May_2016 BB

 0    57 flashcards    ewciamierzwa9309
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapewniać, że...
Mogę pana zapewnić, że nasza produkcja dotrzyma terminu.
start learning
assure that...
I can assure you that our production will meet the deadline.
pytanie naprowadzające
start learning
leading question
konkurencja
start learning
competition
kompetencje np zawodowe
start learning
professional competence
brak zaufania, brak doświadczenia
start learning
lack of trust, lack of experience
pewność siebie
start learning
self- confidence
szkolenie
start learning
training / coaching
bezpośrednio / pośrednio
start learning
directly / indirectly
zyskać zaufanie
start learning
gain trust
jestem za
start learning
I'm for
jestem przeciwko
start learning
I'm against
grozić
start learning
threaten
wybrałem najlepszą ofertę
start learning
I chose the best offer
przeprowadziłem warsztaty na temat...
start learning
I run a workshop about...
różnica pomiędzy
start learning
difference between
sprawdzać, weryfikować informacje
start learning
verify information
oczekiwania
start learning
expectations
osobowość
start learning
personality
towar
start learning
goods
ważny, aktualny (o bilecie, dokumencie)
start learning
valid
ważność np produktu
start learning
validity of product
szacować
start learning
estimate
Zamierzam...
start learning
I'm going to...
Co zamierzasz robić za 5/10 lat?
start learning
What are you going to do IN 5 years?
wewnętrzny
start learning
internal
zewnętrzny
start learning
external
dostęp do.
start learning
access to.
ambitny
start learning
ambitious
wrażliwy
start learning
sensitive
dobre samopoczucie
start learning
well-being
bieżąca informacja
start learning
current information
obiecujący, dobrze się zapowiadający np pracownik
start learning
promising worker
spłacać (np. kredyt)
start learning
repay / pay off
sufit (= STROP!)
start learning
ceiling
klimatyzacja
start learning
air-condition
mieć przeczucie, intuicję
start learning
have a feeling / intuition
słaby - słabszy - najsłabszy
start learning
weak - weaker - the weakest
markiza
start learning
awning
wziąć udział w projekcie, warsztatach
start learning
take part / participate in project
potwierdzenie zamówienia
start learning
order confirmation
w ciągu, w przeciągu 48h
Potwierdzenie zamówienia powinno być przesłane w przeciągu 48h.
start learning
within the 48h.
Order confirmation should be sent within 48 hours.
uszczelka
start learning
gasket
wzmocnienie
start learning
reinforcement
uparty
start learning
stubborn
przekraczać termin płatności
start learning
exceed the payment deadline
doceniam (twoją pomoc, zaangażowanie, wysiłek)
start learning
I appreciate (your support, involvement, effort)
ciepła ramka (międzyszybowa)
start learning
warm edge spacer
szyba zespolona
start learning
sealed unit / insulating glass
rachunki za ogrzewanie
start learning
heating bills
listwa przyszybowa
start learning
glazing bead
saldo ujemne
start learning
adverse balance
stan konta, saldo
start learning
bank balance
płatność częściowa
start learning
part payment
urlop
2 tygodnie urlopu do wykorzystania
start learning
leave
2 weeks of leave to use
rozważyć propozycję
start learning
consider the proposal
nawiązać kontakt wzrokowy
start learning
make eye contact
wspólne, wzajemne (korzyści, szacunek)
start learning
mutual benefits, respect

You must sign in to write a comment