lingua latina

 0    150 flashcards    olisudx
print play test yourself
 
Question Answer
zwój, torbiel
start learning
ganglĭon, -ĭi
wyrostek barkowy
start learning
acromĭon, -ĭi
wyrostek łokciowy
start learning
olecrănon, -i
okrężnica
start learning
colon, col-i
półkula
start learning
hemispherĭum, -ĭi
mózgowie
start learning
encephălon, -i
wnętrzności, trzewia
start learning
splanchna, -ōrum
histopatologia
start learning
histopathologĭa, -ae
embriologia
start learning
embryologĭa, -ae
cytologia
start learning
cytologĭa, -ae
nabłonek
start learning
epithelĭum, -ĭi
błona śluzowa macicy
start learning
endometrĭum, -ĭi
śródbłonek
start learning
endothelĭum, -ĭi
krwinka czerwona
start learning
erythrocytus, -i
początek
start learning
Initĭum, -ĭi
prowadzić, wywodzić
start learning
duco, -ĕre
wywodzić początek
start learning
initĭum duc-ĕre
przykład
start learning
exemplum, -i
na przykład
start learning
exempli causa
niedokrwistość, anemia
start learning
anaemĭa, -ae
nadciśnienie
start learning
hypertonĭa, -ae
niskie ciśnienie, podciśnienie
start learning
hypotonĭa, -ae
olbrzmi wzrost człowieka lub oddzielnych części organizmu (kończyn)
start learning
gigantismus, -i
krwotok
start learning
haemorrhagĭa, -ae
mocznica
start learning
uraemĭa, -ae
zmniejszenie liczby płytek krwi
start learning
thrombocytopenĭa, -ae
botanika
start learning
botanĭca, -ae
farmakologia
start learning
pharmacologĭa, -ae
pierwiastek chemiczny
start learning
elementum chimĭcum
brom
start learning
bromum, -i
chlor
start learning
chlorum, -i
fosfor
start learning
phosphŏrus, -i
wodór
start learning
hydrogenĭum, -ĭi
tlen
start learning
oxygenĭum, -ĭi
rtęć
start learning
hydrargyrum, -i
morfina
start learning
morphīnum, -i
diuretyna
start learning
diuretīnum, -i
gliceryna
start learning
glycerōlum, -i
środek przeciwgnilny, odkażający
start learning
remedĭum antiseptĭcum
środek przeciwgorączkowy
start learning
remedĭum antipyretĭcum
środek przeciwgośćcowy
start learning
remedĭum antirheumatĭcum
środek znieczulający
start learning
remedĭum anaesthetĭcum
ciągnąc, wlec, wywodzić
start learning
traho, -ĕre
wywodzić od wyrazów greckich
start learning
a vocabŭlis Graecis trahĕre
atom
start learning
atŏmus, -i
metoda
start learning
methŏdus, -i
okres
start learning
periŏdus, -i
kryształ
start learning
crystallus, -i
średnica, wymiar
start learning
diamēter, -i
pamięć
start learning
memorĭa, -ae
dobro
start learning
bonum, -i
nasz, -a, -e
start learning
noster, -a, -um
obcy, cudzy, -a, -e
start learning
aliēnus, -a, -um
wada, błąd
start learning
vitĭum, -i
oko
start learning
ocŭlus, -i
błądzić
start learning
erro, -āre
przez
start learning
per
trudny, przykry, -a, -e
start learning
asper, -ĕra, -ĕrum
trudności
start learning
aspera, -ōrum
gwiazda, cel
start learning
astrum
choroba
start learning
morbus, -i
ostry, -a, -e
start learning
acūtus, -a, -um
przewlekły, -a, -e
start learning
chronĭcus, -a, -um
zakaźny, zaraźliwy, -a, -e
start learning
infectiōsus, -a, -um
nagminnie (powszechnie) zakaźny, -a, -e
start learning
epidemĭcus, -a, -um
choroba epidemiczna
start learning
morbus pandemĭcus
mężczyzna, mąż
start learning
vir, -i
dzieci
start learning
libĕri, -ōrum
noworodek
start learning
neonātus, -i
atakować, niszczyć, nękać
start learning
vexo, -āre
odra
start learning
morbilli, -ōrum
klinika
start learning
clinĭca, -ae
chorować na odrę
start learning
morbīllis laborā-re
płonica, szkarlatyna
start learning
scarlatīna, -ae
czerwonka
start learning
dysenterĭa, -ae
różyczka
start learning
rubeŏla, -ae
tężec
start learning
tetānus, -i
dur plamisty
start learning
typhus exanthematĭcus
inni, pozostali, reszta
start learning
cetĕri, -ae, -a
błonica, dyfteria
start learning
diphtherĭa, -ae
niebezpieczny, -a, -e
start learning
periculōsus, -a, -um
zatrucie jadem kiełbasianym
start learning
botulīsmus, -i
zatrucie jadem rybim
start learning
ichthyīsmus, -i
białaczka
start learning
leukaemĭa, -ae
nowotwór
start learning
cancer, -i
przełyk
start learning
oesophăgus, -i
żołądek, komora
start learning
ventricŭlus, -i
ludzki, -a, -e
start learning
humānus, -a, -um
rzadko
start learning
raro
dziąsło
start learning
gingīva, -ae
miazga
start learning
pulpa, -ae
zębina
start learning
dentīnum, -i
kostniwo
start learning
cementum, -i
szkliwo
start learning
enamĕlum, -i
okostna
start learning
periostĭum, -ii
stomatolog
start learning
stomatolōgus, -i
dentysta
start learning
dentista, -ae
ozębna
start learning
periodontĭum, -ĭi
przyzębie
start learning
parodontium, -ĭi
przychodnia
start learning
ambulatorĭum, -ĭi
stomatologiczny, -a, -e
start learning
stomatologĭcus, -a, -um
uciążliwy, przykry, -a, -e
start learning
molēstus, -a, -um
doświadczony, -a, -e
start learning
perītus, -a, -um
lekarstwo, lek
start learning
medicamēntum, -i
istota, substancja
start learning
substantĭa, -ae
niekiedy
start learning
nonnūmquam
antybiotyk
start learning
antibiotĭcum, -i
przepisywać
start learning
praescrĭbo, -ĕre
chory, -a, -e
start learning
aegrōtus, -a, -um
chory człowiek
start learning
aegrōtus, -i
zawsze
start learning
semper
pomoc
start learning
auxilĭum, -ĭi
przychodzić z pomocą
start learning
auxilĭo venī-re
dlatego
start learning
idcirco
wiele zawdzięczać
start learning
multum debē-re
liczni, -e, -e, wielu, -e
start learning
multi, -ae, -a
środek leczniczy
start learning
remedĭum medicātum
różny, rozmaity, -a, -e
start learning
varĭus, -a, -um
o, z, od
start learning
de
błona, osłonka
start learning
tunĭca, -ae
błona śluzowa
start learning
tunĭca mucōsa
błona podśluzowa
start learning
tunĭca submucōsa
błona surowicza
start learning
tunĭca serōsa
błona podsurowicza
start learning
tunĭca subserōsa
błona włóknista
start learning
tunĭca fibrōsa
błona naczyniowa
start learning
tunĭca vasculōsa
z (kimś), razem, wraz (preap. z abl.)
start learning
cum
gdy, kiedy (cuniunct.)
start learning
cum
brodawka
start learning
papilla, -ae
liczne brodawki
start learning
papillae multae
pęcherz, woreczek
start learning
vesīca, -ae
pęcherzyk żółciowy
start learning
vesīca fellĕa
pęcherz moczowy
start learning
vesīca urinarĭa
błona mięśniowa
start learning
tunĭca musculōsa
także
start learning
quoque
tchawica
start learning
trachĕa, -ae
błona włóknisto-chrzęstna
start learning
tunĭca fibrocartilaginĕa
przydanka
start learning
tunĭca adventitĭa
różne błony
start learning
tunĭcae varĭae
żyła
start learning
vena, -ae
tętnica
start learning
arterĭa, -ae
żadna
start learning
nulla
bez
start learning
sine
szkoła
start learning
schola, -ae
życie
start learning
vita, -ae
gdzie
start learning
ubi
tam
start learning
ibi
zgoda
start learning
concordĭa, -ae
zwycięstwo
start learning
victorĭa, -ae
więc
start learning
ergo

You must sign in to write a comment