miesiące, dni tygodnia i inne takie

 0    42 flashcards    pieczusie
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
January
January is the first month of the year.
start learning
styczeń
Styczeń jest pierwszym miesiącem roku.
February
In February people wear warm clothes.
start learning
luty
W lutym ludzie noszą ciepłe ubrania.
March
It's still cold in March.
start learning
marzec
W marcu jest wciąż zimno.
April
They met in April and fell in love.
start learning
kwiecień
Spotkali się w kwietniu i zakochali.
May
In May many flowers grow and birds sing.
start learning
maj
W maju wiele kwiatów rośnie, a ptaki śpiewają.
June
In June happy people go on holiday.
start learning
czerwiec
W czerwcu szczęśliwi ludzie wyjeżdżają na wakacje.
July
July is my favourite month.
start learning
lipiec
Lipiec to mój ulubiony miesiąc.
August
They want to go on holiday in August.
start learning
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
September
In September children go back to school.
start learning
wrzesień
We wrześniu dzieci wracają do szkoły.
October
In October all leaves fall down from trees.
start learning
październik
W październiku opadają wszystkie liście z drzew.
November
In November there is strong wind and heavy rain.
start learning
listopad
W listopadzie jest silny wiatr i ulewny deszcz.
December
Christmas in December.
start learning
grudzień
Boże Narodzenie jest w grudniu.
Monday
I hate Mondays!
start learning
poniedziałek
Nie cierpię poniedziałków!
Tuesday
On Tuesdays I usually go to the theater.
start learning
wtorek
We wtorki zazwyczaj chodzę do teatru.
Wednesday
Wednesday is in the middle of the week.
start learning
środa
Środa jest w środku tygodnia.
Thursday
Thursday is so similar to Tuesday!
start learning
czwartek
Czwartek jest tak podobny do wtorku!
Friday
Everyone likes Fridays!
start learning
piątek
Każdy lubi piątki!
Saturday
We are going to dance on Saturday night.
start learning
sobota
W sobotni wieczór chodzimy potańczyć.
Sunday
Sundays are often sunny.
start learning
niedziela
Niedziele są często słoneczne.
every year
start learning
co roku
once a week
start learning
raz w tygodniu
six times a month
start learning
sześć razy w miesiącu
twice a day
start learning
dwa razy dziennie
12 o'clock
start learning
godzina 12
a quarter
start learning
kwadrans
half past 9
start learning
wpół do dziesiątej
always
Peter is always late.
start learning
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
often
Do you come here often?
start learning
często
Często tu przychodzisz?
usually
She usually walks her dog three times a day.
start learning
zwykle
Zwykle wyprowadza psa trzy razy dziennie.
sometimes
Sometimes I don't know what to do.
start learning
czasem
Czasami nie wiem, co robić.
hardly ever
I hardly ever speak German.
start learning
prawie nigdy
Prawie nigdy nie mówię po niemiecku.
never
I will never let you down.
start learning
nigdy
Nigdy cię nie zawiodę.
about
She will meet you about 5 p.m.
start learning
około
(Ona) spotka się z tobą koło 17.00.
at
Let's go there at 4 p.m.
start learning
o
Chodźmy tam o 16.00
Only once or twice.
start learning
Tylko raz czy dwa.
adverbs of frequency
start learning
przysłówki częstotliwości
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
start learning
codziennie
Sklep jest otwarty codziennie od 8 do 18.
weekly
This is a weekly magazine.
start learning
co tydzień
To tygodnik.
yearly
Most companies pay taxes yearly.
start learning
co rok
Większość firm płaci podatki raz w roku.
rarely
I rarely look straight at people.
start learning
rzadko
Rzadko patrzę na ludzi wprost.
seldom
He seldom answers any questions.
start learning
rzadko
Rzadko odpowiada na pytania.
normally
I normally go to the gym on Mondays.
start learning
regularnie, zwykle
Zwykle chodzę na siłownię w poniedziałki.

You must sign in to write a comment