MARKETING I REKLAMA IV ROK PSYCHO NIE POLECAM

 0    114 flashcards    neotrix7
print play test yourself
 
Question Answer
Zasady cywilizacji konsumpcji (8)
start learning
1. Nowości 2. przyjemności 3. samorealizacji, 4. Zainscenizowanej różnicy 5. Egalitarności 6. Psychologicznej konsumpcji (Kup JA) 7. Indywidualności 8. Sprawiedliwości społecznej
Rodzaje kultur konsumeryzmu (7)
start learning
1. Afektywnych epidemii 2. mediów 3. spektaklu 4. totalnej promocji 5. ekshibicji 6. konsumpcji wartości 7. masowej wyobraźni
cechy kultury masowej wyobraźni (3)
start learning
1. Globalność 2. Wirtualna Socjalizacja 3. Strumień kontaktu
cechy kultury mediów (3)
start learning
1. Wirtualność zdarzeń, postaci, miejsc 2. Postmodernistyczność przekazu 3. Hiperrzeczywistość
Formy hiperrzeczywistości kultury mediów (6)
start learning
1. Kreacja 2. Wirtualność 3. Fikcyjność, 4. Narracyjność, życie jest nowelą 5. Wiarygodność - mitologizacja źródeł informacji 6. Masowość - odwołanie do wspólnych mitów i haseł
Formy kultury mediów (3)
start learning
1. Teleewangelizacja 2. Teleterapia 3. Telepolityka
Obszary kultury spektaklu (6)
start learning
1. kultura 2. religia 3. społeczeństwo 4. wiedza 5. polityka 6. komercja
Formy kultury ekshibicji (4)
start learning
1. Odsłanianie prywatności 2. Ujawnianie prywatności 3. Zdzieranie prywatności 4. Sprzedawanie prywatności
Formy kultury afektywnych epidemii (5)
start learning
1. lęku -globalne ocieplenie 2. żałoby- smoleńsk 3. oburzenia-imigranci 4. ekscytacji- euro 5. ekstazy- walentynki, boże narodzenie
Obiekty kultury totalnej promocji (9)
start learning
1. Idea - IV RP 2. osoba - Lady Gaga 3. produkt - Mach 4 4. sztuka - Harry Potter 5. miejsce - oferta last minute 6. zdarzenie - festiwal 7. przeżycia - walentynki 8. edukacji - matura w rok! 9. terror nowości (?)
Wartości jako produkty (2)
start learning
1. Duchowe - rytuał szamański, program ze stonehenge 2. Artystyczne - film
Elementy "Marketing mix" (4)
start learning
1. produkt (cena, marka, opakowanie, gwarancja) 2. cena (rabaty, promocje, cennik) 3. promocja (PR, reklama) 4. dystrybucja (zasięg, transport, dostawcy)
Fazy cyklu życia produktu (4)
start learning
1. Wprowadzenie (informowanie o produkcie) 2. Wzrost (perswazja do kupowania) 3. Dojrzałość (przypominanie o produkcie) 4. Spadek (schłek życia produktu)
Typy strategii marketingowych (2)
start learning
1. Ssanie (konsument -> producent) 2. Tłoczenie (producent -> konsument)
Cechy reklamy (6)
start learning
1. perswazyjność (nakłonienie do zakupu) 2. segmentowość (konkretny odbiorca) 3. bezosobowość(brak kontaktu z klientem) 4. komercyjność(dla kasy) 5. publiczny charakter (wielu odbiorców) 6. polimodalność (różne kanały przekazu)
Funkcje reklamy (3)
start learning
1. Informacyjna 2. Nakłaniająca 3. Utrwalająca
Cele reklamy (3
start learning
1. Informacyjny 2. Perswazyjny 3. Perlokucyjny
Zasady strategii reklamowych (4)
start learning
1. zgodnośc ze strategią marketingu i komunikacji 2. określenie perspektywy czasowej 3. spójność z osobowością marki 4. adekwatność i komunikatywność idei przewodniej
6 M reklamy
start learning
1. Mission 2. Money 3. Market 4. Message 5. Media 6. Measurement
Mission - obszary celów reklamy (3)
start learning
1. Rynek (Po co?) 2. Konsument (Dla kogo?) 3. Produkt (co?)
Market - Formy określania adresatów (3)
start learning
1. Segmentacja - wybór odbiorcy 2. Pozycjonowanie - umieszczenie produktu w świadomości klienta 3. Benchmarking - Jak robi to konkurencja?
Message - Obszar przekazu (3)
start learning
1. Treść reklamy 2. Charakter produktu 3. Sposób prezentacji
Measurement - Obszary pomiaru skuteczności reklamy (7)
start learning
1. Świadomość reklamy 2. Postawa wobec reklamy 3. Deklaracja zakupu 4. Intencja zakupu 5. Spontaniczna świadomość produktu 6. Preferencja zakupu 7. Zachowania zakupowe
Strategie marketingowe w reklamie (12)
start learning
1. Jakość 2. "How to use?"3. rozw problemu 4. problem + rozw 5. Poprawa stylu życia 6. Ulepsz w produkcie 7. ekonomiczność 8. Przyjemność 9. Specjalne oferty 10. Nowość 11. Reputacja firmy 12. Popularność produktu
Techniki reklamy (5)
start learning
1. Dowód poprzez test (produkt sam się broni) 2. Rzecznik - osoba znana opisuje produkt 3. personifikacja - postać uosabiająca produkt 4. humor 5. fantazje i marzenia
Determinanty segmentacji demograficznej (5)
start learning
1. wiek 2. płeć 3. wielkośc rodziny 4. wykształcenie
Cechy segmentacji behawioralnej (7)
start learning
1. Poszukiwane korzyści 2. Status użytkownika 3. Intensywność użytkowania 4. Lojalność wobec marki 5. Intencja zakupu 6. Kategorie wyboru 7. Akceptacja nowości
Typy osób pod względem akceptacji nowości (5)
start learning
1. Pionierzy 2. Wcześni naśladowcy 3. Wczesna większość 4. Późna większość 5. Maruderzy
Bariery akceptacji nowego produktu (3)
start learning
1. behawioralna (kupić coś innego niż zwykle) 2. psychologiczna(czy naprawde tego potrzebuję?) 3. ryzyka (czy to jest warte moich pieniędzy)
Rodzaje bariery ryzyka (3)
start learning
1. finansowe (czy to się opłaci?) 2. społeczne(jak mnie odbiorą inni?) 3. psychologiczne(jak będę się z tym czuł?)
Typy stylów życia VALS (3)
start learning
1. samorealizacja - szczyt piramidy 2. doświadczenie - środek piramidy 3. walka - dół piramidy
Euro life styles (4)
start learning
1. Lewica 2. osiadli społecznicy 3. ruchliwi materialiści 4. konserwatywni materialiści
skrajne euro life styles (4)
start learning
1. gentry 2. euro dandy 3. vigilante 4. pioneers
Pytania pozycjonowania (3)
start learning
1. Czym jest marka? 2. Jaką korzyść oferuje marka? 3. Co odróżnia markę?
Aspekty pozycjonowania (3)
start learning
1. Zasadnicze cechy 2. powody dla których ludzie kupują markę 3. cechy odróżniające markę od innych
Typy strategii marek (5)
start learning
1. wieloproduktowa 2. wielomarkowa 3. prywatna 4. mieszana 5. rodzajowa
Elementy tożsamości marki (5)
start learning
1. osobowość 2. wygląd 3. kultura 4. odbicie 5. relacje
Psych. determinanty wizerunku marki (3)
start learning
1. postawy, oczekiwania, preferencje 2. poznawcze shcematy spostrzegania 3. doświadczenie konsumenta
Społeczne determinanty wizerunku marki *3)
start learning
1. kulturowe wzorce konsumpcji 2. konsumpcyjne kody tożsamości społecznych 3. przepisy ról społecznych
Marketingowe determinanty wizerunku marki (4)
start learning
1. wartość marki 2. rozpoznawalność marki 3. ekspansja marki 4. lojalność wobec marki
Funkcje marki dla konsumenta (5)
start learning
1. Obietnica efektów 2. transformacja 3. Gwarancja 4. Ekonomia poznawcza 5. Symboliczna
Instrumentalne właściwości marki (3)
start learning
1. Fizyczne/technologiczne 2. funkcjonalne 3. ekonomiczne
Symboliczne funkcje marki (4)
start learning
1. psychologiczne 2. społeczne 3. interpersonalne 4. statusu
Poziomy marki wg Levitta (4)
start learning
1. rdzeń 2. marka podstawowa 3, marka rozszerzona 4. marka potencjalna
Funkcje logotypu (4)
start learning
1. Identyfikacja 2. Różnicowanie 3. Gwarancja 4. Perswazja
Piramida marki (5)
start learning
1. Osobowość 2. Wartość 3. Nagroda 4. Korzyść 5. Atrybut
Rodzaje semantyzacji (3)
start learning
1. znaczeniowa 2. skojarzeniowa 3. symboliczna
Personalizacja społeczna - tożsamości i przynależności (5)
start learning
1. grupowe 2. kulturowe 3. zawodowe 4. ideologiczne 5. pokoleniowe
Personalizacja psychologiczna (5) Marka to:
start learning
1. osobowość 2. styl życia 3. emocje 4. problemu 5. potrzeby
Przeszkody w zaspokajaniu twoich potrzeb (3)
start learning
1. Inni 2. Ty 3. Rzeczywistość
Typy perswazji (4)
start learning
1. Produktowa 2. Literacka 3. Perfidna 4. Wallinsonowska
Typy transformacji (4)
start learning
1. w kontekst 2. w magiczne funkcje sprawcze 3. w ideologię 4. w konsumenta
Typy transformacji w komsumenta (4)
start learning
1. Pragnienia, marzenia 2. samorealizacja 3. emocje 4. zachowanie
Cechy przekazu reklamowego (4)
start learning
1. zmysłowośc 2. peryferyjność 3. kotwiczenie 3. wirtualny realizm
Poziomy komunikatu reklamowego (3)
start learning
1. pierwotny 2. konwencjonalny 3. mitu
Sposoby rozumienia usługi (3)
start learning
1. proces 2. transakcja 3. wynik
Właściwości usług (3)
start learning
1. poszukiwanie 2. doświadczanie 3. zaufanie
Typy usług bazujących na sprzęcie (3)
start learning
1. zautomatyzowane 2. przez niewykwalifikowanych operatoerów 3. przez wykwalifikowanych operatorów
Typy usług bazujących na ludziach (3)
start learning
1. niewykwalifikowana siła robocza 2. wykwalifikowana siła robocza 3. profesjonaliści
Fazy świadczeń usług profesjonalnych (3)
start learning
1. aktywizacja zasobów 2. Rozpoznanie problemu i sposobu realizacji zadania 3. rozwiązanie problemu i wdrażanie rozwiązania
Typy relacji produkt - usługa (5)
start learning
1. czysty produkt 2. produkt + towarzyszące usługi 3. hybryda 4. usługa + towarzyszące produkty 5. same usługi
Funkcje dowodów usług (4)
start learning
1. Prestiż/jakość 2. Socjalizacja konsumenta 3. Opakowanie 4. Różnicowanie
4N usług (4)
start learning
1. Niematerialność 2. Nierozdzielność 3. Nieskładowalność 4. Niespójność
Konsekwencje niematerialnośći usług (4)
start learning
1. nie mogą być magazynowane 2. nie mogą być chronione prawami patentowymi 3. trudno prezentować je podczas promocji 4. cena wyłącznie konkurencyjna
Strategie marketingu usług (4)
start learning
1. Asocjacyjna 2. Fizycznej reprezentacji 3. Dokumentacji 4. Wizualizacji
Przeciwdziałanie niespójności usług (5)
start learning
1. Szkolenia 2. Standaryzacja 3. Minimalizacja 4. Samoobsługa 5. Automatyzacja
Radzenie sobie z nieskładowalnością usług (4)
start learning
1. Zróżnicowanie ceny 2. Usługi komplementarne 3. Zatrudnienie czasowe 4. Podział usług
Kryteria oceny usług przez konsumenta (5)
start learning
1. Wiarygodność 2. Materialność 3. Gotowość 4. Gwarancja fachowości 5. empatia - kontakt + zaufanie
Źródła zachowań zakupowych - czynniki pscyhologiczne (5)
start learning
1. Osobowość 2. Wartości 3. Styl życia 4. Stopień użytkowania 5. Wiedza i postawy
Źródła zachowań zakupowych - czynniki społeczne (3)
start learning
1. zachowania sprzedawców 2. zachowania osób towarzyszących 3. doradcy
Typy zachowań sprzedawców (5)
start learning
1. Inwazyjne 2. Uwodzące 3. Dominujące 4. Sąsiedzkie 5. mi to lotto
Typy doradców (3)
start learning
1. komercyjni 2. niekomercyjni 3. rodzinni
Zakupowe role rodzinne (7)
start learning
1. Inicjator 2. Decydent 3. Użytkownik 4. Właściciel 5. Spadkobierca 6. Zaopatrzeniowiec 7. Doradca
Źródła zachowań zakupowych. Czynniki interakcyjne - czas zakupów (6)
start learning
1. kobiety szybciej niż mężczyźni 2. FMCG szybciej niż AGD 3. znane marki szybciej niż nieznane 4. młodsi szybciej od starszych 5. Im więcej pieniędzy tym szybciej
Źródła zachowań zakupowych. Czynniki socjoekonomiczne. Efekty: (5)
start learning
1. Efekt wartości unikatowej 2. Efekt globalnych wydatków 3. Efekt podzielonych wydatków 4. Efekt utopionych pieniędzy
Ograniczenia stosowania testów osobowości w badaniach konsumenckich (4)
start learning
1. Niekwiwalentność predykatora 2. Rzadkie stosowanie zmiennej kryterialnej 3. Personologizm 4. Nieuwzględnienie pozycjonowania marek
Perspektywy osobowościowych uwarunkowań zachowań konsumeckich (4)
start learning
1. P. Marketingowa 2. P. Psychologiczna 3. P. Przedmiotowa 4. P. Podmiotowa
Typy motywacji (6)
start learning
1. Oczekiwana użyteczność 2. Przypisana rola 3. Pozycja i autorytet 4. Stymulacja
Obiekty Ja wg. Perligner (8)
start learning
1. części ciała 2. procesy wewnętrzne - emocje 3. indywidualna identyfikacja 4. przedmioty
Selfness części ciała
start learning
1. włosy 2. serce 3. nogi 4. ręce
Funkcje extended self (4)
start learning
1. Samorealizacyjna 2. Tożsamościowa 3. Komunikacyjna 4. Atrybucyjna 5. Perswazyjna 6. Kompensacyjna 7. Posiadania
Mechanizmy extended self (4)
start learning
1. inkorporacja 2. kontrola 3. wiedza 4. posiadanie 5. tworzenie
Obszary self-extension (4)
start learning
1. Kolekcjonerstwo 2. Pieniądze 3. zwierzęta domowe 4. Posiadanie Innych 5. części ciała - rytuały 6. Zastępcza konsumpcja 7. Obdarowywanie
Strategie przetwarzania komunikatów reklamowych (3)
start learning
1. systematyczna 2. heurystyczna 3. emocjonalna
Poziomy zasobów poznawczych (4)
start learning
1. Posiadany przez odbiorcę 2. Angażowany przez odbiorcę 3. Wymagany przez reklamę 4. Dopuszczany przez sytuację
Przyczyny stosowania heurystyk (5)
start learning
1. Brak czasu na analizę 2. przeładowanie informacjami 3. poczucie małej wagi problemu 4. niewystarczjąca wiedza 5. dostępność heurystyk
Reklama a kategorie poznawcze (3)
start learning
1. Przypisuje produkty do kategorii 2. Tworzy kategorie 3. Nadaje produkty transkategorialne
Elementy schematów poznawczych (3)
start learning
1. Plan 2. Temat 3. Skrypt
Reklama jest obietnicą (3)
start learning
1. Przeżycia emocjonalnego 2. Spełnienie potrzeby 3. Zyskania tożsamości
Mechanizmy emocjonalne w reklamie (3)
start learning
1. warunkowanie 2. personalizacja 3. projekcja
Vehicles of Emotional Persuasion (6)
start learning
1. atrakcyjność 2. miłość 3. erotyka 4. schemat dziecięcości 5. bliscy 6. podwójne wiązanie - niezwykłośc i banalność
Funkcje emocji w reklamie (3)
start learning
1. korzyść emocjonalna 2. doświadczenie emocji 3. aura emocjonalna
Kojarzenie reklamy z emocją pozytywną. Efekt aprobaty tym większy im... (4)
start learning
1. bardziej brak danych 2. bardziej komunikat ma złożony charakter 3. większe ograniczenie czasowe ekspozycji 4. brak uprzednich doświadczeń wobec bodźca
Cechy systematycznej strategiii przetwarzania (4)
start learning
1. Wymaga wysiłku poznawczego 2. Zmian sądu na podstawie silnych wskazówek 3. oparta na normie trafności/ dokładności 4. wymaga wysokiego poziomu zasobów poznawczych
Cechy heurystycznej strategii przetwarzania (4)
start learning
1. powierzchowna 2. zmiana sądu na podst. heurystyki 3. wymaga przeciętnego poziomu zasobów poznawczych 4. oparta na normie wiarygodności / skuteczności
Cechy emocjonalnej strategii przetwarzania (4)
start learning
1. oparta na dośw. emocjonalnym 2. zmiana sądu na podst. emocji 3. wymagany niski poziom zasobów poznawczych 4. bardzo labilna, podstna na zmiany
Emocje pozytywne w reklamie (3)
start learning
1. Obniżają krytycyzm 2. Przetwarzanie mniej niezgodnych i więcej zgodnych informacji o produkcie 3. pozytywne wartościowanie wydarzeń przeszłych i przyszłych
Tytuły ksiązek autorstaw Keya (3)
start learning
1. Subliminal seduction 2. Media sexploitation 3. Subliminal adventure in erotic art
Rodzaje bodźców podprogowych (4)
start learning
1. podprogowe 2. zamaskowane 3. pomijane 4. przekształcone
Realizacje Dichtera (6)
start learning
1. Dwuznaznaczność kąpieli - Ivory Soap 2. Campbell Soup - schemat dziecięcości 3. Chrystler w mag. dla kobiet - kup kochance a nie żonie 4. Sok grejfrutowy/pomarańczowy? 5. ESSO - put a tiger in your tank 6. Max Factor - falliczna szminka
Zasady metody Dichtera (3)
start learning
1. Funkcji 2. Dynamiki 3. Consumer Insight
Pionierskie osiągnięcia Dichtera (6)
start learning
1. Pierwszy zastosował psychoanalizę 2. grupy fokusowe 3. consumer insight 4. stworzył pojęcie "brand image" 5.
Elementy procesu twórczego (3)
start learning
1. inspiration 2. elaboration 3. communication
Ograniczenia stosowania reklam podprogowych (4)
start learning
1. Wymaga skupienia uwagi na ekranie 2. Zróżnicowanie progów psychofizycznych 3. Nieznana jest trwałośc ich zapamiętywania 4. Skuteczność zbyt mała wobec ryzyka stosowania
Rodzaje widzenia bodźca (3)
start learning
1. Kontakt z bodźcem (exposure) 2. spostrzeganie bodźca (perception) 3. widzenie peryferyjne
Cechy przetwarzania przeduwagowego (3)
start learning
1. Peryferyjne 2. Automatyczne 3. Ciągłe
Wady większości badań marketingowych (3)
start learning
1. Deklaracja intencji 2. Racjonalizacja wyboru 3. Oparta na pamięci werbalnej
Archetypowe tematy i wątki reklamy (3)
start learning
1. Sakralne (wiejskie, naturalne, wspólnotowe) 2. Sekularne (miejskie, sztuczne, indywidualistyczne) 3. Pośrednie (sakralne dzialanie sekularnego produktu)
Korzyści z sakralizacji produktu (4)
start learning
1. Ociepla wizerunek produktu 2. Kotwiczy ponadjednostkowych charakter 3. Daje moralne rozgrzeszenie 4. Kompensacja sztuczności produktu
Wspólczesne obszary sacrum (4)
start learning
1. Higiena 2. Fankluby 3. Zakupy 4. Idole 5. Ciało (pielęgnacja) 6. Koncerty 7. Imprezy
Archetypy i personifikacje (6)
start learning
1. Jaźń 2. Cień 3. Anima 4. Animus
Korzyści z odniesienia marki do archetypu (3)
start learning
1. Uruchamia nieświadome skojarzenia 2. łatwośc rozpoznawalności 3. pozycjonowanie marki niezależne od warunków kulturowych
Elementy wyróżniania się reklamy (3)
start learning
1. Mechanizm i funkcje 2. Wieloznaczność przekazu 3. Przekraczanie tabu
Kategorie produktów kontrowersyjnych (4)
start learning
1. związane z płcią lub seksem 2. Produkty polityczne lub społeczne 3. Produkty uzależniające 4. Produkty związane ze zdrowiem

You must sign in to write a comment