Lesson 25: Year-on-year comparisons

 0    20 flashcards    Milan Pupezin
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Year-on-year Comparisons
start learning
Porównania z roku na rok
You don't happen to have those figures for last quarted, do you?
start learning
Czy masz może te liczby z ostatniego kwartalu?
As a matter of fact I do.
start learning
Właściwie, tak.
I have them right here.
start learning
Mam je tutaj.
How were the third quarter profits?
start learning
Jakie były zyski z trzeciego kwartału?
Profits were 230$, down 6% from last quarter
start learning
Zyski wyniosły 230 USD, o 6% mniej niż w poprzednim kwartale
How is the year-on-year comparison?
start learning
Jak wygląda porównanie rok do roku?
Profits were up 18% from the third quarter of last year.
start learning
Zyski wzrosły o 18% w stosunku do trzeciego kwartału ubiegłego roku.
profits were down 1%
start learning
zyski spadły o 1%
profits were up 1%
start learning
zyski wzrosły o 1%
profits
start learning
zyski
sales
start learning
sprzedaż
R&D spending
start learning
Wydatki na badania i rozwój
legal costs
start learning
koszty prawne
advertising costs
start learning
koszty reklamy
labour costs
start learning
koszty pracy
interest payments
start learning
odsetki
outstanding debt
start learning
niespłacony dług
dividends paid out
start learning
wypłacone dywidendy
company assets
start learning
majątek spółki (aktywa)

You must sign in to write a comment