Mario - zwroty

 0    29 flashcards    somatech
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
moim zdaniem
start learning
in my opinion
odnośnie cen
start learning
regarding prices
szczerze mówiąc
start learning
honestly speaking
powinniśmy kupić te fabrykę
start learning
We should buy this factory
Ilu macie pracowników
start learning
How many workers do you have
Jak jest wasza moc przerobowa
start learning
What is your capacity?
Jaki jest czas realizacji zamówienia
start learning
What is your leadtime
Musimy podpisać umowe poufności
start learning
We need to sign up a contract of confidence
To musi być poufne
start learning
It needs to be confidential
Jakość próbki nie jest taka sama jak powinna być
start learning
Sample quality is not the same as it is supposed to be
Kontrakt mówi, że powinno być 10% zniżki
start learning
Contract tells that there should be 10% of discount
Dzięki temu możemy przyspeszyć pracę
start learning
Thanks to it we can speed up the work
Jaka jest wasza propozycja
start learning
What is your proposition?
Nie możemy zaakceptować takich warunków
start learning
We can not accept such conditions
Czy są jacyś podwykonawcy
start learning
Are there any subcontractors
Książki są na szafce
start learning
There are books on the shelf
Czy jest jakiś parking w hotelu
start learning
Is there any parking lot at the hotel
Jabłko jest na stole
start learning
There is an apple on the table
Ile to kosztuje
start learning
How much is it
Jaka jest cena
start learning
What is the price
chciałbym dostać sushi
start learning
I would like to get sushi
dzwonię w sprawie zamówienia
start learning
I am calling regarding order
czy mogę dostać pizze take away
start learning
Can I get pizza takeaway
To jest zrobione w Chinach
start learning
It is made in China
To jest zrobione z drewna
start learning
It is made from wood
chciałbym się dowiedzieć, czy masz samochód
start learning
I would like to find out if you have a car
dam ci znać asap
start learning
I will let you know asap
muszę to przemyśleć
start learning
I have to think it over
ja jestem odpowiedzialny za ten projekt
start learning
I am responsible for this project

You must sign in to write a comment