Lesson 1,2

 0    98 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
długopis
start learning
a pen
ołówek
start learning
a pencil
książka
Czy książki elektroniczne wyprą papierowe?
start learning
a book
Will e-books replace paper books?
to
To jest mój samochód.
start learning
this
It is my car.(t)
to jest
Lepiej go unikać.
start learning
it is
It's best to avoid him.
co(to) jest?
start learning
what is
stół
To jest fajny stół.
start learning
a table
This is a nice table.
krzesło
W kuchni są 4 krzesła.
start learning
a chair
There are 4 chairs in the kitchen.
okno
Proszę otwórz okno
start learning
a window
Open the window please
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
start learning
a door
The car door is dented.
karta
Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
start learning
card
Can I pay with a credit card?
pudełko
Co jest w tym pudełku?
start learning
box
What's inside this box?
obraz
Złodzieje ukradli bardzo cenny obraz z muzeum.
start learning
painting
Thieves stole a very precious painting from the museum.
czy to jest?
start learning
Is this?
(i) (t)
ale, lecz
start learning
but
długi
Potrafię biegać na długich dystansach.
start learning
long
I can run long distances.
krótki
Zawsze ścinam włosy na krótko.
start learning
short
I always cut my hair short.
rodzajnik określony
start learning
the
duży, wielki
start learning
large
mały
W ogrodzie rośnie małe drzewo.
start learning
small
There's a small tree growing in the garden.
miasto
W tym mieście mieszkają prawie 3 miliony ludzi.
start learning
city
This city has a population of almost 3 million.
miasteczko
Pochodzę z małego miasteczka w stanie Indiana.
start learning
town
I come from a little town in Indiana.
wieś
start learning
village
lub
Kawa czy herbata?
start learning
or
Tea or coffee?
mężczyzna
Znasz tamtego mężczyznę?
start learning
man
Do you know that man?
kobieta
Ona jest zamężną kobietą.
start learning
woman
She is a married woman.
chłopiec
start learning
boy
jeden
Mam jeden dzień żeby skończyć to zadanie.
start learning
one
I've got one day to finish this assignment.
dwa
nowe dwa
start learning
two
new two
trzy
wolne trzy
start learning
three
free three
cztery
Chcą mieć czworo dzieci.
start learning
four
They want to have four children.
pięć
Upieczmy ciasto cytrynowe dziś wieczorem?
start learning
five
Let's bake a lemon cake tonight?
sześć
sześć cegieł
start learning
six
six bricks
siedem
siódemka z nieba
start learning
seven
seven from heaven
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
start learning
eight
There are eight boys in the group.
dziewięć
dziewiątka jest moja
start learning
nine
nine is mine
dziesięć
potem dziesięć
start learning
ten
then ten
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
start learning
eleven
I went out at eleven.
dwanaście
dwanaście pudełek
start learning
twelve
twelve boxes
trzynaście
trzynaście autobusów
start learning
thirteen
thirteen busses
czternaście
Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała czternaście lat.
start learning
fourteen
Her parents divorced when she was fourteen.
piętnaście
One kosztują piętnaście dolarów każde.
start learning
fifteen
They cost fifteen dollars each.
szesnaście
start learning
sixteen
siedemnaście
start learning
seventeen
osiemnaśćie
W domu jest osiemnaście okien.
start learning
eighteen
There are eighteen windows in the house.
dziewiętnaście
start learning
nineteen
dwadzieścia
dwudziestu mężczyzn
start learning
twenty
twenty men
trzydzieści
trzydzieścioro dzieci
start learning
thirty
thirty children
czterdzieści
Mój ojciec ma czterdzieści lat.
start learning
forty
My father is forty.
pięćdziesiąt
Na pogrzebie było pięćdziesiąt osób.
start learning
Fifty
There were fifty people at the funeral.
sześćdziesiąt
start learning
sixty
siedemdziesiąt
start learning
seventy
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
start learning
eighty
My grandfather is eighty.
dziewięćdziesiąt
start learning
ninety
sto
Ponad sto osób zostało aresztowanych.
start learning
a hundred
More than a hundred people have been arrested.
dwieście
start learning
two hundred
tysiąc
tysiąc ludzi
start learning
a thousand
thousand people
milion
milion dzieci
start learning
a million
million children
na
Na biurku jest lampa.
start learning
on
There's a lamp on the table.
pod
Sprawdź pod łóżkiem.
start learning
under
Check under the bed.
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
start learning
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
pan
start learning
Mr
pani
start learning
Mrs
kawaler/młody chłopiec
start learning
master
czarny
Była ubrana na czarno.
start learning
black
She was dressed in black.
biały
Chmury są białe.
start learning
white
The clouds are white.
zielony
Czekaj, aż światło zmieni się na zielone.
start learning
green
Wait until the light turns green.
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
start learning
brown
The door was painted brown.
jakiego koloru
start learning
what colour
gdzie
Czy przypadkiem nie wiesz gdzie mieszka Tom?
start learning
where
Do you happen to know where Tom lives?
ja jestem
start learning
I am
ty jesteś
start learning
you are
on jest
start learning
He is
ona jest
start learning
she is
to (ono) jest
start learning
it is
ja nie jestem
start learning
I'm not
ty nie jesteś
start learning
you are not
on nie jest
start learning
he is not
ona nie jest
start learning
she is not
to nie jest
start learning
it is not
przed, z przodu
start learning
in front of
z tyłu, za
start learning
Behind
mnie, mi
start learning
me
tobie, ty
start learning
you
jemu, jego
start learning
him
jej, ją
start learning
her
dom
Jestem już w domu.
start learning
a house
I'm already home.
stojący, stojąc
start learning
standing
siedzący, siedząc
start learning
sitting
biorący z, biorąc z
start learning
taking from
kładący, kładąc
start learning
putting
otwierając, otwierający
start learning
opening
zamykając, zamykający
start learning
closing
robiąc, robiący
start learning
doing
co ja robię
start learning
what am I doing
który
Którą książkę chciałbyś przeczytać?
start learning
which
Which book would you like to read?
otworzyć
start learning
open
zamknięty
start learning
closed

You must sign in to write a comment