Ludność na świecie Geografia nowa era

 0    32 flashcards    rulira
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ekumena
start learning
Obszary stale zamieszkałe i wykorzystywane przez człowieka
Subekumena
start learning
obszary częściowo zamieszkałe lub odwiedzane przez człowieka
Anekumena
start learning
obszary niezamieszkałe i nie wykorzystywane
Największa gęstość zaludnienia
start learning
Monako, Singapur, Watykan
Największa liczba ludności
start learning
Chiny 1mld 300mln, Indie, USA
Przyczyny zróżnicowania rozmieszczenia ludności na świecie
start learning
Naturalne: -wysokość npm -odległość od morza -warunki klimatyczne -warunki glebowe -występowanie i wydobycie surowców -transport -jakość życia
Bariery osadnictwa
start learning
świetlna-utrudnia warunki życia przez brak lub nadmiar światła słonecznego
Bariera termiczna
start learning
zbyt niskie lub wysokie temperatury
Bariera wodna
start learning
brak lub nadmiar wody
Bariera wysokościowa
start learning
niskie cisnienie i mniejsza zawartość tlenu
Bariera grawitacyjna
start learning
nachylenie stoków jest przyczyną trudności w rolnictwie, transporcie i budownictwie
Czynniki wpływające na liczbę ludności
start learning
-urodzenia -umieralność -migracje -polityka państwa -epidemie, wojny, klęski i katastrofy
Faza 1 rozwoju demograficznego
start learning
-wysoki współczynnik urodzeń i zgonów -niski przyrost naturalny Nowa Gwinea, Amazonia
Faza 2 rozwoju demograficznego
start learning
-wysoki współczynnik urodzeń -polepszenie opieki zdrowotnej -eksplozja demograficzna Niger, Afganistan
Faza 3 rozwoju demograficznego
start learning
-spadek urodzeń i zgonów Nigeria, Indie
Faza 4 rozwoju demograficznego
start learning
-współczynnik urodzeń na niskim poziomie podobnie jak współczynnik zgonów Hiszpania, Belgia
Faza 5 rozwoju demograficznego
start learning
-współczynnik urodzeń jest niższy niż zgonów -przyrost naturalny ujemny Polska, Niemcy
Eksplozja demograficzna
start learning
gwałtowny, niekontrolowany przyrost ludności
Imigracja
start learning
przyjazd osób, osiedlenie się ludności
Emigracja
start learning
wyjazd z kraju ojczystego
Największe miasta na świecie
start learning
Czungking, Seul, Meksyk, Nowy Jork
Aglomeracja monocentryczna
start learning
zespół miast, z których jedno odgrywa wyraźnie dominującą rolę
Metropolia
start learning
połączone silnie zurbanizowane obszary zespołu miejskiego np Londyn, Paryż
Megalopolis
start learning
skupisko bardzo dużych miast połączonych wraz ze strefami zurbanizowanymi np. Boston-Waszyngton, Tokio-Jokohama
urbanizacja demograficzna
start learning
przenoszenie się ludności ze wsi do miast
urbanizacja ekonomiczna
start learning
wzrost liczby ludności zatrudnionej w zawodach nierolniczych
urbanizacja społeczna
start learning
przejęcie miejskiego stylu życia przez ludność stref podmiejskich
urbanizacja przestrzenna
start learning
rozrastanie się miast i tworzenie nowych układów sieci miast
Urbanizacja wstępna
start learning
koncentracha ludności w miastach wraz z postępującym rozwojem przemysłu
Suburbanizacja
start learning
gwałtowny napływ ludności ze wsi do miast
Dezurbanizacja
start learning
odpływ ludności z obszarów centralnych na tereny bardziej oddalone
Reurbanizacja
start learning
przebudowa śródmieść na centra usługowo-handlowe

You must sign in to write a comment