Luckentext 1

 0    77 flashcards    alapuch
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

wybory do Bundestagu
start learning
die Wahl des Bundestags

alle 4 Jahre

przez ludność niemiecką
start learning
vom deutschen Volk

w wyborach bezpośrednich
start learning
in direkter Wahl

podstawy prawne wyborów
start learning
die Rechtsgrundlagen der Wahl

ustawa zasadnicza
start learning
GG das Grundgesetz

niemiecka ordynacja wyborcza
start learning
BWahlG das Bundeswahlgesetz

zasady prawa wyborczego
start learning
die Wahlrechtsgrundsätze

konstytucyjne zasady prawa wyborczego
start learning
die verfassungsrechtlichen Wahlgrundsätze

wymieniać, przytaczać
start learning
aufführen

der Absatz (I)

der Satz (1)

powszechność
start learning
die Allgemeinheit

bezpośredniość
start learning
die Unmittelbarkeit

die Freiheit

równość
start learning
die Gleichheit

die Geheimheit

der Grundsatz

zasada powszechnych wyborów
start learning
der Grundsatz der allgemeinen Wahl

wyłączenie z (powodu)
start learning
der Ausschluss aus

grupa społeczna
start learning
die Bevölkerungsgruppe

zwracać się przeciwko czemuś
start learning
sich gegen etwas wenden

ograniczenia prawa wyborczego
start learning
die Wahlrechtsbeschränkungen

ograniczenie do
start learning
die Beschränkung auf

prawo wyborcze kobiet
start learning
das Frauenwahlrecht

wprowadzać
start learning
einführen

powiązanie z
start learning
die Anknüpfung an

posiadanie
start learning
der Besitz

świadczenia podatkowe
start learning
die Steuerleistungen

samozatrudnienie
start learning
die berufliche Selbständigkeit

uprawniony do głosowania
start learning
wahlberechtigt

ukończyć
start learning
vollenden

obszar Niemiec
start learning
das Bundesgebiet

ze szczególnych powodów
start learning
aus besonderen Gründen

wyłączyć z czegoś
start learning
ausschließen von etwas

zasada równości wyborów
start learning
der Grundsatz der Gleichheit der Wahl / der Grundsatz der gleichen Wahl

odnosić się do
start learning
sich beziehen auf

verlangen / erfordern

die Stimme

mieć taką samą wagę
start learning
gleich gewichtet werden

wybory większościowe
start learning
die Mehrheitswahl

wartość liczbowa
start learning
der Zählwert

wybory proporcjonalne
start learning
die Verhältniswahl

wartość, waga głosu
start learning
der Erfolgswert

co najmniej
start learning
wenigstens

ten sam sposób
start learning
in gleicher Weise

proces, przebieg, działanie
start learning
der Vorgang

środek, działanie
start learning
die Maßnahme

związany z
start learning
im Zusammenhang mit

w szczególności
start learning
insbesondere

przygotowanie wyborów
start learning
die Wahlvorbereitung

dopuszczenie do wyborów
start learning
die Zulassung zur Wahl

kampania wyborcza
start learning
die Wahlwerbung

procedury wyborcze
start learning
das Wahlverfahren

mieć związek z czymś
start learning
im Zusammenhang mit etwas stehen

refundacja, zwrot, pokrycie
start learning
die Erstattung

wydatki na kampanię wyborczą
start learning
die Wahlkampfkosten

zasada bezpośredniości wyborów
start learning
der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Wahl

besagen

der Wähler

kandydat biorący udział w wyborach
start learning
der Wahlbewerber

pośredniczyć między
start learning
sich schieben zwischen

decyzja wyborcza
start learning
die Wahlentscheidung

wynik wyborów
start learning
das Wahlergebnis

zasada tajności wyborów
start learning
der Grundsatz der geheimen Wahl

przeprowadzać
start learning
durchführen

dowiedzieć się
start learning
in Erfahrung bringen

zagłosować, oddać głos
start learning
abstimmen

upewnić się, mieć całkowitą pewność
start learning
sichergehen

niekorzyść, szkoda
start learning
der Nachteil

represja, prześladowanie
start learning
die Repression

zagwarantować
start learning
gewährleisten

zasada wolnych wyborów
start learning
der Grundsatz der freien Wahl

po raz pierwszy
start learning
erstmals

wspominać
start learning
erwähnen

enthalten

zakaz niedopuszczalnej presji wyborczej
start learning
das Verbot einer unzulässigen Wahlbeeinflussung


You must sign in to write a comment