Macmillan repetytorium poziom podstawowy i rozszerzony praca

 0    145 flashcards    alekqd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Księgowa
start learning
Accountant
Stewardessa
start learning
Flight attendant
Bibliotekarz
start learning
Librarian
Kierownik
start learning
Manager
Górnik
start learning
Miner
Ratownik medyczny
start learning
Paramedic
Aptekarz
start learning
Pharmacist
Hydraulik
start learning
Plumber
Polityk
start learning
Politician
Sprzedawca
start learning
Sales assistant
Reprezentant handlowy
start learning
Sales representative
Sekretarka
start learning
Secretary
Sprzedawca
start learning
Shop assistant
Pracownik biura podróży
start learning
Travel agent
Pisarz
start learning
Writer
Dyrektor generalny
start learning
Chief executive
Komik
start learning
Comedian
Doradca
start learning
Counsellor
Portier
start learning
Doorman
Redaktor
start learning
Editor
Złota rączka / majsterkowicz
start learning
Handyman / DIY
Grafik
start learning
Graphic Designer
Dietetyk / dietetyczka
start learning
Nutritionist
Psychiatra
start learning
Psychiatrist
W pracy
start learning
At work
Zarządzać/odpowiadać za
start learning
Be in charge of
Utrzymywać się z czegos
start learning
Do semething for a living
Zawód wymagający kwalifikacji
start learning
Profession
Pracować w firmie
start learning
Work in the company
Pracować w dziale sprzedaży
start learning
Work in sales
Fizyczny
start learning
Manual
Satysfakcjonujący
start learning
Satisfied
Wymagający kwalifikacji
start learning
Skilled
Męczący
start learning
Tiring
Stanowiący wyzwanie ambitny
start learning
Challenging
Bez perspektyw
start learning
Dead-end
Monotonny
start learning
Monotonous
Satysfakcjonujący
start learning
Rewarding
Niewymagający
start learning
Undemanding
Szansa na awans
start learning
chance of promotion
Zmieniać pracę
start learning
Change jobs
Umowa o pracę
start learning
contract
Pracować na zmiany
start learning
Work shifts
Zarobki
start learning
earnings
Dostać pracę
start learning
get a job
Dostać awans
start learning
Get a promotion
Dochód
start learning
Income
Płatny urlop
start learning
Paid leave
Emerytura / dostać emeryturę
start learning
Pension / get a pension
Stały (o pracy)
start learning
Permanent (about work)
Przejść na emeryturę / emerytura
start learning
Go to retirement / retirement
Pensja
start learning
Salary
Zwolnienie lekarskie / zasiłek chorobowy
start learning
Sick leave / Sick pay
Tymczasowy
start learning
Temporary
Napiwki
start learning
Tips
Bezpłatny
start learning
Unpaid
Dobrze płatny
start learning
Well-paid
Pracować do późna
start learning
Work long hours
Podróż służbowa
start learning
Business trip
Pracować na nocną zmianę
start learning
Do the graveyard shift
Wydatki
start learning
Expenses
Regularnie otrzymywać informacje zwrotne
start learning
Get regular feedback
Stawka godzinowa
start learning
Hourly rate
Zakres obowiązków
start learning
Job description
Płaca minimalna
start learning
Minimum wage
Płacić na fundusz emerytalny
start learning
Pay into pension scheme
Okres próbny
start learning
Probation / trial period
Wydajność
start learning
Productivity
Dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
Day public holiday
Odejść z pracy
start learning
Quit a job
Odbyć praktyki
start learning
Serve an apprenticeship
Roczna ocena pracownika
start learning
Yearly appraisal
Warunki pracy
start learning
Working Conditions
Roznosiciel gazet
start learning
Deliver boy
Zbieranie owoców
start learning
Picking fruit
Ratownik
start learning
Lifeguard
Praca sezonowa
start learning
seasonal work
Przewodnik
start learning
Tour guide
Płaca, dniówka
start learning
Wages
Ogłaszać
start learning
Advertise
Kandydat do pracy
start learning
Applicant
Formularz aplikacyjny
start learning
Application form
Zostać zwolnionym w wyniku redukcji etatów
start learning
Be made redutant
Zostać zatrudnionym
start learning
Become an employee
Kandydat
start learning
Candidate
List motywacyjny
start learning
Covering letter
Załączyć
start learning
Enclose
Przedsiębiorca
start learning
Entrepreneur
Wypełnić
start learning
Fill in
Zbankrutować
start learning
Go bankrupt
Zacząć pracować na własny rachunek
start learning
Freelancer
Wolny strzelec
start learning
Freelancer
Odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
Have a interview
Zatrudnić
start learning
Hire
Dział personalny
start learning
Human Resources
Oferta pracy
start learning
Job offer
Biuro pośrednictwa pracy
start learning
Jobcentre
Prowadzić rejestr
start learning
Keep a record
Brak doświadczenia
start learning
Lack of experience
Stracić pracę
start learning
Lose your job
Bez pracy
start learning
Out of work
Stanowisko
start learning
Position
Posada
start learning
Post
Rekrutacja
start learning
Recruitment
Referencje
start learning
Reference
Odrzucić
start learning
Reject
Złożyć rezygnację
start learning
resign
Prowadzić własny biznes
start learning
Run your own business
Lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
Short list
Podjąć pracę
start learning
Take up a job
Bezrobotny
start learning
Unemployed
Aktualny
start learning
Up-to-date
Złożyć CV
start learning
Attach a CV
Sprawdzić informacje o firmie
start learning
Check out a company
Przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
Get in-house training
Zostać zwolnionym z pracy
start learning
Get sacked
Strajkować
start learning
Strike
Wręczyć wymuwienie
start learning
Hand in your notce
Przekazać informację
start learning
Hand over information
Zapisać się do związku zawodowego
start learning
Join a union
Zatrudnić
start learning
Take on
Przejąć od kogoś obowiązki
start learning
Take over from someone
Wziąć wolne
start learning
Take time off
Objąć stanowisko
start learning
Take up a position
Sprawdzić referencje kandydata
start learning
Take up a references
Mieć elastyczne godziny pracy
start learning
Work flexible
Zdolność umiejętność
start learning
Ability
W którymś momencie
start learning
At some point
Konsultować
start learning
Consult
Rzucić przerwać
start learning
Drope out of
Spadek
start learning
Inheritance
Wprowadzić produkt na rynek
start learning
Launch
Dochodowy
start learning
Money-making
Rutyna
start learning
Routine
Podsumować
start learning
Summarise
Dobre samopoczucie
start learning
Well-being
Zaprojektowany za pomocą komputera
start learning
Computer-cenerated
Zaraźliwy
start learning
Contagious
Zadowolony
start learning
Content
Poświęcić się czemuś
start learning
Devote oneself to
Pasować do siebie
start learning
Go together
Przetrwać utrzymać się
start learning
Last long
Dbających o pieniądze
start learning
Money-minded
Zastosować coś w praktyce
start learning
Put someone in practise
Zainteresowany techniką
start learning
Technology-oriented

You must sign in to write a comment