lesssure 3

 0    9 flashcards    elzbietar22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mógłbyś odebrać mnie z lotniska
start learning
Could you pick me up from the airport?
Chodź, mogę cię podrzucić do szkoły
start learning
Come on, I can drop you off at school
Możesz mnie wysadzić na następnym przystanku.
start learning
You can drop me off at the next stop.
muszę zatankować auto
start learning
I need to refuel the car
jutro wyruszamy w podróż
start learning
we'll set off on a journey tomorrow
on lubi wakacje zoorganizowane
start learning
he likes a package vacation
Tego miejsca nie było w naszym planie podróży
start learning
This location wasn't in our itinerary.
on się gdzieś włóczy teraz
start learning
he is now wandering around
Każdej jesieni chodzę na wycieczki (w góry) z moimi rodzicami
start learning
Every autumn I go on trips (in advance) with my parents

You must sign in to write a comment