Leki przeciwpadaczkowe

 0    60 flashcards    vandraven
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Czym się różnią napady częściowe od uogólnionych
start learning
Częściowe obejmują jedną półkulę, uogólnione obie
Czym się różnią napady częściowe proste od częściowych złożonych
start learning
W czasie prostych nie zachodzą zaburzenia świadomości a wczasie złożonych mogą się pojawić różne automatyzmy/splątanie/zab. behawioralne
Jakie rodzaje napadów uogólnionych znasz (6)
start learning
toniczno-kloniczne (GM), nieświadomości, toniczne, kloniczne, atoniczne, miokloniczne
Jakie cele ma leczenie padaczek (3)
start learning
normalizacja EEG, zapobieganie napadom drgawek, hamowanie postępu choroby
Jakie są przyczyny napadów padaczkowych
start learning
Nadaktywność układów pobudzających (Glu, wzmożony napływ Na+ i Ca2+) w stosunku do zmniejszonego hamowania (GABA, zmniejszony napływ K+ i Cl-)
Jakie znasz mechanizmy leczenia napadów padaczkowych? (4)
start learning
Blokowanie kanałów Na+, nasilenie akywności GABA, blokowanie kanałów Ca2+, hamowanie transmisji glutaminergicznej (przy czym nie stosuje się czystych antagonistów)
Jak działają leki blokujące kanały Na+?
start learning
Utrzymują je w stanie nieaktywnym (=wydłużają okres inaktywacji), co blokuje szerzenie się pobudzenia.
2 przykłady leków blokujących Na+
start learning
Fenytoina, Karbamazepina
Jakie znasz metody nasilania aktywności GABA-ergicznej (4)
start learning
łączenie się z kanałem GABA-A, hamowanie transportu zwrotnego (GAT1), hamowanie rozkładania GABA w szczelinie synaptycznej (GABA-T), zwiększenie produkcji i uwalniania GABA w nieznanym mechanizmie przez gabapentynę
Jakie leki łączą się z kanałem GABA-A?
start learning
barbiturany i benzodiazepiny
Jakie leki hamują GAT1?
start learning
Tiagabina
Jakie leki hamują GABA-T
start learning
Wigabatryna
Jakie zadanie mają kanały Ca2+
start learning
Są aktywowane w czasie depolaryzacji i powodują uwolnienie neuroprzekaźnika
Jakie nowe mechanizmy walki z padaczką są brane pod uwagę
start learning
Wpływ na kanały K+, regulacja rec. metabotropowych dla Glu, wpływ na NPY
Wymień 3 leki złotego standardu leczenia napadów padaczkowych
start learning
Fenytoina, Karbamazepina, Kwas walproinowy
Fenytoina - działanie
start learning
Blok Na+ (też: Ca2+, K+. W efekcie hamuje powtarzane iskrzenie neuronów o wysokiej częstości - wykład)
Czym jest fosfenytoina
start learning
to prolek, bardziej rozpuszczalny, stosowany parenteralnie
Fenytoina - zastosowanie
start learning
Napady częściowe i uogólnione. Status epilepticus nie reagujący na BZD(!). Neuralgia n. trigemini
Fenytoina - farmakokinetyka
start learning
ma nieliniowy metabolizm => łatwo ją przedawkować, silnie wiąże się z białkami dając liczne interakcje, indukuje powstawanie enzymów wątrobowych
Fenytoina - działania niepożądane
start learning
Ataksja, oczopląs, ból głowy, zaburzenia świadomości. Nudności wymioty, Wysypka, zaburzenia układu krwiotwórczego + niedobór wit. K i kw. foliowego. Zaburzenia rytmu serca (to też Ib!!!). Przerost dziąseł. Teratogenność. Nasila napoady typu absence.
Z czego wynika teratogenność wielu środków przeciwpadaczkowyc?
start learning
z zaburzenia funkcji hydrolazy epoksydowej - ważnego w detoksykacji środków zewnątrzpochodnych enzymu mikrosomalnego
Opisz płodowy zespół hydantoinowy
start learning
mikrocefalia, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wady serca i gonad
Karbamazepina - działanie
start learning
Blok Na+ (Wykład: hamuje wychwyt i uwalnianie NA, nasila efektypostsynaptyczne GABA, wiąże się do rec. adenozynowego.)
Karbamazepina - budowa
start learning
zbliżona do Trójcyklicznych przeciwdepresantów
Karbamazepina - zastosowanie
start learning
Napady częściowe i wtórnie uogólnione (toniczno-kloniczne), neuralgie, normotymik.
Karbamazepina - farmakokinetyka
start learning
indukuje powstawanie enzymów wątrobowych => metabolizm samej siebie (i innych)
Karbamazepina - działania niepożądane
start learning
Związane z dawką. Dwojenie, zawroty głowy, mdłości, ataksja, zamazane widzenie. Anemia aplastyczna, z. Stevens-Johnson, agranulocytoza, trombocytopenia i inne zaburzenia obrazu krwi. Napady absence
Fenytoina i karbamazepina - farmakodynamika
start learning
łączą się z tym samym miejscem na kanałach sodowych => stosowanie razem bez sensu
Okskarbazepina - działanie i ogólna charakterystyka
start learning
Blok Na+. Podobna do karbamazpiny, ale bezpieczniejsza, powodująca mniejszy spadek funkcji poznawczych i mniej skuteczna. Ma aktywny metabolit
Fenobarbital (luminal) - działanie
start learning
Wydłużenie otwarcia GABA-A po połączeniu z GABA (wykład: blok Ca2+ typu L, blok AMPA)
Primidon
start learning
lek metabolizowany do fenobarbitalu i fenyletylmalonamidu. mechanizm ~fenytoiny > barbituranów. toksyczność jak fenobarbital
Fenobarbital - działania niepożądane
start learning
Sedacja, zaburzenia poznawcze (+ inne barbituranów) => rzadko stosowany
Fenobarbital - wskazania
start learning
padaczka u noworodków i niemowląt
Benzodiazepiny stosowane w padaczce
start learning
Klonazepam (najskuteczniejszy), diazepam. W książce też: klobazam, klorazepat, Lorazepam, Nitrazepam
Benzodiazepiny - mechanizm działania
start learning
Zwiększają częstość otwierania GABA-A pod wpływem GABA
Benzodiazepiny - zastosowanie
start learning
doraźnie, w celu przerawania ataku. Nie stosowane przewlekle, z wyjątkiem klonazepamu, z powodu miorelaksacji i sedacji.
Kwas walproinowy - działanie (3)
start learning
Nasila transmisję GABA, hamuje kanały Na+ (wiąże się w innym miejscu niż karbamazepina), blokuje kanały Ca2+ typu T (wykład: hamuje GAT-1, nasila przewodnictwo K+?)
Kwas walproinowy - działania niepożądane
start learning
wzrost wagi, wypadanie włosów, PCOS, zaburzenia miesiączkowania. jest teratogenny (powoduje wady cewy nerwowej, ale kwas foliowy bardzo pomaga w zapobieganiu, a sam efekt kwasu walproinowego jest dawkozależny, ryzyko wad rośnie jedynie nieznacznie do 1g/d, jest bardzo wysokie przy >=2g/d)
Tiagabina - działanie
start learning
hamowanie wychwytu zwrotnego GABA (głównie GAT1)
Wigabatryna - działanie
start learning
analog GABA => wiąże się z GABA-T => blokuje nieodwracalnie ten enzym => wzrost c GABA
Wigabatryna - działania niepożądane
start learning
zaburzenia widzenia (koloru niebieskiego, koncentryczne niedowidzenie), stąd rzadko stosowany (dzieci z ciężką, odporną na leczenie padaczką, jak np. zespół Lennoksa-Gastauta)
Gabapentyna - mechanizm działania
start learning
wiąże sie z podjednostą alfa i delta kanałów Ca2+ typu L => hamowanie wydzielania Glu. Hamuje kanały Na+ bramkowane napięciem. W niejasnym mechanizmie zwiększa stężenie GABA
Gabapentyna - zastosowanie
start learning
obecnie raczej neuropatie, ale ma rejestrację w padaczce
Gabapentyna - interakcje
start learning
gabapentyna jest dorze rozpuszczalna w wodzie i ze względu na to daje niewiele interakcji
Felbamat - działanie
start learning
Blok: Na+, Ca2+ typu L, NMDA
Felbamat - działania niepożądane
start learning
ciężka niewydolność wątroby (!!!) => wycofany
Felbamat - zastosowanie
start learning
ciężka padaczka częściowa, Zespół Lennox-Gastauta (działania niepożądane ograniczają!)
Etosuksymid - działanie
start learning
Hamowanie Ca2+ typu T we wzgórzu (wykład: przy dużym c Hamuje ATPazę Na/K, hamuje metabolizm oun, hamuje GABA-T)
Dimetadion - działanie
start learning
Hamowanie Ca2+ typu T we wzgórzu
Etosuksymid - zastosowanie
start learning
napady typu absence - z wyboru. Nie działa w GM (nie ma wpływu na Na+)
Etosuksymid - dznp
start learning
letargia i zmęczenie, ból głowy rumienie skóry, SLE?
Topiramat - działanie
start learning
pochodna fruktozy. Blok: Na+, Ca2+ typu L, AMPA. Zwiększenie częstości otwarcia GABA
Lamotrygnina - działanie
start learning
Blok Na+, hamowanie Ca2+ typu L, hamowanie uwalniania Glu i Asp
Lamotrygnina - działania niepożadane
start learning
zespół Stevens-Johnson
Zonisamid - działanie
start learning
Blok: Na+ i Ca2+ typu T. Ekstra: zwiększenie transmisji D i 5-HT, hamowanie anhydrazy węglanowej, przyłączenie do GABA (bez działania)
Levetiracetam
start learning
Hamuje Ca2+ typu N i słabo L
Losigamon
start learning
Aktywacja GABA-A, antagonizm kanałów Ca, słabo wpływa na kanały Na+
Pregabalina
start learning
Hamuje uwalnianie neurotransmiterów przez hamowanie kanałów Ca2+
Ramacemid
start learning
Blok Na+ i NMDA
Talampanel
start learning
blok AMPA;

You must sign in to write a comment