leki do oczu

 0    34 flashcards    enfluran
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
wymagania kropli do oczu
start learning
1. jałowość 2. pH=3,5-8,5 3. izotoniczność z płynem łzowym 4. brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych 5. zawiesiny - wielkość 90% cząstek <20μm
substancje pomocnicze w kroplach do oczu
start learning
1. izotonizujące 2. buforujące 3. zwiększające lepkość lub rozpuszczalność 4. stabilizujące
idealny środek konserwujący do kropli ocznych - cechy
start learning
1. szerokie spektrum działania 2. chemiczna i termiczna stabilność 3. zgodność ze składnikami postaci leku i opakowania 4. brak działania toksycznego i drażniącego na oczy
wymagania dla środków konserwujących do kropli ocznych
start learning
1. brak działania drażniącego 2. skuteczność działania w jak najmniejszym stężeniu przez jak najdłuższy czas 3. zgodność ze składnikami leku 4. brak wpływu procesu sporządzania na efektywność działania środka 5. pH preparatu zapewniające max. skuteczność działania
specjalne rozwiązania w opakowaniach kropli do oczu
start learning
1. filtry 0,2μm chroniące przed wtórnym zakażeniem 2. filtry adsorpcyjne (żywice), na których adsorbowany jest środek konserwujący zawarty w kroplach
ciśnienie osmotyczne kropli do oczu
start learning
1. =280-300mOsm/l, 2. odpowiadające 0,9% r-ru NaCl (dopuszczalne odchylenia 0,6-2%), 3. obniżanie Tkrzepnięcia o 0,5-0,62°C
substancje stosowane do izotonizowania kropli do oczu
start learning
NaCl 9g/l, KNO3 16g/l, HBrO3 19g/l, glukoza 50g/l
pH kropli do oczu
start learning
3,5-8,5; pH płynu łzowego: 7,0-7,4
substancje buforujące w kroplach do oczu
start learning
bufory: cytrynianowy, boranowy, fosforanowy, octanowy
lepkość kropli do oczu
start learning
12-15mPa*s; wzrost lepkości powoduje wydłużenie czasu dział. subst. leczniczych przez wydłużenie czasu kontaktu płynnej subst. z pow. gałki ocznej
substancje zwiększające lepkość w kroplach do oczu
start learning
HEC, HPMC, MC, alkohol poliwinylowy, poliwinylopirolidon
substancje zmniejszające napięcie powierzchniowe w kroplach do oczu
start learning
IV-rz sole amoniowe, monooleinian polioksyetylenosorbitanu - dodatek ma na celu lepsze zwilżenie rogówki - napięcie <28mN/m
przeciwutleniacze w kroplach do oczu
start learning
1. r-ry olejowe - tokoferol 2. r-ry wodne - siarczyn Na, pirosiarczyn Na, Na2EDTA
Metoda 1 sporządzania kropli do oczu
start learning
1. rozpuszczenie substancji, dodanie r-ru izotonizującego i śr. konserwującego; 2. sączenie przez sączek klarujący 3. wyjaławianie termiczne
Metoda 2 sporządzania kropli do oczu
start learning
1. rozpuszczenie substancji, dodanie r-ru izotonizującego i śr. konserwującego; 2. sączeni wyjaławiające - sączek membranowy o śr. porów 0,22-0,01μm
Metoda 3 sporządzania kropli do oczu
start learning
1. rozpuszczenie subst. pomocniczych w jałowym rozpuszczalniku, następnie subst. leczniczej 2. r-r przenieść do jałowej butelki i zamknąć nakrętką z zakraplaczem
substancje, które należy wyjaławiać przez sączenie
start learning
1. chloramphenicolum 2. Chlorotetracyclini HCl 3. Gentamycini sulfas 4. NaHCO3 5. oksytetracyklini HCl 6. Physostigmini salicylas 7. Resorcinolum 8. Streptomycini sulfas 9. Tanninum 10. Tetracyclini HCl
krople do oczu, które należy sporządzać metodą 3
start learning
AgNO3, Epinephrinum, Targesinum, r-ry olejowe
sporządzanie kropli w postaci r-rów olejowych
start learning
rozpuścić w jałowym olejuk przesączyć przez wyjałowiony sączek klarujący (membranowy o wielkości porów 0,5μm, ze spiekiem szklanym Schotta G3, G4)
okres przydatności kropli do oczu
start learning
z śr. konserwującym - 10dni; bez - 24h
wymagania dla maści do oczu
start learning
1. jałowość 2. brak zanieczyszczeń nierozpuszczalnych (il. obcych cząstek <8) 3. brak działania drażniącego 4. odp. stopień rozdrobnienia subst. leczn. w maściach typu zawiesin 5. odp. właściwości reologiczne (10-50N/m2) 6. Tt=32-33°C
stopień rozdrobnienia substancji w maściach do oczu
start learning
w próbce zawierającej 10µg - nie więcej niż 20 cząstek >25µm, w tym nie więcej niż 2 cząstki >50µm; brak cząstek >90µm
podłoża do maści ocznych
start learning
wazelina biała + emulgatory w il. <30%: lanolina bezwodna, cholesterol, parafina płynna
podłoże do maści ocznych FP V
start learning
Paraffinum liquidum 10cz. Lanolinum anhydricum 10cz. Vaselinum album 80cz.
wyjaławianie podłoży do maści ocznych
start learning
stopić, przesączyć przez sączek bibułowy, wyjaławiać w sterylizatorze powietrznym przez godzinę T=160°C
środki konserwujące w maściach ocznych
start learning
środki konserwujące w maściach ocznych
wielkość cząstek w zawiesinach
start learning
20µm
funkcje płynu łzowego
start learning
1. zwilżanie nabłonka rogówki, 2. zapobieganie wysychania rogówki, 3. likwidowanie tarcia między powierzchniami rogówki i spojówki. 4. udoskonalenie funkcji optycznej rogówki przez wyrównanie nieregularności nabłonka. 5. wypłukiwanie zanieczyszczeń. 6. częściowa ochrona przed zakażeniami dzięki obecności lizozymu.
od czego zależy Szybkość penetracji leku w podaniu do oka
start learning
kinetyka procesów w części przedrogówkowej: 1. spojowka łatwiej przepuszczalna dla subst >20000daltonow (peptydy, mannitol) 2. wiązanie z białkiem, 3. szybkość wchłaniania przez rogówkę i spojówkę, 4. ilość substancji leczniczej, 5. szybkość odtwarzania płynu łzowego = 1,2ul/min, 6. szybkość parowania = 3ul/h/cm2
zalety OLCS (ophtalmic lyophilisate carrier system)
start learning
1. precyzja podania, 2. brak środków konserwujacych, 3. kontakt z rogówką, 4. odpowiednie pH ze względu na trwałość leku, 5. brak ryzyka uszkodzeń po aplikacji, 6. brak działań niepożądanych
implanty do oczu
start learning
1. niebiodegradowalne 2. biodegradowalne a. hydrofobowe: polimery kw. mlekowego i glikolowego oraz kopolimery, b. hydrofilowe – żelatyna,
środki konserwujące -działania niepożądane
start learning
1. uszkodzenie nabłonka rogówkowo spojówkowego 2. zmiana struktury filmu łzowego 3. zwiększenie przepuszczalności nabłonka
hydrożele
start learning
1) in situ -powstające po aplikacji – a) poloxamer (zelowanie pod wpływem temp), b) cap(pH- octanoftalan celulozy -też jako otoczka dojelitowe), c) gellan (obecność jonów Na, Ca) 2) żele o konsystencji półstałej -poch. celulozy, alkohol poliwinylowy, kw. hialuronowy, poliakrylowy
liposomy -skuteczność zależy od:
start learning
1) zdolności zamknięcia w liposomach substancji leczniczej w ilości terapeutycznej, 2) wielkość i ładunek liposomów, 3) trwałość, stabilność układu po aplikacji, 4) czas przebywania w worku spojówkowym, 5) powinowactwo do rogówki oka

You must sign in to write a comment