Lesson next9

 0    118 flashcards    petr
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

hodować
Utrzymuję się z hodowli psów - głównie mopsów, ale również jamników.
start learning
breed
I breed dogs for a living. Mostly pugs, but also some dachshunds.

Jaka jest rasa twojego psa?
start learning
What's the breed of your dog?


posłuszny
start learning
obedient

comprehend

znęcać się
start learning
abuse

abandon

pomagać niepełnosprawnym
start learning
assist handicapped

unikalne cechy
start learning
unique traits

moron

odwieczny, niepamiętny
start learning
immemorial

depend on

udomowienie
start learning
domestication

Stworzenie
Stworzenie w jeziorze wyglądało jak pół-ryba, pół człowiek.
start learning
Creature
The creature in the lake appeared to be half-fish, half-person.

zwrócić się do
start learning
turn to

trwały, wytrzymały
start learning
enduring

bestia, zwierz
start learning
beast

osiedlić się
start learning
settle around

towarzyszy nam
start learning
accompany us

wiele sposobów
start learning
multitude of ways

pomoc i pomoc dla ludzi
start learning
aid and assistance of humans

1. pomoc 2. zasiłek, wsparcie
start learning
aid

allegedly

być oswojonym
start learning
be tamed

ze względu na ich unikalny zestaw cech
start learning
due to their unique set of traits

chęć do zabawy, posłuszeństwo, złożoność
start learning
playfulness, obedience, complexity

niezastąpione u naszego boku
start learning
irreplaceable by our sides

ciągnięcie ładunków
start learning
pulling loads

ochrona gospodarstw domowych
start learning
protecting households

pomoc osobom niepełnosprawnym
start learning
assisting handicapped individuals

drastycznie
start learning
drastically

Dzięki temu
start learning
Owing to the fact

być dostrojonym do ludzkich emocji
start learning
to be attuned to people’s emotions

oceniaj nasz nastrój
start learning
judge our mood

ogólne samopoczucie
start learning
general well-being

służy i uczestniczy w naszym życiu
start learning
serves and participates in our lives

towarzysze broni
start learning
brothers-in-arms

wojna pancerna
start learning
armoured warfare

pojazdy opancerzone
start learning
armored vehicles

niezbędny
start learning
indispensable

niezastąpiony
start learning
irreplaceable

bez narzekania, bez końca lojalny wobec
start learning
without complaining, endlessly loyal to

alongside

władca zagroził zniszczeniem
start learning
ruler threatened to destroy

do odzyskania
start learning
to be retrived

zdolność do pracy
start learning
ability to work

w stanie wyczuć obecność ludzi
start learning
able to sense the presence of people

umiejętność znalezienia drogi do domu
start learning
ability to find their way home

zarówno w czasie wojny, jak i w czasie pokoju
start learning
during wartime and peacetime alike

Wynalezienie radia
start learning
invention of the radio

porozumiewać się ze swoją siedzibą główną
start learning
communicate with their headquarters

siły mobilne
start learning
mobile forces

zyskał szeroką sławę
start learning
gained widespread fame

został zestrzelony
start learning
it was shot down

został zastrzelony
start learning
it was shot

co oznacza
start learning
which stands for

heroine

zostać uwięzionymi za liniami wroga
start learning
become trapped behind enemy lines

przyjazny ogień
start learning
friendly fire

z powodu błędu lub niedokładności
start learning
due to a mistake or inaccuracy

został wysłany z komunikatem
start learning
was dispatched with a message

pod warunkiem,
start learning
provided

podająca wiadomość
start learning
giving a message

żołnierzy
start learning
troopers

Przerwać ogień
start learning
cease fire

został postrzelony przez pierś
start learning
was shot through the breast

postrzelony
start learning
shot


gołębica
start learning
dove

bezlitosnymi oprawcami wielu zwierząt
start learning
ruthless torturers to many animals

Wszyscy słyszeliśmy raporty
start learning
We have all heard reports

usługi, korzyści i przywiązanie, które otrzymujemy od naszego "małego rodzeństwa"
start learning
service, benefit, and affection we receive from our “little siblings

bezinteresowność
start learning
selflessness

lojalność i poświęcenie
start learning
loyalty and dedication

ludzkość
start learning
humanity

człowieczeństwo
start learning
humanity

złożył podanie o to stanowisko
start learning
he applied for this position

Władca groził zniszczeniem
start learning
The ruler threatened to destroy

wyczuwaj obecność ludzi
start learning
sense the presence of humans

Są w stanie pracować
start learning
They are able to work

nadal udało się przekazać wiadomość.
start learning
it still managed to pass on the message.

include

do wiązania, wiązać
start learning
to bond

enduring

przewodnik
start learning
a handler

wdzięczny
start learning
graceful

niezbędny
start learning
indispensable

uznanie
Mam nadzieję, że po wygłoszeniu tej prezentacji w pracy otrzymasz uznanie, na jakie zasługujesz.
start learning
recognition
I hope you get the recognition you deserve after you give this presentation at work.

utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
To ten człowiek utrzymuje naszą bazę danych.
start learning
to maintain
He is the person, who maintains our database.

mutual

umiejętność
start learning
an ability

a breast

bezwzględny
start learning
ruthless

usposobienie
start learning
a disposition

an advance

inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
start learning
to inspire
Your speech has really inspired me.

a service

Poświęcenie
start learning
a dedication

an affection

przywiązanie do człowieka
start learning
attachment to man

bezinteresowny
Jestem pewna, że twój bezinteresowny czyn zostanie doceniony.
start learning
selfless
I'm sure your selfless act will be appreciated.

derived

nadużycie
start learning
an abuse

błagać
Błagam cię o litość.
start learning
to beg
I'm begging you for mercy.

beg

considering

podwładny
start learning
a subordinate

an equestrian

warfare

a principle


a torture

torturer

loyal

pending

bez końca
start learning
endlessly

a canine

szczęśliwie
start learning
fortunately


You must sign in to write a comment