Mięśnie działające na staw biodrowy

 0    23 flashcards    fukushu157
print play test yourself
 
Question Answer
biodriowo-lędźwiowy
start learning
iliopsoas
lędźwiowy większy (psoas major)
start learning
psoas major (psoas major) Początek: trzony kręgów XII piersiowego i I-IV lędźwiowego, XII żebro, wyrostki żebrowe 5 kręgów lędźwiowych Przyczep: krętacz mniejszy
biodrowy
start learning
iliacus Początek: dół biodrowy, kolec biodrowy przedni dolny Przyczep: krętacz mniejszy
Pośladkowy wielki
start learning
Gluteus maximus Początek: kolec biodrowy tylny górny, powierzchnia pośladkowa talerza, boczna krawędź k. krzyżowej i guzicznej, powięź piersiowo-lędźwiowa, więzadło krzyżowo-guzowe Przyczep: pasmo biodrowo-piszeczelowe powięzi szerokiej, guzowatość pośla
pośladkowy średni
start learning
gluteus medius Początek: 2/5 tylnej powierzchni pośladkowej talerza Przyczep: krętacz większy k. udowej
pośladkowy mały
start learning
gluteus minimus Początek: 2/5 tylnej powierzchni pośladkowej talerza Przyczep: krętacz większy k. udowej
Naprężacz powięzi szerokie
start learning
tensor fasciae latae Początek: kolec biodrowy przedni górny, powięź m. pośladkowego średniego Przyczep: kłykieć boczny piszczeli
Gruszkowaty
start learning
Piriformis Początek: powierzchnia miednicza k. krzyżowej Przyczep: wierzchołek krętacza większego
zasłaniacz wewnętrzny
start learning
obturatorius internus Początek: wewnętrzna powierzchnia k. biodrowej poniżej kresy łukowatej, wewnętrzna powierzchnia błony zasłonowej Przyczep: dół krętarzowy
Bliźniaczy górny
start learning
gemellus superior Początek: kolec kulszowy Przyczep: dół krętarzowy
Bliźniaczy dolny
start learning
gemellus inferior Początek: guz kulszowy Przyczep: dół krętarzowy
Czworoboczny uda
start learning
quadratus femoris Początek: guz kulszowy Przyczep: grzebień międzykrętarzowy
Grzebieniowy
start learning
pectineus Początek: grzebień k. łonowej Przyczep: kresa grzebieniowa
zasłaniacz zewnętrzny
start learning
obturatorius externus Początek: zew. powierzchnia błony zasłonowej Przyczep: dół krętarzowy
przywodziciel długi
start learning
adductor longus Początek: k. łonowa, pomiędzy guzkiem łonowym a spojeniem Przyczep: środkowa 1/3 wargi przyśrodkowej kresy chropowatej
Przywodziciel krótki
start learning
adductor brevis Początek: gałąź dolna k. łonowej Przyczep: górna 1/3 wargi przyśrodkowej kresy chropowatej
przywodziciel wielki
start learning
adductor magnus Początek: gałąź dolna k. łonowej, gałąź k. kulszowej i guz kulszowy Przyczep: warga przyśrodkowa kresy cgropowatej, nadkłykieć przyśrodkowy k. udowej
smukły
start learning
smukły in Latin
gracilis Początek: gałąź dolna k. łonowej Przyczep: guzowatość piszczeli (gęsia stopa)
Prosty uda
start learning
rectus femoris Początek: kolec biodrowy przedni dolny, górny brzeg panewki stawowej k. miedniczej Przyczep: wspólne ścięgno mięśnia czworogłowego uda, do guzowatości k. piszczelowej
krawiecki
start learning
sartorius Początek: kolec biodrowy przedni górny Przyczep: k. piszczelowa (gęsia stopa)
Dwugłowy uda
start learning
biceps femoris Początek: guz kulszowy Przyczep: głowa strzałki
Półścięgnisty
start learning
semitendinosus Początek: guz kulszowy Przyczep: k. piszczelowa (gęsia stopa)
Półbłoniasty
start learning
 semimembranosus Początek: guz kulszowy Przyczep: kłykieć przyśrodkowy k. piszczelowej, więzadło podkolanowe skośne

You must sign in to write a comment