Miejsce pracy

 0    112 flashcards    gabrielaapiekut3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fabryka samochodow
start learning
Car factory
bar szybkiej obsługi
start learning
fast food bar
przemysł hotelowy
start learning
hotel industry
firma międzynarodowa
start learning
multinational company
stacja benzynowa
start learning
a petrol station
biuro
start learning
an office
magazyn/hurtownia
start learning
warehouse
wykształcenie
start learning
academic gualifications
starać się o nowa posadę
start learning
apply for a new post
być zatrudnionym jako
start learning
be employed as
być zatrusnionym legalnie
start learning
be legally allowed to work
doatować marne wynagrodzwnie
start learning
be paid penauts
dostawać marne wynagrodzenie
start learning
be paid peanuts
zostać promowanym
start learning
be promoted
być w stresie
start learning
be under stress
być beztobotnym
start learning
be unemployed
wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties
poradzić sobie zle w trakcie rozmowy o prace
start learning
do badly at the job interwiew
poradzić sobie dobrze w trakcie rozmowy o pracę
start learning
do well at the job interwiev
robić interes
start learning
do business
zwolnić (kogos)
start learning
fire (someone)
ottzymać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostawać dodatkowe korzyści
start learning
get benefits
zrezygnować z pracy
start learning
give up a job
wolna posada
start learning
job vacancy
zaogerować pracę
start learning
offer a job
praca na część etatu
start learning
part-time job
założyć firmę
start learning
start a business
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
pracować do pozna
start learning
work long hours
nocna zmiana
start learning
work night shift
zastrajkowac
start learning
go on strike
stracic prace
start learning
lose a job
umiejętnosci organizacyjne
start learning
organizational skills
podjac prace
start learning
take a job
szkolenie
start learning
training
praca dobrowolna
start learning
voluntary work
pracowac pod presja
start learning
work under pressure
wynagrodzenie
start learning
wage
duch zespołowy
start learning
team spirit
uprzednie doświadczenie
start learning
previous experience
zarabiać na życie
start learning
make a living
hodować zwierzęta
start learning
breed animals
dostarczać listy i paczki
start learning
deliver letters and parcels
projektować budynki
start learning
design buildings
naprawiać i serwisować samochod
start learning
fix and service car
uprawiać rośliny
start learning
grow plants
zakładać i naprawiać instalację wosociagowa
start learning
install and repair a water pipes
robić rzeczy z drewna/metalu
start learning
make things (out of woods/metal)
prowadzić sklep
start learning
run shop
sprzedawać okulary
start learning
sell glasses
sprawdzić wzrok
start learning
test eyes
szef
start learning
a boss
pracodawca
start learning
an employer
personel
start learning
staff
pracownik nieetatowy
start learning
freelancer
cook
start learning
gotowac
scinać trawe
start learning
cut grass
prać
start learning
do the laundry
prasować
start learning
iron
grabić suche liści
start learning
rake up dead leaves
zmywać naczynia
start learning
wash the dishes
sprzatać
start learning
tidy up
odkurzać dywan
start learning
vacuum carpet
wynosić śmieci
start learning
take out the rubbish
prace domowe
start learning
housework
dzielić się obowiazkami domowymi
start learning
share the domestic chores
stewardesss
start learning
flight attendant
hydraulik
start learning
a plumber
marynarz
start learning
a sailor
listonosz
start learning
postman
informatyk
start learning
an IT specialist
rolnik
start learning
a farmer
kucharz
start learning
a cook
elektryk
start learning
an electrician
bibliotekarz
start learning
librarian
prawnik
start learning
a lawyer
górnik
start learning
a miner
architekt
start learning
an architect
fryzjer
start learning
hairdresser
strażak
start learning
a fire fighter
dziennikarz
start learning
a journalist
księgowy
start learning
an accountant
projektant wnetrz
start learning
interior designer
sklepikarz
start learning
shopkeeper
dyrektor
start learning
headmaster
maszynista
start learning
train driver
pracownik stacji benzynowej
start learning
petrol station attendant
rybak
start learning
a fisherman
tapeciarz
start learning
decorator
optyk
start learning
optician's
programista
start learning
programmer
programista
start learning
software engineer
prezenter telewizyjny
start learning
television presenter
przewodnik turystyczny
start learning
travel guide
pracownik opieki spolecznej
start learning
social care worker
policjant
start learning
police officer
dyrygent
start learning
a conductor
stolarz
start learning
a carpenter
śmieciarz
start learning
dustman
rolnik
start learning
a farmer
krawcowa
start learning
a dressmaker
budowlaniec
start learning
a builder
gornik
start learning
coal miner
urzednik bankowy
start learning
bank clerk
weterynarz
start learning
a vet
recepcjonista
start learning
receptionist
asystent
start learning
assistant
opiekunka do
start learning
babysitter
projektant mody
start learning
fashion designer
szef
start learning
a boss
pracownik zoo
start learning
zoo-keeper

You must sign in to write a comment