Mandat posła i senatora

 0    16 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym kierują się posłowie i senatorowie przy wykonywaniu swojego mandatu?
start learning
Posłowie i senatorowie przy wykonywaniu swojego mandatu kierują się dobrem Narodu.
Czym skutkuje odmowa złożenia ślubowania przez posla lub senatora?
start learning
Odmowa złożenia ślubowania przez posła lub senatora skutkuje wygaśnięciem mandatu.
Czym skutkuje uchylanie sie od złożenia ślubowania przez posła/senatora przez 3 miesiące od pierwszego posiedzenia izby?
start learning
Jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
czy poseł/senator może byc pociągnięty do odpowiezialności za działalność związana ze sprawowaniem mandatu?
start learning
Poseł nie może byc pociągnięty do odpowiedzialności za działalność związaną ze psrawowaniem mandatu ani w trakcie jego trwania ani po jego zakończeniu. jeżeli narusza prawa osób trzecich - tylko za zgodą izby.
W jakim okresie istnieje zakaz pociągnięcia posła do odpowiedzialności karnej?
start learning
Obowiązuje zakaz pociągania do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu/Senatu od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu chyba że postępowanie zostało wszczęte przed dniem ogłoszenia wyników.
Czy przedawnienie w postępowaniu karnym dot. czynu objętym immunitetem biegnie w czasie trwania immunitetu?
start learning
Przedawnienie nie biegnie.
Za czyim pośrednictwem składa sie wniosek o pociągnięcie do ospowiedzialności karnej posła/senatora?
start learning
Za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego - za pośrednictwem Prokuratora Generalnego, z oskarżenia prywatnego - osoba prywatna (wniosek sporz. przez adwokata lub radcę pr. z wyjątkiem...) po wniesieniu sprawy do sądu.
Co dzieje się po złożeniu wniosku o pociągnięcie posła/senatora do odpowiedzialności karnej?
start learning
Marszałek Sejmu/Senatu przekazuje wniosek do właśc. organu, który bada sprawę, sąd udostepnia akta, poseł składa wyjaśnienia, organ formułuje propozycje pociągnięcia posła lub nie, izba może przeglosować bezwzgledną większością ustawowej liczby posłów.
Czy poseł może wycofać swoją zgodę na pociagnięcie go do odpowiedzialności karnej?
start learning
wycofanie takiej zgody jest prawnie bezskuteczne.
Czy poseł może wystąpić do marszałka z wniskiem o zawieszenie toczącego sie postępowania karnego na czas sprawowania mandatu?
start learning
Poseł może wystąpić z takim wnioskiem do marszałka.
Jaką większościa głosów można zawiesić toczące się postępowanie karne posla/senatora?
start learning
Wymagana jest większość kwalfikowana 3/5 głosów ustawowej liczby posłów/senatorów.
Czy możliwe jest zatrzymanie i aresztowanie posła/senatora?
start learning
Nie jest możliwe zatrzymanie posła/senatora bez zgdoy Sejmu/Senatu chyba że zostanie on ujęty na gorącym uczynku a zatrzymanie go jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
Za czyim pośrednictwem składa się wniosek o zgodę na zatrzymanie posła?
start learning
Za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
Czym różni się immunitet materialny od formalnego?
start learning
Immunitet materialny dotyczy odpowiedzialności za działania w ramach sprawowania mandatu (bezwzględny zakaz pociągania do odp. chyba że chodzi o prawa osób trzecich), immunitet formalny dotyczy pociągania do odpowiedzialności karnej.
Czym różni sie dieta od uposażenia?
start learning
dieta to rekompensata za wydatki ponoszone w związku ze sprawowaniem mandatu, iposażenie natomiast to wynagrodzenie dla tych posłów, dla których wykonywanie mandatu jest odpowiednikiem pracy zawodowej lub głównej działalności zarobkowej.
Czy pracodawca posła/senatora może rozwiązać z posłem stosunek pracy w czasie trwania mandatu?
start learning
Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia posłowi urlopu bezpłatnego. Nie może z nim rozwiązać stosunku pracy bez zgody Prezydium ani w trakcie pełnienia mandatu, ani dwa lata po jego wygaśniciu.

You must sign in to write a comment