LT obręcz kończyny dolnej łacina

 0    51 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kończyna dolna
start learning
membrum inferius
Obręcz kończyny dolnej
start learning
cingulum membri inferioris
Otwór zasłonowy
start learning
foramen obturatum
Kość biodrowa
start learning
os ilium
Trzon kości biodrowej
start learning
corpus ossis ilii
Talerz biodrowy
start learning
ala ossis ilii
Chropowate kresy pośladkowe: przednia, dolna, tylna
start learning
linea glutea anterior, inferior, psterior
Dół biodrowy
start learning
fossa iliaca
Guzowatość biodrowa
start learning
tuberosiats iliaca
Grzebień biodrowy
start learning
crista iliaca
Kolec biodrowy przedni górny
start learning
spina iliaca anterior superior
Kolec biodrowy tylny górny
start learning
spina iliaca posteriori superior
Warga zewnętrzna, wewnętrzna
start learning
labium externum, internum
Kresa pośrednia
start learning
linea intermedia
Kolec biodrowy dolny przedni, tylny
start learning
spina iliaca anterior inferior, posterior inferior
Kość kluszowa
start learning
os ischii
Trzon kości kluszowej
start learning
corpis ossis ischii
Kolec kluszwy
start learning
spina ischii
Wcięcie kulszowe większe, mniejsze
start learning
incisura ischiadica major, minor
Gałąź kości kluszowej
start learning
Branch bone kluszowej
Guz kulszowy
start learning
tuber ischiadicum
Kość łonowa
start learning
os pubis
Gałąź górna, dolna
start learning
Ramus superior, inferior
Powierzchnia spojenia
start learning
facies symphysialis
Grzebień kości łonowej
start learning
pecten ossis pubis
Guzek łonowy
start learning
truberculum pubicum
Wyniosłość biodrowo-łonowa
start learning
eminentia iliopubica
Staw krzyżowo-biodrowy
start learning
articulatio sacroiliaca
Więzadło krzyżowo-biodrowe brzuszne, grzbietowe
start learning
ligg. Sacroiliaca ventralia, dorsalia
Więzadło krzyżowo biodrowe międzykostne
start learning
lig. Sacroiliaca interossea
Więzadło biodrowo-lędźwiowe
start learning
lig. iliolumbale
Więzadło krzyżowo –guzowe
start learning
lig. Sacrotuberale
Więzadło krzyżowo-kolcowe
start learning
lig. Sacrospinale
Otwór kulszowy większy i mniejszy
start learning
foramen ischiadicum majus, minus
Zrost kości w stawie
start learning
ankylosis
Spojenie łonowe
start learning
symphysisc pubica
Krążek międzyłonowy
start learning
discus interpubicus
więzadło łonowe górne
start learning
lig. Pubicum superius
Więzadło łukowate łonowe
start learning
lig. Arcuatum pubis
Kąt podłonowy
start learning
angulus subpubicus
Łuk łonowy
start learning
arcus pubis
Miednica
start learning
pelvis
Kresa graniczna
start learning
linea terminalis
Miednica większa, mniejsza
start learning
palvis major, minor
wzgórek
start learning
primontorium
kresa łukowata
start learning
linea arcuata
wyniosłość biodrowo-łonowa
start learning
eminentia iliopubico
grzebień kości łonowej
start learning
pecten ossis pubis
jama miednicy
start learning
cavum pelvis
wejście, wschód miednicy
start learning
aditus pelvis
kąt pochylenia miednicy
start learning
inclinatio pelvis

You must sign in to write a comment