pojawienie się ciałek wtrętowych - pojawienie się komórek olbrzymich wielojądrowych (syncytia) - uszkodzenie chromosomów - powiększenie komórki, liza komórki
Wymień wady i zalety stosowania anatoksyn w profilaktyce tężca.
start learning
Zalety: - u ludzi szczepionych anatoksyną można w przypadku zranienia zastosować zamiast surowicy antytoksycznej przypominającą dawkę anatoksyny, która pobudza komórki kompetentne do natychmiastowego wytworzenia przeciwciał (reakcja anamnestyczna) - jest to szczepionka swoista - daje dość długo trwającą odporność czynną Wady: - odczyn miejscowy w miejscu wstrzyknięcia - wzrost ciepłoty ciała - drgawki - konieczność stosowania dawek przypominających
Jaka jest wartość diagnostyczna preparatu bezpośredniego z płynu mózgowo-rdzeniowego. Uzasadnij.
start learning
Wartość diagnostyczna preparatu bezpośredniego z płynu mózgowo-rdzeniowego jest duża, gdyż jest to płyn fizjologicznie jałowy i wykrycie w nim jakichkolwiek bakterii świadczy o zakażeniu, a wykryty drobnoustrój może być uznany za czynnik etiologiczny.
Co powinien zawierać wynik badania serologicznego wirusowego zakażenia OUN, aby można go było poprawnie zinterpretować?
start learning
Konieczna jest znajomość klasy immunoglobulin odpornościowych ocenianych, specyficznych dla danego gatunku wirusa oraz dynamika narastania miana przeciwciał w surowicach parzystych(?), pobranych od pacjenta w odstępie 2-3 tyg., a także poziom (miano) przeciwciał.
Wysłałeś do badania wymaz z gardła, rozpoznając anginę. Wymień w kolejności bakterie, które mogą być przyczyną:
start learning
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Corynebacterium diphteriae, Staphylococcus aureus, Borrelia vincenti
U pacjentów z zapaleniem płuc rutynowy posiew plwociny jest ujemny. Jeśli wykluczysz etiologię bakteryjną to dlaczego?
start learning
Wykluczyć etiologię bakteryjną można po uprzednim stwierdzeniu ujemnego wzrostu na podłożach komórkowych (bakterie atypowe) oraz ujemnego wyniku preparatu bezpośredniego z plwociny barwionego metodą Ziehl-Nielsena i ujemnego wzrostu na podłożu Loewensteina (etiologia gruźlicza).
. Kiedy wykryje się odczyn USR a kiedy Nelsona-Mayera?
start learning
Odczyn USR jest stosowany rutynowo, jest to badanie przesiewowe. Często daje fałszywie dodatnie wyniki. Wynik dodatni nie daje prawa do rozpoznania kiły. Jest to odczyn kłaczkujący, nieswoisty. Odczyn immobilizacji krętków Nelsona-Mayera jest odczynem swoistym. Wykonuje się go w celu rozstrzygnięcia wątpliwych wyników testu USR i ostatecznego potwierdzenia diagnozy. Można go zastosować dopiero pod koniec kiły II rzędowej.
Jak stwierdzisz, że wyhodowany z kału E. coli jest enteropatogenna?
start learning
Należy wykonać posiew kału i stwierdzić wzrost na podłożu McConckeya szczepów indolo-dodatnich, fermentujących laktozę. Na podstawie wyniku biochemicznego można stwierdzić, jaki to dokładnie szczep: Sorbitol -, Werotoksyna + EHEC Sorbitol +, ST-, LT- EAEC, EPEC Sorbitol +, ST+, LT+ ETEC Do rozpoznania szczepu można też posłużyć się surowicami anty-coli lub typowaniem bakteriofagowym.
W jakim celu pobiera się krew u pacjenta z podejrzeniem duru lub paraduru?
start learning
Krew pobiera się w pierwszym tygodniu choroby. Pod koniec tygodnia wykonuje się odczyny serologiczne: Widala i hemaglutynacji biernej. Wykrycie pałeczek durowych i paradurowych to najskuteczniejszy element postawienia diagnozy. Jest to tak istotne, gdyż przez pierwszy tydzień pałeczki te nie są wydalane z kałem. Pamiętajmy, że w zatruciach pokarmowych posiew jest zwykle ujemny.
. Co będzie materiałem do badań przy podejrzeniu: a - posocznicy, b. endocarditis
start learning
a. posocznicy – krew b. endocarditis – krew
Klasyfikacja i chorobotwórczość Herpes wirusów:
start learning
Typ I – wirus opryszczki pospolitej typ 1 – pierwotne i nawrotne opryszczkowe zapalenie jamy ustnej i dziąseł Typ II - wirus opryszczki pospolitej typ 2 – opryszczka narządów płciowych Typ III – wirus ospy wietrznej – półpaśca Typ IV – wirus Epstein-Barr (EBV) – mononukleoza zakaźna, chłoniak Burkitta, rak jamy nosowo-gardłowej Typ V – wirus cytomegalii (CMV) Typ VI – ludzki herpeswirus – 6 (HHV-6) – chłoniak z limfocytów B, rumień nagły, zespół przewlekłego zmęczenia
Mechanizmy odporności nieswoistej:
start learning
pH, lizozym, ciągłość błon śluzowych, rzęski w drogach oddechowych, śluz, kwas mlekowy, HCl, własna flora bakteryjna, stałe złuszczanie się warstwy rogowej naskórka, odruchy kaszlu i kichania, dopełniacz, properdyna, fagocytoza
. Co to jest hemaglutynacja bierna i czynna?
start learning
Czynna (bezpośrednia) – krwinki posiadają antygen, przeciw któremu są skierowane przeciwciała w surowicy. Bierna (pośrednia) – Polega na zlepianiu przez przeciwciała erytrocytów, które zostały pokryte (opłaszczone) jakimś bezpostaciowym antygenem.
Wymień choroby, w których diagnostyce mają zastosowanie odczyny serologiczne. Podaj jakie to odczyny:
start learning
- dur brzuszny, paradury – odczyn Widala, odczyn hemaglutynacji biernej - kiła – nieswoiste (wykrywane z antygenem kardiolipinowym): USR, odczyn wiązania dopełniacza (OWD), VDRL, RPR - kiła - swoiste – test immunofluorescencji pośredniej krętków w modyfikacji absobcyjnej, test immobilizacji krętków (odczyn Nelsona-Mayera), test mikrohemaglutynacji krętków - gorączka reumatyczna – odczyn antystreptolizynowy (ASO) - dur plamisty – odczyn Weila-Felixa i odczyn Weigla - bruceloza – odczyn Wright’a
Choroby bakteryjne przenoszone droga powietrzną:
start learning
- dżuma (Yersinia pestis) - gruźlica (Mycobacterium tuberculosis) - pneumokokowe zapalenie płuc (Streptococcus pneumoniae) - meningokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria meningitidis) - krztusiec (Bordetella pertussis) - błonica (Corynebacterium diphtheriae)
. Choroby bakteryjne przenoszone drogą pokarmową:
start learning
- cholera (Vibrio cholerae) - dur brzuszny (Salmonella typhi) - paradury (Salmonella paratyphi) - czerwonka bakteryjna (Shigella sonnei) - listerioza (Listeria monocytogenes) - różyca (Erysipelothrix rhusiopathiae) - kambylobakterioza (Campylobacter jejuni)
Co stanowi materiał w przypadku zakażenia Helicobacter pylori i jakie są metody diagnostyczne?
start learning
Materiałem są wycinki błony śluzowej pobrane w trakcie gastroskopii. Wykonuje się: - preparaty bezpośrednie barwione metodą pół Gramma, Giemzy, hematoksyliną i eozyną oraz metodą srebrzenia - hodowla na odpowiednich podłożach - test na wytwarzanie ureazy – test oddechowy i test moczu - badanie wrażliwości na kwas nalidyksowy - odczyny serologiczne (ELISA, lateksowy) -genetyczne (PCR) Można również badać przeciwciała z surowicy krwi.

You must sign in to write a comment