lives people live I

 0    93 flashcards    guest1613770
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
żądny przygód
start learning
adventurous
nieśmiały
start learning
shy
pracowity
start learning
hard-working
leniwy
start learning
lazy
uprzejmy
start learning
polite
towarzyski
start learning
sociable
zły nastrój
start learning
bad mood
odpowiedzialny
start learning
responsible
głupi
start learning
stupid
nieuczciwy
start learning
dishonest
cieszyć się powodzeniem u
start learning
be popular with
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
wrażliwy
start learning
sensitive
rozsądny
start learning
sensible
troskliwy
start learning
caring
odnosić sukcesy
start learning
be successful
egoistyczny
start learning
selfish
niezależny
start learning
independent
zależny
start learning
dependent
nieuprzejmy
start learning
impolite
skąpy
start learning
mean
uczciwy
start learning
honest
być w centrum uwagi
start learning
be the centre of attention
poważny
start learning
serious
organizacja charytatywna
start learning
charity
samotny
start learning
lonely
radosny
start learning
cheerful
hojny
start learning
generous
niewrażliwy
start learning
insensitive
doświadczenie
start learning
experience
popularny
start learning
popular
podziwiać
start learning
admire
pewny siebie
start learning
confident
bezdomny
start learning
homeless
wolontariusz
start learning
volunteer
ambitny
start learning
ambitious
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
kraj rozwijający się
start learning
developing country
wolontariat
start learning
voluntary work
zdrowy
start learning
healthy
więzienie
start learning
prison
wzór do naśladowania
start learning
role model
przystosować się do
start learning
adapt to
przyjazny, życzliwy
start learning
friendly
pesymistyczny
start learning
pessimistic
dobry, życzliwy
start learning
kind
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
opiekować się
start learning
look after
wyglądać radośnie / na zmęczonego
start learning
look cheerful / tired
oczekiwać z niecierpliwością
start learning
look forward to
ponury, nieszczęśliwy
start learning
miserable
otwarty, towarzyski
start learning
outgoing
gadatliwy, rozmowny
start learning
talkative
niemądry, głupi
start learning
silly
tatuaż
start learning
tattoo
kłamać
start learning
tell lies
nielubiący przygód
start learning
unadventurous
obce państwo
start learning
foreign country
aktywny
start learning
active
niecieszący się sympatią
start learning
unpopular
zakwaterowanie
start learning
accommodation
nierozsądny
start learning
unwise
mądry, rozsądny
start learning
wise
trudne warunki
start learning
difficult conditions
pasjonować się czymś
start learning
be passionate about something
śledzić kogoś na Twitterze
start learning
follow somebody on Twitter
osobiście
start learning
in person
inspirować
start learning
inspire
komunikatywny
start learning
communicative
zrobienie czegoś zajmuje komuś minute/godzine
start learning
it takes somebody a minute / an hour to do something
prowadzić fundację
start learning
run a foundation
chronić
start learning
protect
pracować nad
start learning
work on
działać
start learning
act
biblioteka
start learning
library
porozumiewać się
start learning
communicate
żłobek
start learning
nursery
fantastyczny, niesamowity
start learning
fantastic
szpital
start learning
hospital
opiekuńczy
start learning
protective
gospodarstwo rolne
start learning
farm
inspirujący
start learning
inspiring
zainspirowany przez
start learning
inspired by
dom starców
start learning
old people's home
sprawny
start learning
fit
stołówka dla bezdomnych
start learning
skup kitchen for homeless people
wyobrażać sobie
start learning
imagine
potrafiący się dostosować
start learning
adaptable
pomysłowy
start learning
imaginative
robić wrażenie na
start learning
impress
okazja
start learning
opportunity
cecha osobowa
start learning
personal quality
pewny siebie
start learning
sure of yourself

You must sign in to write a comment