Matura Focus 5 Unit 2 Learning for life

 0    167 flashcards    w11bartek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogarnia mnie spokój
start learning
a calm comes over me
sporo
start learning
a fair amount
pierwszorzędna znajomość czegoś
start learning
a first-class knowledge of something
zaaklimatyzować się
start learning
acclimatise
aktywnie
start learning
actively
przystosować się do czegoś
start learning
adjust to something
nagle
start learning
all of a sudden
wszystkie książki pod słońcem
start learning
all the books under the sun
kieszonkowe
start learning
allowance
argumentować na jakiś temat
start learning
argue on a topic
(komuś) spadł kamień z serca
start learning
a weight has been lifted
bankructwo
start learning
bankruptcy
być dobrym przykładem
start learning
be a case in point
być bardzo pomocnym
start learning
be a great help
być w niekorzystnej sytuacji
start learning
be at a disadvantage
stanąć twarzą w twarz z czymś
start learning
be faced with sth
spieszyć się
start learning
be in a hurry
jechać na tym samym wózku
start learning
be in the same boat
pogubić się
start learning
be out of one's depth
być zatopionym w czymś
start learning
be swimming in something
przełamać monotonię
start learning
break the monotony
przełamać rutynę
start learning
break up the routine
przejść przez coś gładko
start learning
breeze through something
poszerzyć
start learning
broaden
podszlifować soś(np jezyk obcy)
start learning
brush up on sth
kłębek nerwów
start learning
bundle of nerves
trema
start learning
butterflies in one's stomach
kształtowanie charakteru
start learning
character building
spłacić dług
start learning
clear a debt
ochłonąć, zebrać myśli
start learning
clear one's head
trenować kogoś
start learning
to coach
spójny
start learning
coherent
rozpocząć się
start learning
commence
zaangażowany w coś
start learning
commited to sth
wspólnota osób wykonujących tę samą pracę
start learning
community of practice
skracać, streszczać
start learning
condense
znaczny
start learning
considerable
stale
start learning
constantly
treść, zawartość
start learning
content
zadowolenie
start learning
contentment
przyczynić się do czegoś
start learning
contribute to sth
spreparować, wymyślić (wymówkę)
start learning
cook up (an excuse)
szok kulturowy
start learning
culture shock
przyzwoity
start learning
decent
określać
start learning
determine
odrzucić pomysł
start learning
dismiss an idea
zbliżać się
start learning
draw closer
łatwy/trudny do zdobycia
start learning
easy / hard to come by
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
niezawodny
start learning
ever-reliable/dependable
wygórowany
start learning
excessive
zapoznać, zaznajomić
start learning
familiarise
czuć pokrewieństwo z kimś
start learning
feel an affinity with sb
przeskakiwać z jednego przedmiotu na drugi
start learning
flit between subjects
skonany, wyczerpany
start learning
frazzled/exhausted
ocenić, oszacować
start learning
gauge
generalizować
start learning
generalise
dobrze się wyspać
start learning
get a good night's sleep
wziąć się w garść
start learning
get a grip
bać się, panikować
start learning
get cold feet
zniechęcić się
start learning
get put off
poważnie coś przemyśleć
start learning
give sth serious thought
gwałtownie rosnąć
start learning
go through the roof
wbijać coś komuś do głowy
start learning
hammer something into somebody
dobrze coś rozumieć
start learning
have a good understanding of sth
mieć wolną chwilę
start learning
have a moment to spare
mieć zastrzeżenia
start learning
have reservations
kierować się, zmierzać
start learning
head
edukacja domowa
start learning
homeschooling
przeszkoda
start learning
hurdle
zaimprowizowany
start learning
improvised
przez jakiś czas
start learning
in a while
praktyka, staż
start learning
internship
nieoceniony
start learning
invaluable
uzasadnienie
start learning
justification
zachować dystans
start learning
keep things in perspective
zachować spokój
start learning
keep one's composure
zacząć działać (np. lek, narkotyk)
start learning
kick in
pochłaniać coś
start learning
lap something up
prowadzić do czegoś, zmierzać do czegoś
start learning
lead up to something
skok w nieznane
start learning
leap into the unknown
rozchmurzyć się
start learning
lighten up
zbliżający się wielkimi krokami
start learning
looming
szaleństwo
start learning
madness
starać się coś zrobić, kłaść duży nacisk na zrobienie czegoś
start learning
make a point of doing sth
podjąć nieco impulsywną decyzję
start learning
make a slightly impulsive decision
szaleńczy, rozgorączkowany
start learning
manic
ogromnie
start learning
massively
dotrzymywać terminów
start learning
meet the deadlines
nauczyć się na pamięć
start learning
memorise
pole minowe, niepewna sytuacja
start learning
minefield
wypadek, nieszczęśliwe zdarzenie
start learning
mishap
kurs uniwersytecki
start learning
module
wykrzesać energię
start learning
muster the energy
serce mi wali
start learning
my heart is pounding
mam pustkę w głowie
start learning
my mind goes blank
zawęzić coś
start learning
narrow sth down
kłębek nerwów
start learning
nervous wreck
nie mieć pojęcia/nadziei
start learning
not have a clue / hope
zwyciężyć/zdobyć wynik
start learning
notch up a win/a score
udzielić wskazówek
start learning
offer guidance
internetowy film instruktażowy
start learning
Online video tutorial
za granicą
start learning
overseas
papierkowa robota
start learning
paperwork
arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat
start learning
past papers
doskonalić umiejętności
start learning
perfect a skill
personalizować
start learning
personalise
przekonująco
start learning
persuasively
piętrzyć się
start learning
pile up
plagiat
start learning
plagiarism
wyklejony czymś
start learning
plastered in sth
najważniejszy/znamienny/skrajny/drastyczny/godny uwagi przykład
start learning
prime / striking / extreme / graphic/ notable example
mobilizować, popychać do działania
start learning
prod
perspektywa czegoś
start learning
prospect of something
wędrówka, włóćzega
start learning
rambling
racjonalny
start learning
rational
zracjonalizować
start learning
rationalise
uznać, docenić
start learning
recognize
uznanie
start learning
recognition
zarejestrować się na coś
start learning
register for something
bezmyślnie powtarzać
start learning
regurgitate
spłacić kredyt
start learning
repay/pay off the loan
wielokrotnie
start learning
repeatedly
przeczytać ponownie
start learning
reread
ograniczać
start learning
restrict
zachować informację w pamięci
start learning
retain information
uczyć się, powtarzać materiał
start learning
revise
powtórka przed egzaminem
start learning
revision
obarczony długami
start learning
saddled with debt
śpiewająco zdać egzaminy
start learning
sail through exams
bazgrać
start learning
scribble
przedstawić coś
start learning
set sth out
dzielić się swoją wiedzą
start learning
share one's expertise
mieć te same obawy co ktoś inny
start learning
share the same concerns as sb
socjalizacja
start learning
socialisation
wyłącznie
start learning
solely
wybić się z tłumu
start learning
stand out from the crowd
wyjść poza strefę komfortu
start learning
step outside your comfort zone
znacznie
start learning
substantially
streścić
start learning
summarise
streszczenie
start learning
summary
zdobyć się na odwagę
start learning
summon up the courage
podejść do czegoś aktywnie
start learning
take a proactive approach
podchodzić do czegoś spokojnie
start learning
take sth in one's stride
namacalny, zauwazalny
start learning
tangible
balansować na krawędzi
start learning
teeter on the edge
prawdopodobieństwo czegoś
start learning
the odds of something
świat stoi przed tobą otworem
start learning
the world is your oyster
starannie
start learning
thoroughly
pod ręką
start learning
to hand
dolać komuś napoju do szklanki
start learning
to up sb's drink
doładować telefon
start learning
top up a phone
prywatny nauczyciel
start learning
tutor
przepisać coś na komputerze
start learning
type sth up
zbyt nisko oszacować, nie docenić
start learning
underestimate
niezrównany
start learning
unparalleled
nadchodzący
start learning
upcoming
kierować się zdrowym rozsądkiem
start learning
use common sense
zrobić coś z własnej inicjatywy
start learning
use one's initiative
wykorzystać już istniejące sieci
start learning
use pre-existing networks
cenić coś bardziej niż coś innego
start learning
value sth over sth
różnić się
start learning
vary
zapuścić się dalej
start learning
venture further afield
wizualizować, wyobrażać sobie
start learning
visualise
rozważać soć, porównywać coś
start learning
weight sth up
opłacalny, wart zachodu
start learning
worth one's while
umorzyć coś (np pożyczkę)
start learning
write sth off (e.g. loan)

You must sign in to write a comment