Lesson forty

 0    25 flashcards    karolkostrzewa99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyczerpać się
start learning
to exhaust
ulotki
start learning
leaflets
ukryta reklama
start learning
covert advertising
czasopisma zawodowe
start learning
trade journals
wąsko ukierunkowane reklamy
start learning
narrowly targeted ads
Film właśnie się rozpoczął.
start learning
The film has just begun.
Moja córka spadła z roweru i złamała rękę cztery dni temu.
start learning
My daughter fell off her bike and broke her arm four days ago.
Znalazłem swoje okulary pod biurkiem.
start learning
I’ve found my glasses under my desk.
Właśnie jadłem lunch.
start learning
I’ve just had lunch.
Rozmawiałeś już ze swoim szefem?
start learning
Have you spoken to your boss yet?
Podczas swojej długiej kariery nauczył setki studentów.
start learning
He has taught hundreds of students during his long career.
tantiema dywidenda
start learning
royalties
posypać śniegu
start learning
sprinkle of snow
chętnie
start learning
willingly
osoba mieszkająca na obczyźnie
start learning
expat
Czy ona będzie tu jutro?
start learning
Will she be here tommorow?
Spóźniłeś się?
start learning
Were you late?
Gdzie poszedłeś po meczu?
start learning
Where did you go after the match?
Co sprawiło, że była chora?
start learning
What made her ill?
dobrobyt, pomyślność, powodzenie
start learning
prosperity
Spłaciła hipotekę przed terminem.
start learning
She paid off the mortgage ahead od schedule.
Jestem pewien, że przepłaciliśmy. Mam za mało pieniędzy.
start learning
I am sure we have overpaid. I have too little money left.
Powinieneś coś zrobić z tymi niezapłaconymi rachunkami.
start learning
You should do something with these unpaid bills.
Weź te pieniądze i wpłać je do banku.
start learning
Take this money and pay it into the bank.
Możesz zapłacić wszystko teraz lub dokonać dziesięciu miesięcznych płatności.
start learning
You can pay it all now or make ten monthly payments.

You must sign in to write a comment