Lesson 30.09.19

 0    25 flashcards    annbato
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W czym mogę pomóc?
start learning
How can I help you?
Którym językiem jest pani zainteresowana?
start learning
Which language are you interested in?
Co jeszcze chciałaby pani wiedzieć?
start learning
What else would you like to know?
Czy woli pani stare mieszkanie czy nowe?
start learning
Do you prefer an old flat or a new one?
Czy woli pani mieszkanie w centrum miasta czy na przedmieściach?
start learning
Do you prefer a flat in the city center or in the suburbs?
Czy chciałaby pani mieć ogród?
start learning
Would you like to have a garden?
Czy zachowała pani paragon?
start learning
Did you keep the receipt?
Chciałabym kupić karnet na siłownię.
start learning
I would like to buy a gym ticket.
Chciałabym wymienić telefon.
start learning
I would like to change the phone.
Jaki rodzaj dostarczenia chce pani?
start learning
What kind of delivery do you want?
Ile to kosztuje?
start learning
How much is it?
dostarczenie przez listonosza czy dostarczenie przez kuriera
start learning
delivery by postman or delivery by courier
Czy woli pani coś drogiego czy coś taniego?
start learning
Do you prefer something expensive or cheap?
Czy płaci pani kartą czy gotówką?
start learning
Do you pay by card or in cash?
Jaki rodzaj pizzy chciałaby pani?
start learning
What kind of pizza would you like?
Do czego zamierza pani używać tego telefonu?
start learning
What are you going to use this mobile phone for?
Jakim rodzajem smartfonu jest pani zainteresowana?
start learning
What type of smartphone are you interested in?
Mieszkam w centrum miasta na ul Kościuszki
start learning
I live in the city center on Kościuszki Street.
Chciałabym mieszkanie na pierwszym piętrze.
start learning
I would like a flat on the first floor.
przeglądarka internetowa
start learning
Web browser
karta pamięci
start learning
memory card
głośniki komputerowe
start learning
Computer Speakers
prędkość komputera
start learning
computer speed
wsparcie
start learning
support
Gdzie chciałaby pani jeździć swoim rowerem?
start learning
Where would you like to ride your bike?

You must sign in to write a comment