Matura 8: PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO (podstawa)

 0    188 flashcards    inte1232
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anthem
start learning
pieśń, hymn
authorities
start learning
władze
border
start learning
granica
cabinet
start learning
gabinet, rząd
capital
start learning
stolica
centre party
start learning
partia centrowa
citizen
start learning
obywatel
city council
start learning
rada miasta
Congress
start learning
Kongres Stanów Zjednoczonych
conservative
start learning
konserwatywny
constitution
start learning
konstytucja
debate an issue
start learning
dyskutować o problemie
democracy
start learning
demokracja
democratic
start learning
demokratyczny
local/general election
start learning
wybory lokalne/powszechne
eligable to vote
start learning
uprawniony do głosowania
embassy
start learning
ambasada
fight / stand for an election
start learning
startować w wyborach
flag
start learning
flaga
give a press conference
start learning
zorganizować konferencję prasową
government
start learning
rząd
govern
start learning
rządzić
head of state
start learning
głowa państwa
home country / homeland
start learning
ojczyzna
national identity
start learning
tożsamość narodowa
independent
start learning
niezależny
independence
start learning
niepodległość
king
start learning
król
kingdom
start learning
królestwo
left-wing/right-wing
start learning
lewicowy/prawicowy
liberal
start learning
liberalny
majority
start learning
większość
manifesto
start learning
program wyborczy
mayor
start learning
burmistrz
Member of Parliament (MP)
start learning
poseł
minister
start learning
minister
minority
start learning
mniejszość
monarchy
start learning
monarchia
nation/ national
start learning
naród/narodowy
opposition
start learning
opozycja
parliament
start learning
parlament, sejm
party member
start learning
członek partii
pass a law
start learning
uchwalić ustawę
policy
start learning
polityka
political party
start learning
partia polityczna
politician
start learning
polityk
politics
start learning
polityka
polling station
start learning
lokal wyborczy
population
start learning
populacja, ludność
president
start learning
prezydent
Prime Minister (PM)
start learning
premier rządu
queen
start learning
królowa
re-elect
start learning
wybrać ponownie
reform
start learning
reforma
representative
start learning
przedstawiciel
republic
start learning
republika
royal family
start learning
rodzina królewska
senate
start learning
Senat
socialist
start learning
socjalistyczny
state
start learning
państwo
term
start learning
semestr, kadencja
the House of Commons
start learning
Izba Gmin (niższa izba parlamentu UK)
the House of Lords
start learning
Izba Lordów (izba wyższa parlamentu UK)
the House of Representatives
start learning
Izba Reprezentantów (izba niższa parlamentu USA)
the people
start learning
naród, lud, ludzie, społeczeństwo
vote for sb
start learning
głosować na kogoś
win an election
start learning
wygrać wybory
International Monetary Fund (IMF)
start learning
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
start learning
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
the European Union (EU)
start learning
Unia Europejska
the North Atlantic Treaty Organization (NATO)
start learning
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego
the United Nations (UN)
start learning
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
the United Nations Children's Fund (UNICEF)
start learning
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)
the World Health Organization (WHO)
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
the World Wide Fund for Nature (WWF)
start learning
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF)
armed forces
start learning
siły zbrojne
bomb
start learning
bombardować, bomba
civil war
start learning
wojna domowa
civilian
start learning
cywil, cywilny
demonstrate/demonstration
start learning
demonstrować/demonstracja
domestic conflict
start learning
konflikt wewnętrzny
explode
start learning
wybuchnąć
fighting
start learning
walki, zamieszki
foreign affairs
start learning
sprawy zagraniczne
international
start learning
międzynarodowy
invade/invasion
start learning
najechać/inwazja
military intervention
start learning
interwencja wojskowa
petition
start learning
petycja
protest march
start learning
marsz protestacyjny
rebellion
start learning
rebelia, bunt
riot
start learning
zamieszki, rozruchy, bunt
soldier
start learning
żołnierz
surrender
start learning
poddać się
terrorist/ terrorism
start learning
terrorysta/terroryzm
violent/violence
start learning
agresywny, brutalny/przemoc
war
start learning
wojna
weapons of mass destruction
start learning
broń masowego rażenia
world peace
start learning
pokój na świecie
break into
start learning
włamać się do
break the law
start learning
złamać prawo
burglary/burglar/burgle
start learning
włamanie/włamywacz/włamać się
criminal
start learning
przestępca
drug dealing/drug dealer
start learning
handel narkotykami/handlarz narkotykami
hacking/hacker
start learning
hakerstwo/haker
kidnapping/kidnapper/kidnap
start learning
porwanie/porywacz/porwać
kill/ killer/ killing
start learning
zabić/ zabójca/ zabijanie
mugging
start learning
rozbój, napaść uliczna
murder/murderer
morderstwo/morderca
start learning
zamordować
petty crime
start learning
drobne przestępstwo
rape/ rapist
start learning
gwałt/gwałciciel
robbery/robber
start learning
rabunek/rabuś, bandyta
shoplifting/shoplifter/ shoplift
start learning
kradzieże w sklepach/złodziej sklepowy/ kraść w sklepie
stealing
start learning
kradzież
theft/thief
start learning
kradzież/złodziej
vandalism/vandal
start learning
wandalizm/wandal
accuse of
start learning
oskarżyć o
alibi
start learning
alibi, usprawiedliwienie, wymówka
arrest for
start learning
aresztować za
ban from
start learning
zakazać czegoś
be against the law
start learning
być niezgodnym z prawem
charge with
start learning
postawić zarzuty (czegoś), oficjalnie oskarżyć (o)
community service
start learning
prace społeczne
court
start learning
sąd
crime rate
start learning
wskaźnik przestępczości
defence/ defend
start learning
obrona/bronić
detective
start learning
detektyw
eyewitness
start learning
naoczny świadek
find someone quilty/innocent of
start learning
uznać kogoś za winnego/ niewinnego czegoś
fine for
start learning
ukarać grzywną lub mandatem (za)
go to court
start learning
pójść do sądu
illegal
start learning
nielegalny
imprisonment
start learning
uwięzienie
investigate/investigation
start learning
prowadzić śledztwo/śledztwo
judge
start learning
sędzia
jury
start learning
ława przysięgłych
lawyer
start learning
prawnik
offender
start learning
przestępca
prosecutor/prosecution/prosecute
start learning
prokurator/oskarżenie/oskarżyć, wnieść oskarżenie
report a crime
start learning
zgłosić przestępstwo
sentence to
start learning
skazać na
suspect
start learning
podejrzany
suspect of
start learning
podejrzewać o
trial
start learning
proces sądowy
charity
start learning
organizacja charytatywna, charytatywny
disability
start learning
niepełnosprawność
discriminate/discrimination
start learning
dyskryminować/dyskryminacja
emigrate/emigration
start learning
emigrować/emigracja
equality
start learning
równość
homeless/homelessness
start learning
bezdomny/bezdomność
human rights
start learning
prawa człowieka
immigrant/immigrate/immigration
start learning
imigrant/imigrować/imigracja
opinion poll
start learning
badanie opinii publicznej
poverty
start learning
bieda
racism
start learning
rasizm
refugee
start learning
uchodźca
religion
start learning
religia
social issues
start learning
problemy społeczne, kwestie społeczne
survey
start learning
sondaż
unemployed/unemployment
start learning
bezrobotny/bezrobocie
catch up
start learning
nadrobić stratę
economist
start learning
ekonomista
economy
start learning
gospodarka
fall behind with
start learning
nie nadążać z
fall/ drop
start learning
spadać
finance/ financial
start learning
finanse/finansowy
free market
start learning
wolny rynek
fund
start learning
fundusz
get into/pay off debt
start learning
popaść w/spłacić długi
go bankrupt/bankruptcy
start learning
zbankrutować/bankructwo
go without luxuries
start learning
obyć się bez luksusów
income
start learning
dochód
live on a budget
start learning
żyć skromnie
national debt
start learning
dług publiczny
repay
start learning
spłacić
rise/increase sharply
start learning
gwałtownie wzrosnąć
take out a loan
start learning
wziąć pożyczkę
tax
start learning
podatek
be a real pain
start learning
być nie do wytrzymania
be eager to do sth
start learning
bardzo chcieć coś zrobić
concern
start learning
dotyczyć
give someone a hand
start learning
pomóc komuś
global/globalisation
start learning
globalny/globalizacja
greedy
start learning
chciwy
pile
start learning
sterta, stos
put up with sth
start learning
tolerować coś, znosić coś
race
start learning
wyścig
set up an organisation
start learning
założyć organizację
tiny
start learning
maleńki

You must sign in to write a comment