MACMILLAN UNIT 12 part II

 0    67 flashcards    englishforeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out/ conduct an experiment
tworzyć
start learning
create
opracować, rozwinąć się
start learning
develop
rozwój
start learning
development
odkryć
start learning
discover
odkrycie
start learning
discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
od research
stosować się do wskazówek
start learning
follow instructions
wynaleźć
start learning
invent
wynalazek
start learning
invention
zapisywać, prowadzić dokumentację
start learning
keep records of
pracownia fizyczno-chemiczna
start learning
lab
dokonać odkrycia
start learning
make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć
start learning
predict
przewidywanie, prognoza
start learning
prediction
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty, rezultaty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialise in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż, przeprowadzić sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować
start learning
analyse
analiza
start learning
analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
diagnozować
start learning
diagnose
diagnoza
start learning
diagnosis
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać
start learning
explore
badanie, rozpoznanie, eksploracja
start learning
exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę
start learning
hypothesise
hipoteza
start learning
hypothesis
badać, dociekać
start learning
investigate
badanie
start learning
investigation
obserwować
start learning
observe
obserwacja
start learning
observation
udowodnić
start learning
prove
dowód
start learning
proof
zarejestrować wynalazek
start learning
Register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory
naładowac telefon
start learning
charge your phone
wybrać numer
start learning
dial a number
wcisnąć guzik
start learning
press a button
doładować
start learning
recharge
nagrać program
start learning
record a programme
wymienić żarówkę
start learning
replace a light bulb
wysłać sms/e-mail
start learning
send a text message / an email
włączyć alarm antywłamaniowy
start learning
set the burglar alarm
serfować w sieci
start learning
surf the Net
uruchomić/ wyłączyć silnik
start learning
switch on/ off the engine
zrobić zdjęcie
start learning
take a photograph
włączyć/wyłączyć
start learning
turn on/ off
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
pisać na klawiaturze
start learning
type
regulować
start learning
adjust
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
wsunąć kartę
start learning
insert your card
podłączyć / odłączyć
start learning
plug in/ unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
gniazdko elektryczne
start learning
socket

You must sign in to write a comment