matura dwujęzyczna fizyka

 0    155 flashcards    rrmalecki123
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zjawisko
start learning
phenomenon
pomiary
start learning
measurement
teoria
start learning
theory
hipoteza
start learning
hypothesis
jakościowy
start learning
qualitative
ilościowy
start learning
quantitative
wywodzić się
start learning
to derive from
notacja wykładnicza
start learning
scientific notation
osiowy
start learning
axial
dodawanie
start learning
addition
rozłożenie (wetkoru)
start learning
resolution (wetkoru)
skalarny
start learning
scalar
wielkość
start learning
magnitude
przemieszczenie
start learning
displacement
średnia
start learning
average
prędkość chwilowa
start learning
instantaneous velocity
współczynnik kierónkowy
start learning
slope
przyspieszenie
start learning
acceleration
opóźnienie
start learning
deceleration
opór
start learning
resistance
wykres ... od...
start learning
... vs ... graph
ciężar
start learning
weight
tarcie
start learning
friction
współczynnik
start learning
coefficient
normalny (o wektorze)
start learning
normal
styczny (o wektorze)
start learning
axial
tarcie kinetyczne
start learning
sliding friction
tarcie statyczne
start learning
static friction
siła
start learning
force
ruch
start learning
motion
bezwładność
start learning
inertia
wprost proporcjonalny
start learning
directly proportional
środek ciężkości
start learning
center of gravity
równoległa (o wektorach)
start learning
parallel (to samo co axial)
siła wypadkowa
start learning
net force
rzut poziomy
start learning
projectile motion
rzut ukośny
start learning
projectile motion at an angle
aktualny
start learning
current
ruch kołowy
start learning
circular motion
przyspieszenie dośrodkowe
start learning
centripetal acceleration
promień
start learning
radius
przekątna
start learning
diagonal
przeciwprostokątna
start learning
hypotenuse
przyprostokątna
start learning
cathetus
styczny
start learning
tangential
prostopadły
start learning
perpendicular
siła dośrodkowa
start learning
centripetal force
ruch po orbice
start learning
orbital motion
okres
start learning
period
pęd
start learning
momentum
popęd
start learning
impulse
zachowanie
start learning
conservation
układ zamknęty (brak sił zewnętrznych)
start learning
closed system
sprężyste (o zderzeniech)
start learning
elastic
niesprężyste (o zderzeniech)
start learning
inelastic
energia potencjalna
start learning
potential energy
energia kinetyczna
start learning
kinetic energy
energia potencjalna sprężystości
start learning
elastic potential energy
pojemność
start learning
capacity
energia mechaniczna
start learning
mechanical energy
praca
start learning
work
przekształcać
start learning
convert
maszyny proste
start learning
simple machines
dźwignia
start learning
lever
bloczek
start learning
Pulley
równia pochyła
start learning
inclined plane
śruba
start learning
screw
klin
start learning
wedge
kołowrót
start learning
wheel and axle
nieruchomy bloczek
start learning
fixed pulley
ruchomy bloczek
start learning
movable pulley
moc
start learning
power
moment siły
start learning
torque
ramię siły
start learning
moment arm
moment pędu
start learning
angular momentum
prędkość kątowa
start learning
angular velocity
moment bezwładności
start learning
ratational inertia
ciepło
start learning
heat
energia wewnętrzna
start learning
thermal energy
przepływ ciepła
start learning
heat flow
ciepło właściwe
start learning
specific heat
stan
start learning
state
stały
start learning
solid
ciecz
start learning
liquid
gazowy
start learning
gas
przemiana fazowa
start learning
phase change
ciepło topnienia
start learning
heat of melting
ciepło parowania
start learning
heat of vaporization
ciśnienie
start learning
pressure
płyn
start learning
fluid
gęstość
start learning
density
wyporność
start learning
buoyancy
ruch harmoniczny
start learning
harmonic motion
wahadło
start learning
pendulum
równowaga
start learning
equilibrium
siła sprężystości
start learning
restoring force
stała sprężystości
start learning
spring constant
amplituda
start learning
amplitude
częstotliwość
start learning
frequency
cykl
start learning
cycle
fala poprzeczna
start learning
transverse wave
długoś fali
start learning
wavelength
dolina (fali)
start learning
trough
grzbiet (fali)
start learning
crest
fala podłużna
start learning
longitudinal wave
interferencja
start learning
interference
fala stojąca
start learning
standing wave
dudnienia
start learning
beat interference
wysokość dźwięku
start learning
pitch
podczerwień
start learning
infrared
ultrafiolet
start learning
ultraviolet
poziom energetyczny
start learning
energy level
siatka dyfrakcyjna
start learning
slit difraction
odbicie
start learning
reflection
kąt padania
start learning
angle of incidence
kąt odbicia
start learning
angle of reflection
załamanie
start learning
refraction
gęsty optycznie
start learning
optically dense
współczynnik załamania
start learning
index of refraction
kąt załamania
start learning
angle of refraction
całkowite wewnętrzne odbicie
start learning
total internal reflection
kąt graniczny
start learning
critical angle
płaskie zwierciadła
start learning
plane mirrors
wypukłe
start learning
convex
wklęsłe
start learning
concave
oś optyczna
start learning
principal axis
aberacja sferyczna
start learning
spherical aberration
odległość ogniskowa
start learning
focal length
ognisko
start learning
focal point
obraz rzeczywisty
start learning
real image
obraz pozorny
start learning
virtual image
obraz prosty
start learning
upright image
pomniejszony (o obrazie)
start learning
diminished
odwrócony (o obrazie)
start learning
inverted
powiększony (o obrazie)
start learning
enlarged
soczewka wypuła
start learning
double convex lense
soczewka wklęsła
start learning
double concave lense
ładundek
start learning
charge
jądro
start learning
nucleus
izolator
start learning
insulator
przewodnik
start learning
conductor
pole (elektryczne/magnetyczne)
start learning
field
jednorodne
start learning
uniform
woltomierz
start learning
voltmeter
amperomierz
start learning
ammeter
natężenie (prąd)
start learning
current
opór
start learning
resistance
ogniwo
start learning
cell
silnik
start learning
motor
obwód
start learning
circuit
opornik
start learning
resistor
kondensator
start learning
capacitor
magnes
start learning
magnet
siła elektromotoryczna
start learning
electromotive force
wyindukowany
start learning
induced

You must sign in to write a comment