Leki p/psychotyczne

 0    39 flashcards    vandraven
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wymień objawy pozytywne schizofrenii
start learning
-urojenia -omamy -zniekształcenie funkcji językowych i komunikacyjnych -zdezorganizowana mowa -zdezorganizowane zachowanie -zachowania katatoniczne -pobudzenie
Wymień objawy negatywne schizofrenii
start learning
-bladość afektywna -wycofanie emocjonalne -wycofanie socjalne -pasywność, apatia -zaburzenia myślenia abstrakcyjnego -brak spontaniczności -myślenie stereotypowe -alogia -awolicja -anhedonia -upośledzenie uwagi
Omów koncepcję dopaminergiczno-glutaminergiczną powstawania schizofrenii Arvida Carlssona
start learning
Wg tej koncepcji schizofrenia powodowana jest obniżeniem filtrowania informacji sensorycznej przez wzgórze, przy czym hamowanie neuronów wzgórza przez GABA-ergiczne neurony prążkowia zwiększa filtrowanie, a osłabienie pulsacji GABA-ergicznej - osłabia ten filtr (ergo prowadzi do schizofrenii). Na Prążkowie działają 2 układy: glutaminergiczny (z kory, pobudzający neurony GABA-ergiczne) oraz dopaminergiczny (z substantia nigra, hamujący te neurony). Jeśli zablokuje się układ Glu => osłabienie hamo
Leki neuroleptyczne - spektrum receptorowe
start learning
Najważniejszy: D2-antagonizm, Ważne: 5-HT2A - pomaga w atypowości, M - hamuje EPSy, nasila obowodowe dznp. alfa1, H1 - uspokajająco, wzrost wagi ciała, alfa2 - efekt preciwdepresyjny, 5-HT2C - wzost masy ciała, p/depresyjny
Leki neurleptyczne - neurologiczne działania niepożądane
start learning
EPS (zespoły pozapiramidowe), wtórne obj. negatywne, złośliwy zespół neuroleptyczny, obniżenie progu drgawkowego, sedacja, zaburzenia poznawcze
Leki neurleptyczne - dznp z CVS
start learning
Tachykardia, Hipotonia orotostatyczna, kardiotoksyczność (niektóre to CCB)
Leki neurleptyczne - dznp z układu endokrynnego
start learning
↓ACTH, ↓GH, ↓FSH/LH, ↑PRL => zaburzenia miesiączkowania, imotencja, mlekotok etc.
Leki neurleptyczne - inne dznp
start learning
Objawy cholonolityczne, zmiany barwnikowe siatkówki, fotowrażliwość. chloropromazynya jest teratogenna
EPS - rodzaje
start learning
parkinsonizm, akatyzja (przymus ruchu, zespół niespokojnych nóg), dystonie, dyskinezy późne (wynikają z sensytyzacji receptrów D2 po długim stosowaniu neuroleptyków)
złośliwy zespół neuroleptyczny
start learning
Stan zagrożenia życia, zahamowanie ruchowe, stan osłupienia ze zwiększeniem napięcia mięśni szkieletowych (katalepsja), pojedyncze ruchy mimowolne, drżenia, hipertermia, częstoskurcz, tachypnoë, wahania ciśnienia krwi, zaburzenia ze strony układu autonomicznego:(zaczerwienienie twarzy, poty, ślinotok) zaburzenia świadomości włącznie ze śpiączką, zwiększenie liczby leukocytów, zaburzenia elektrolitowe
Czym różnią się leki atypowe od typowych
start learning
atypowe mają szersze spektrum receptorowe (typowe działają praktycznie tylko na D2), mają słabsze powinowactwo do D2, zajmują mniejszą pulę rec. D2 w mózgu, poza objawami wytwórczymi działają też na objawy negatywne, powodują mniej dznp z układu nigrostriatalnego
Hipotetyczne mechanizmy działania neuroleptykw atypowych
start learning
1) są częściowymi agonistami D2, łatwo dysocjującymi od tych receptorów 2) blokują D4 i 5HT2 w korze i obszarach limbicznych, 3) blok d2 5HT2A (risperidon)
Chloropromazyna - ogólna charakterystyka
start learning
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny
Tioridazyna - ogólna charakterystyka
start learning
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny
Flufenazyna - ogólna charakterystyka
start learning
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna fenotiazyny
Tiotisen - ogólna charakterystyka
start learning
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna tioksanteny
Haloperidol - ogólna charakterystyka
start learning
Typowy lek neuroleptyczny. Pochodna butyrofenonu
Dodatkowe wskazania do stosowania typowych neuroleptyków
start learning
Ostre epizody manii, z. Tourette'a, polekowe obj. psychotyczne, Fenotiazyny: mają efekt p/wymiotny, w migrenie
Klozapina - profil receptorowy
start learning
D1-4, alfa1-2, M1, 5-HT: 1A, 2A, 2C, 3, 6, 7, H1
Klozapina - zastosowania
start learning
oporne psychozy, osłabianie późnych dyskinez, skuteczna również w BD
Klozapina - ogólna charakterystyka
start learning
archetyp leków atypowych, pochodna dibenzepiny, nie jest lekiem pierwszego wyboru.
Klozapina - dznp
start learning
Agranulocytoza Drgawki Sedacja Ortostatyczne spadki ciśnienia Działanie cholinoltyczne Nadmierne ślinienie Wzrost masy ciała Zawroty głowy Tachykardia
Risoperidon - profil receptorowy
start learning
D2, alfa1-2. 5-HT2A, 5-HT7
Risoperidon - charakterystyka
start learning
atypowy lek neuroleptyczny. Pożyteczny do terapii pobudzenia u chorych z chorobą afektywną dwubiegunową i pacjentów z demencją, posiada formę depot Risoperidon - dznp | pobudzenie/lęk/bezsenność Nadmierna senność/ort. spadki ciś./zawroty Odruchowa tachykardia zaburzenia miesiączkowania/ mlekotok Zaburzenia seksualne Low anticholinergic load Dawko-zależnie wywołuje EPS
Olanzapina a klozapina
start learning
"Olanzapina jest klozapiną bez ryzyka agranulocytozy"
Olanzapina - profil receptorowy
start learning
D1-4, alfa1, M1, 5-HT: 2A, 3, 6, H1
Olanzapina - działanie
start learning
siła p/psychotyczna porównywalna do leków typowych, redukuje obj negatywne, wpływa pozytywnie na zaburzenia nastroju
Olanzapina a ukł endokrynny
start learning
powoduje, krótkie, przejściowe podwyższenie PRL
Olanzapina a biochemia
start learning
może powodować podwyższenie transaminaz, glikemii i dyslipidemię
Olanzapina - dznp
start learning
dawko-zależna: senność wzrost apetytu, wzrost wagi ciała ortostatyczne spadki ciśnienia działania cholinolityczne akatyzja
Kwrtiapina a olanzapina
start learning
"Kwetiapina jest olanzapiną bez działania antycholinergicznego"
Kwetiapina - profil receptorowy
start learning
D2, alfa1-2, 5-HT: 2A, 6, 7, H1
Kwetiapina - dznp
start learning
Przejściowe ortostat. spadki ciśnienia Sedacja/ zawroty głowy Wzrost masy ciała Może zmieniać glikemii Niski potencjał w wywoływaniu EPS Niski potencjał w wywoływaniu wzrostu prolaktyny, Wysokie dawki mogą powodować zaćmę, Niski potencjał drgawkotwórczy
Ziprasidon - profil receptorowy
start learning
D2-3, alfa1, 5-HT: 1A, 1D, 2A, 2C, 3, 6, NRI, SRI
Ziprasidon - stosunek D2, 5-HT2
start learning
przewaga blokwania tych drugich
Ziprasidon - działanie
start learning
Działanie p/psychotyczne porównywalne do klasycznych neuroleptyków Działa silnie p/lękowo, poprawia nastrój i aktywność Redukuje objawy pozapiramidowe Poprawia funkcje kognitywne Nie powoduje przrostu masy ciała
Ziprasidon - dznp
start learning
Sedacja, zawroty głowy Niepokój/akatyzja Ortostatyczne spadki ciśnienia Wydłużenie odcinak QT
Ziprasidon - p/wskazania
start learning
Zaburzenia przewodnictwa w m. sercowym Świeży zawał serca Zastoinowa niewydolność krążenia Zaburzenia elektrolitowe Jednoczesne podawanie innych leków wydłużających QT
Neuroleptyki atypowe a śmiertelność
start learning
wszystkie neuroleptyki atypowe zwiększają śmiertelność z powodu krążeniowych, udarów etc.;

You must sign in to write a comment