Learn English With TV Series

 0    203 flashcards    lukaskorol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Who would have thought?
start learning
Kto by pomyślał?
meaningless
Today’s meeting was full of meaningless information.
start learning
bez znaczenia
Dzisiejsze spotkanie było pełne bezsensownych informacji.
meddle
My grandma always meddles in their affairs.
start learning
wtrącić się
Moja babcia zawsze wtrąca się w ich sprawy.
ghastly
You’re making a ghastly mistake.
start learning
koszmarny, potworny (np. doświadczenie, wypadek)
Popełniasz koszmarny błąd.
by the way
By the way, I must buy some shoes.
start learning
przy okazji
Nawiasem mówiąc, muszę kupić buty.
retrace somebody's steps
The detective is investigating the crime while trying to retrace the victim’s steps.
start learning
pójść spowrotem tą samą drogą, odtworzyć czyjąś trasę
Detektyw prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstwa, próbując odtworzyć kroki ofiary.
wise
A wise person is someone who’s been through a lot.
start learning
rozsądny, roztropny
Mądra osoba to osoba, która wiele przeszła.
bloody
That bloody dog destroyed my pillow.
start learning
krwawy, cholerny, cholernie
Ten cholerny pies zniszczył moją poduszkę.
savage(noun)
People look at me as if I am savage.
start learning
dzikus, nieokrzesaniec
Ludzie patrzą na mnie jak na dziką.
savage(adjective)
He writes about people who are savage and cruel.
start learning
okrutny, brutalny
Pisze o ludziach brutalnych i okrutnych.
tied up
She is tied up at the moment and can’t see you.
start learning
zawalony robotą, zapracowany
W tej chwili jest związana i nie może cię zobaczyć.
no strings attached
They are giving away a free iPhone to the winner. No strings attached.
start learning
bez zobowiązań, bez ograniczeń
Rozdają zwycięzcy bezpłatny iPhone. Bez zobowiązań.
flossy
I have flossy jewellery in the penthouse.
start learning
elegancki, wytworny
W apartamencie mam elegancką biżuterię.
dust(noun)
There was a thick layer of dust on the table.
start learning
kurz, pył
Na stole leżała gruba warstwa kurzu.
dust(verb)
Please, dust the books and the bookshelves.
start learning
ścierać kurze
Proszę odkurzyć książki i półki na książki.
bunch
There were bunches of twigs next to the furnace.
start learning
grupa, kiść, bukiet, pęk
Obok pieca znajdowały się wiązki gałązek.
genuine
It’s made of genuine leather.
start learning
prawdziwy, autentyczny, szczery, uczciwy
Wykonany jest z prawdziwej skóry.
overpower
The gunman was finally overpowered by three security guards.
start learning
obezwładnić, pokonać
Bandyta został w końcu obezwładniony przez trzech ochroniarzy.
appearance
It was her first appearance on television after her divorce.
start learning
pojawienie się, występ
Bandyta został w końcu obezwładniony przez trzech ochroniarzy.
start off
The movie just started off.
start learning
zaczynać się
Film właśnie się zaczął.
admit
You must admit he is a strange person.
start learning
przyznawać (że coś jest prawdą), przyznać się (do zrobienia czegość złego)
Musisz przyznać, że jest dziwną osobą.
noon
He woke up at noon.
start learning
południe (godzina 12:00)
Obudził się w południe.
atta girl
You did it! Attagirl!
start learning
zuch dziewczyna
Zrobiłaś to! Zuch dziewczyna!
hook up
We hooked up once but we never dated.
start learning
przelecieć, bzyknąć, uprawiać przygodny seks
Bzykneliśmy się raz, ale nigdy nie umawialiśmy się.
humongous
We had our picture taken in New Mexico before a humongous cactus.
start learning
ogromniasty (np. posiłek)
Nasze zdjęcie zostało zrobione w Nowym Meksyku przed ogromnym kaktusem.
treat
I will treat you to a drink.
start learning
fundować, stawiać
Ja ci postawię drinka.
count
Did you count Peter? He's new in our group.
start learning
liczyć, wliczać, brać pod uwagę, uwzględniać (np. kogoś w grupie)
Czy wziąłeś pod uwagę Petera? Jest nowy w naszej grupie.
broad
He has broad shoulders.
start learning
szeroki
On ma szerokie ramiona.
make out
Sally and Pete were making out on the couch.
start learning
całować się, pieścić się, obściskiwać się
Sally i Pete całowali się na kanapie.
link up
We encourage our customers to link up, discuss products, and make recommendations to us.
start learning
nawiązać kontakt
Zachęcamy naszych klientów do nawiązania kontaktu, omawiania produktów i przedstawiania nam rekomendacji.
seal a deal
Yes, Jimmy, I am going to seal the deal with Elizabeth
start learning
przypieczętować umowę
Tak, Jimmy, zamierzam przypieczętować umowę z Elizabeth
lick the envelope
She asked me to lick the envelope, and then I mailed that shit.
start learning
zrobić minetę
Poprosiła mnie, bym zrobił minetę, a potem wysłałem to gówno.
fool around
Did you fool around with her?
start learning
mieć romans, figlować
Miałeś z nią romans?
bloody hell
Bloody hell, what am I going to do?
start learning
cholera, jasna cholera
Cholera, co ja teraz zrobię?
robe
I have made a new robe for you, different from the one last year.
start learning
suknia, szata, toga
Zrobiłam dla ciebie nową szatę, inną niż ta z zeszłego roku.
lace
This shop sells only hand-made lace.
start learning
koronka (ozdoba)
Ten sklep sprzedaje tylko ręcznie robioną koronkę.
collar
Iron the collar before you put this shirt on.
start learning
kołnierzyk, kołnierz
Wyprasuj kołnierzyk zanim założysz tę koszulę.
dodgy
It's not my fault you own this dodgy stock.
start learning
podejrzany, krętacki, szemrany (np. biznes, osoba)
To nie moja wina, że te szemrane akcje należą do ciebie.
great-aunt
start learning
babcia cioteczna
leave somebody alone
Leave me alone, I'm doing my homework.
start learning
zostawić kogoś w spokoju (nie przeszkadzać komuś)
Zostaw mnie w spokoju, odrabiam zadanie domowe.
bet
I bet he and Jane get along just great.
start learning
zakładać się (być przekonanym o czymś)
Założę się, że on i Jane świetnie się dogadują.
take the mickey out of someone
If I didn't know better, I'd think you were trying to take the Mickey out of me!
start learning
naśladować kogoś, małpować, przedrzeźniać kogoś, żartować sobie z kogoś
Gdybym nie wiedział lepiej, pomyślałbym, że próbujesz żartować ze mnie!
dashy
Her appearance is so dashy.
start learning
krzykliwy (np. o biżuterii), pretensjonalny (np. styl, charakter)
Jej wygląd jest za bardzo krzykliwy.
there you are
There you are! We've been looking everywhere for you!
start learning
a tutaj jesteś (gdy właśnie kogoś znaleźliśmy)
A tutaj jesteś! Szukaliśmy cię wszędzie!
would you care to do something?
Would you care to join us for dinner?
start learning
czy zechciałbyś coś zrobić?
Czy chciałbyś dołączyć do nas na obiad?
get one's panties in a bunch
It's not that big of a problem, don't get your panties all in a bunch, it's going to be okay.
start learning
robić z igły widły, zdenerwować się z z błahego powodu
To nie jest taki duży problem, nie rób z igły widły, wszystko będzie dobrze.
fraternise/fraternize
Do the doctors fraternize much with the nurses here?
start learning
bratać się, fraternizować się
Czy lekarze dużo bratają się z pielęgniarkami tutaj?
whole point of something
I thought the whole point of the meeting was to decide which offer to accept.
start learning
to, o co w czymś chodzi
Wydawało mi się, że głównym celem spotkania jest decyzja, którą ofertę przyjąć.
how dare you
How dare you talk to me like that?
start learning
jak śmiesz
Jak śmiesz tak się do mnie odzywać?
I doubt it.
"Do you think he will arrive on time?" "I doubt it".
start learning
Wątpię w to.
"Myślisz, że on pojawi się na czas?" "Wątpię w to".
pluck the courage
He finally plucked up the courage to ask her to marry him.
start learning
zebrać się na odwagę
W końcu zebrał się na odwagę, by poprosić ją o rękę.
last resort
As a last resort, we could ask your mother to help.
start learning
ostatnia deska ratunku, ostateczność
W ostateczności możemy poprosić twoją matkę o pomoc.
off the point
Your speech was off the point.
start learning
nie na temat, niezwiązany z tematem, nieistotny
Twoja mowa była nie na temat.
spoil
You always have to spoil everything!
start learning
zepsuć, zmarnować
Zawsze musisz wszystko popsuć!
runner-up
Madison is the Eastern Region champion and last year’s state runner-up.
start learning
zdobywca drugiego miejsca
Madison jest mistrzem regionu wschodniego i wicemistrzem zeszłego roku.
and so on and so forth
Economic growth makes us all richer, provides jobs, and so on.
start learning
i tak dalej, itd.
Wzrost gospodarczy czyni nas bogatszymi, zapewnia miejsca pracy i tak dalej.
hideous
She wears the most hideous colour combinations you could ever imagine.
start learning
szkaradny, ohydny, paskudny
Nosi najbardziej ohydne kombinacje kolorów, jakie możesz sobie wyobrazić.
hang on!
Hang on! We need to talk!
start learning
czekaj!, poczekaj!
Czekaj! Musimy porozmawiać!
settle
I'll let the judge settle this argument.
start learning
rozstrzygnąć (np. spór)
Pozwolę sędziemu rozstrzygnąć ten spór.
pint
Add a pint of water to the stew.
start learning
pinta (miara objętości cieczy równa 568 ml)
Dodaj pintę wody do gulaszu.
till(preposition)
Shouldn't we wait till Mark's here?
start learning
do, aż do, aż
Czy nie powinniśmy czekać, aż Mark tu będzie?
noble
His followers believe they are fighting for a noble cause.
start learning
szlachetny
Jego wyznawcy wierzą, że walczą o szlachetną sprawę.
quest
You'll never give up the quest for the truth, will you?
start learning
poszukiwanie, dążenie
Nigdy nie zrezygnujesz z poszukiwania prawdy, prawda?
swamp
When it rains, the fields turn into a giant swamp.
start learning
bagno
Jak pada, to pola zmieniają się w ogromne bagno.
dump
The garbage truck took the garbage to the dump.
start learning
hałda, skład, śmietnisko
Śmieciarka zabrała śmieci na wysypisko.
fairy
When he was little, I used to be his tooth fairy.
start learning
wróżka, duszek
Kiedy był mały, byłam jego zębową wróżką.
fairy tale
I no longer believe in fairy tales.
start learning
bajka, baśń
Nie wierzę już w bajki.
down to
I will reduce my running time down to 40 minutes.
start learning
mniej do (jakiegoś poziomu)
Zredukuję mój czas biegania do 40 minut.
toadstool
A toadstool is a fungus that you cannot eat because it is poisonous.
start learning
muchomor (trujący grzyb)
Muchomor to grzyb, którego nie można jeść, ponieważ jest trujący.
squatter
start learning
nielegalny mieszkaniec (np. opuszczonego budynku)
for ages
I haven't seen him for ages.
start learning
lata, wieki, od dawna
Nie widziałem go od dawna.
down-to-earth
She's a down-to-earth woman with no pretensions.
start learning
przyziemny, praktyczny, twardo stąpający po ziemi
Jest przyziemną kobietą bez pretensji.
go up to someone
I went up to him and introduced myself.
start learning
podchodzić do kogoś, zbliżać się do kogoś
Podszedłem do niego i przedstawiłem się.
freaky
This film was freaky. I was a little bit scared.
start learning
nienaturalny, dziwaczny
Ten film był dziwaczny. Byłem troszeczkę przestraszony.
audition
I've got an audition for the choir tomorrow.
start learning
przesłuchanie (aktora, piosenkarza)
Jutro mam przesłuchanie do chóru.
chaperone
Several parents acted as chaperones for the school dance.
start learning
opiekun
Kilku rodziców pełniło rolę opiekuna do tańca szkolnego.
get along with somebody
Do you get along with your colleagues?
start learning
mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś, żyć w zgodzie
Czy dobrze dogadujesz się ze znajomymi z pracy?
let alone something
Her appearance is shocking, let alone her behaviour.
start learning
nie mówiąc o czymś, nie wspominając o czymś, a co dopiero
Jej wygląd jest szokujący, nie wspominając o jej zachowaniu.
doodle
start learning
mazgroły, gryzmoły, esy-floresy
to doodle
start learning
nabazgrolić
grand
It cost us four grand.
start learning
tysiak (banknot tysiącfuntowy lub tysiącdolarowy)
To kosztowało nas cztery tysiące dolarów.
figure
I figured the costs of my journey
start learning
obliczać
Obliczyłem koszty mojej podróży
meth
Do you know the difference between meth and amphetamine?
start learning
metamfetamina
Znasz różnicę między metaamfetaminą a amfetaminą?
get something straight
Did I get this straight? You want to marry her?
start learning
dobrze coś zrozumieć, dobrze coś wyjaśniać
Dobrze to zrozumiałem? Chcesz ją poślubić?
dope
He usually hides his dope under the bed.
start learning
środek odurzający, narkotyk
On zwykle chowa swoje narkotyki pod łóżkiem.
severly
The building was severely damaged.
start learning
ciężko, poważnie
Budynek został poważnie uszkodzony.
briliant
He is so talented and his career is brilliant!
start learning
genialny, błyskotliwy, znakomity (np. pomysł)
On jest taki utalentowany, a jego kariera jest olśniewająca!
get something wrong
The police got the name wrong and arrested an innocent man.
start learning
źle coś zrozumieć
Policja pomyliła nazwisko i aresztowała niewinnego mężczyznę.
cut it
Sometimes simple solutions just don't cut it.
start learning
dać sobie radę, dać radę (coś zrobić), wystarczać (by coś zrobić), odnieść sukces
Czasami zwyczajne rozwiązania po prostu nie wystarczają.
tweak
We make tweaks to the menu as needed.
start learning
wprowadzać drobne zmiany (w tym jak coś działa, zwykle w celu poprawienia)
W razie potrzeby wprowadzamy poprawki do menu.
single and ready to mingle
I'm single and ready to mingle!
start learning
singiel do wzięcia (osoba, która zakończyła związek i chce poznać kogoś nowego)
Jestem singlem do wzięcia!
consensual
We prefer to take a consensual approach to decision-making.
start learning
zgodny
Wolimy przyjąć zgodne podejście do procesu decyzyjnego.
been there, done that
Whitewater rafting? Been there, done that. Let's do something more extreme!
start learning
nic nowego (ironicznie), już to znam (już tego doświadczyłem i nie jest to dla mnie interesujące)
Spływ tratwą? Nic nowego. Zróbmy coś bardziej ekstremalnego!
environmentalist
This industry does not deserve the environmentalist hostility which is often heaped upon it.
start learning
ekolog
Ten przemysł nie zasługuje na wrogość ekologów, która tak często jest w niego wymierzona.
stick with someone/something
Stick with me, and we’ll do lots of interesting things.
start learning
pozostać przy czymś/kimś
Trzymaj się mnie, a zrobimy wiele ciekawych rzeczy.
go out on a limb
They can see themselves going out on a limb, voting for a very controversial energy bill.
start learning
wystawiać się, ryzykować
Widzą, jak ryzykują głosując za bardzo kontrowersyjnym rachunkiem za energię.
drive somebody nuts / drive somebody crazy
She's driving me nuts!
start learning
doprowadzać kogoś do wściekłości, doprowadzać do szału
Ona doprowadza mnie do szału!
quality time
He spends quality time with his children every day.
start learning
mądrze spędzony czas, niezmarnowany czas
Codziennie spędza czas ze swoimi dziećmi.
come by
You can come by me any time you want.
start learning
wpaść (do kogoś z wizytą)
Możesz do mnie wpadać kiedy tylko zechcesz.
on your mark, get set, go!
start learning
do biegu, gotowi, start!
get jiggy
start learning
wyluzować się, tańczyć
glance (v)
Can you glance through this report?
start learning
zerknąć, rzucić okiem
Czy możesz rzucić okiem na ten raport?
glance (n)
Jane and I exchanged glances.
start learning
zerknięcie, rzut okiem
Jane i ja wymieniliśmy się spojrzeniami.
foreplay
Foreplay is an important part of having sex.
start learning
gra wstępna
Gra wstępna jest ważną częścią uprawiania seksu.
be not all it's cracked up to be
This expensive computer is not all it's cracked up to be. It has a lot of errors.
start learning
być przereklamowanym, nie być wcale takim super
Ten drogi komputer jest przereklamowany. On ma wiele błędów.
bucket list
start learning
lista rzeczy do zrobienia przed śmiercią
exuberant
Young and exuberant, he symbolizes Italy's new vitality.
start learning
pełen energii, entuzjastyczny
Młody i pełen energii symbolizuje nową witalność Włoch.
dripping
It's raining really hard! I'm dripping wet!
start learning
przemoknięty
Bardzo mocno pada! Jestem przemoknięty!
hooked on something
She got hooked on the show after watching one episode.
start learning
uzależniony od czegoś/ mieć bzika na punkcie czegoś
Uzależniła się programem po obejrzeniu jednego odcinka.
deadly
She drank deadly poison.
start learning
śmiercionośny, śmiertelny
Ona wypiła śmiertelną truciznę.
all along
start learning
przez cały czas, od samego początku, od początku, od zawsze
intimidating
an intimidating array of weapons
start learning
przerażający, zastraszający
zastraszająca gama broni
not to mention something
He's one of the kindest and most intelligent, not to mention handsome, men I know.
start learning
nie wspominając o czymś
Jest jednym z najmilszych i najbardziej inteligentnych, nie wspominając o przystojnych mężczyznach, których znam.
high-handed
He wants to be seen as less bossy and high-handed.
start learning
arbitralny, despotyczny, władczy
On chce być postrzegany jako mniej apodyktyczny i despotyczny.
get one's own way
Don't give up, you have to get your own way.
start learning
stawiać na swoim
Nie poddawaj się, musisz postawić na swoim.
raise
She raised her children well.
start learning
wychowywać
Ona dobrze wychowała swoje dzieci.
incurable romantic
He always buys me a dozen red roses on my birthday — he's an incurable romantic.
start learning
niepoprawny romantyk
Zawsze kupuje mi tuzin czerwonych róż na urodziny - jest niepoprawnym romantykiem.
photo shoot
start learning
sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna
I'll walk you out.
start learning
Odprowadzę cię.
Watch it!
Hey, watch it!
start learning
Uważaj!
Ej, uważaj!
steer clear of somebody
You should steer clear of me.
start learning
trzymać się od kogoś z daleka
Powinnaś trzymać sie ode mnie z daleka.
for a while
For a while I thought you were lying.
start learning
przez chwilę
Przez chwilę myślałem, że kłamiesz.
hepatitis
He suffers from hepatitis B and must take daily medication.
start learning
żółtaczka, zapalenie wątroby
On cierpi na zapalenie wątroby typu B i musi codziennie brać leki.
pimp
start learning
alfons
get over something
Fortunately, he's got over the shock.
start learning
wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku)
Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.
steady
They're making steady progress.
start learning
regularny, stały, ciągły
Oni robią ciągły postęp.
stitch
He had to have 7 stitches.
start learning
szew
Musiano mu założyć 7 szwów.
brand new
My car is brand-new.
start learning
nowiuteńki, nowiutki, zupełnie nowy
Mój samochód jest nowiuteńki.
easy
Go down the stairs. Easy!
start learning
spokojnie, powoli
Zejdź po schodach. Powoli!
patty
This restaurant serves really delicious patties.
start learning
pasztecik (ciastko lub inny kawałek czegoś do jedzenia)
Ta restauracja podaje naprawdę dobre paszteciki.
good one
Do you remember our last trip to Italy? That was a good one.
start learning
coś dobrego
Pamiętasz naszą ostatnią wycieczkę do Włoch? To było coś dobrego.
no wonder
No wonder you don't want to be his fifth wife.
start learning
nic dziwnego, że
Nic dziwnego, że nie chcesz zostać jego piąta żoną.
digest
I still have not read this month's digest.
start learning
przegląd (np. w formie czasopisma)
Nadal nie przeczytałem przeglądu z tego miesiąca.
glossy
She has wonderfully glossy hair.
start learning
lśniący, błyszczący
Ma cudownie lśniące włosy.
depiction
It's a classic depiction of good versus evil.
start learning
przedstawienie, zobrazowanie, obraz
To klasyczne przedstawienie walki dobra ze złem.
draw attention
He often draws attention to himself.
start learning
przyciągać uwagę
On często przyciąga uwagę do swojej osoby.
candid
To be candid with you, I think you're making a dreadful mistake.
start learning
szczery, niepozorowany
Szczerze mówiąc, myślę, że popełniasz straszny błąd.
undertaking
This journey is a dangerous undertaking.
start learning
przedsięwzięcie
Ta podróż jest niebezpiecznym przedsięwzięciem.
account
I read an account of the murder in today's newspaper.
start learning
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść
Czytałem raport z zabójstwa w dzisiejszej gazecie.
screenplay
I think the screenplay looked extremely rushed.
start learning
scenariusz (filmu)
Moim zdaniem scenariusz wyglądał na bardzo nieprzemyślany.
get to know
It took a while to get to know the city properly.
start learning
poznać (kogoś lub coś), poznawać (kogoś lub coś)
Odpowiednie poznanie miasta zajęło trochę czasu.
as far as something is concerned
As far as spelling is concerned, he’s never been a strong student.
start learning
jeśli o coś chodzi
Jeśli chodzi o pisownię, nigdy nie był silnym uczniem.
live and breathe something
He lives and breathes music.
start learning
żyć czymś (np. muzyką, swoją pracą, dziećmi)
Żyje i oddycha muzyką.
paramount
There are many priorities, but reducing the budget deficit is paramount importance.
start learning
nadrzędny, najważniejszy, główny, najwyższy
Istnieje wiele priorytetów, ale zmniejszenie deficytu budżetowego ma nadrzędne znaczenie.
ultimately
I think ultimately you can manage the whole area.
start learning
ostatecznie, w końcu, finalnie, koniec końców
Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.
bring something out
The blue dress brings out your eyes.
start learning
wydobywać coś, uwydatnić coś, uwypuklić coś, podkreślić coś (np. smak, kolor)
Ta niebieska sukienka podkreśla twoje oczy.
nurture
Let us nurture the inherent power of our economy to keep it renewing itself.
start learning
pielęgnować, wychowywać
Pielęgnujmy nieodłączną moc naszej gospodarki, aby wciąż się odnawiała.
an awful lot
That red is an awful lot brighter than the colour of your house.
start learning
strasznie dużo
Ta czerwień jest o wiele jaśniejsza niż kolor twojego domu.
might as well
We might as well sit down while we're waiting.
start learning
równie dobrze można (jako sugestia, bo nie ma nic lepszego do zrobienia
Możemy równie dobrze usiąść póki czekamy.
I'll be damned
I'll be damned if I forgive him!
start learning
Niech mnie diabli
Niech mnie diabli, jeżeli mu wybaczę!
feel like something
I don't feel like going out today.
start learning
mieć na coś ochotę
Nie mam dzisiaj ochoty na wyjście z domu.
get one's act together
She's so disorganized - I wish she'd get her act together.
start learning
zebrać się w sobie
Jest tak zdezorganizowana - chciałbym, żeby wzięła się w garść.
think something up
He thought this story up!
start learning
wymyślać coś, wynajdować coś
On wymyślił tę historię!
if you don't mind me asking
start learning
jeśli mogę zapytać
cause a scene
Don't make a scene here. We will talk this over at home.
start learning
robić sceny, robić scenę, robić awanturę
Nie rób tutaj sceny. Omówimy to w domu.
turn heads
Her new car was turning heads wherever she went.
start learning
przyciągać spojrzenia (o czymś interesującym, atrakcyjnym)
Jej nowy samochód przyciągał spojrzenia, gdziekolwiek się udała.
roll up
He rolled up a hundred-dollar bill.
start learning
zwijać w rulon, rolować, skręcać
On zwinął w rulon banknot stu dolarów.
give one's all
If you want to win you have to give your all.
start learning
oddać wszystko, dać z siebie wszystko
Jeśli chcesz wygrać, musisz dać z siebie wszystko.
be on the loose
A dangerous criminal is on the loose.
start learning
być na wolności
Niebezpieczny przestępca jest na wolności.
call
Call the waiter, my soup is cold.
start learning
wzywać, przywoływać (np. kelnera, podwładnego)
Wezwij kelnera, moja zupa jest zimna.
pound
My heart was pounding when I was talking to her.
start learning
walić, łomotać (o sercu)
Serce mi łomotało, kiedy z nią rozmawiałem.
grind
The daily grind of looking after three children wore her down.
start learning
harówka, żmudna praca, orka
Codzienna harówka nad trójką dzieci wymęczyła ją.
savour(GB)/savor(UK)
It was the first chocolate he'd tasted for over a year, so he savoured every mouthful.
start learning
smakować, rozkoszować się
To była pierwsza czekolada, którą smakował od ponad roku, więc delektował się każdym kęsem.
go through a rough patch
Andy's going through a rough patch at the moment - his wife wants a divorce.
start learning
przechodzić zły okres
Andy przeżywa obecnie trudną sytuację - jego żona chce rozwodu.
carry a tune
Neither of my brothers can carry a tune, but my sister is a good singer.
start learning
czysto śpiewać (nie fałszować)
Żaden z moich braci nie potrafi czysto śpiewać, ale moja siostra jest dobrą piosenkarką.
werewolf
start learning
wilkołak
go wild
Let's go wild tonight.
start learning
szaleć, wściekać się
Zaszalejmy dziś wieczorem.
self-pity
He faced his illness bravely and without any hint of self-pity.
start learning
rozczulanie się nad samym sobą, użalanie się nad sobą
Swoją chorobę stawił czoła odważnie i bez nuty użalania się nad sobą.
a hint of something
start learning
nuta czegoś, szczypta czegoś, ślad czegoś
not know the first thing about something
I'm afraid I don't know the first thing about car engines.
start learning
nie mieć pojęcia o czymś
Obawiam się, że nie mam pojęcia o silnikach samochodowych.
lead to something
Obesity may lead to some serious health problems.
start learning
prowadzić do czegoś
Otyłość może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.
riot (noun)
After the prison riot, the city council decided to reform the correctional system.
start learning
zamieszki, rozruch
Po zamieszkach w więzieniu, rada miejska zdecydowała zreformować system więziennictwa.
riot (verb)
Students are rioting in the streets of the capital.
start learning
wszczynać rozruchy, buntować się
Studenci wszczynają rozruchy na ulicach stolicy.
bump (noun)
I have a nasty bump on my forehead.
start learning
guz (np. na czole)
Mam okropnego guza na czole.
bump (verb)
I bumped my head on the window.
start learning
uderzyć (o coś), potrącić (coś)
Uderzyłem się głową o okno.
distraction
I have no room for distraction.
start learning
rozproszenie uwagi
Nie mogę pozwolić sobie na nieuwagę.
walk-in
She walked in and started yelling.
start learning
wchodzić
Ona weszła i zaczęła krzyczeć.
bloodbath
Thousands of people were murdered in the bloodbath.
start learning
masakra, rzeź
Tysiące ludzi zostało zamordowanych podczas rzezi.
rat somebody out
You can’t rat out your teammates.
start learning
wsypać kogoś, wydać kogoś, podkablować kogoś
Nie możesz wsypywać członków swojej drużyny.
big deal
"I ran five miles this morning." "Big deal! I ran ten."
start learning
wielka sprawa, wielkie rzeczy, poważna sprawa
„Dziś rano pobiegłem pięć mil.” „Wielka sprawa! Ja przebiegłem dziesięć”.
headboard
start learning
zagłówek (oparcie na głowę przy łóżku)
bribe (noun)
He is known for taking bribes.
start learning
łapówka
On jest znany z brania łapówek.
bribe (verb)
He tried to bribe the police officer, and then the latter handcuffed him.
start learning
przekupić, przekupywać
On próbował przekupić policjanta, i wtedy ten drugi zakuł go w kajdanki.
no offense
No offense, but I think you are mistaken.
start learning
bez urazy
Bez obrazy, ale myślę, że się mylisz.
against
He leaned against the tree.
start learning
o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
On oparł się o drzewo.
leave something out
I think I might have left something out.
start learning
pominąć coś, opuścić coś
Myślę, że mogłem coś pominąć.
wrecked
The stress of her final exams made her a wreck.
start learning
wykończony, wycieńczony
Stres związany z końcowymi egzaminami sprawił, że była wykończona.
jerk
You are a jerk.
start learning
palant, idiota, głupek, dupek
Jesteś palantem.
hoop
He should jump through a burning hoop.
start learning
obręcz, pierścień
On powinien skoczyć przez płonącą obręcz.
handle
She's handling the whole HR department.
start learning
zajmować się, wykonywać
Ona zajmuje się całym działem kadr.
chase
The cat chased the mouse.
start learning
ścigać, gonić
Kot gonił mysz.
fair
They promise fair weather in the evening.
start learning
dobry, przyzwoity (np. pogoda)
Oni obiecują dobrą pogodę wieczorem.
bludger
People thought I was lazy and a bludger.
start learning
osoba unikająca pracy, leń
Ludzie myśleli, że jestem leniwy i osobą unikającą pracy.
nasty
I'm ashamed of my son's nasty behaviour.
start learning
niegrzeczny, okropny, irytujący (np. zachowanie)
Wstydzę się za okropne zachowanie mojego syna.
snitch
"Where did you get that money?" "I snitched it from my dad when he wasn't looking."
start learning
zwędzić (coś), buchnąć (coś)
„Skąd masz te pieniądze?” „Zwędziłem je od taty, kiedy nie patrzył”.
wicked
It was a wicked thing to do.
start learning
okropny, koszmarny, potworny
To była okropna rzecz do zrobienia.
take a look
Can I take a look at your records?
start learning
rozejrzeć się, rzucić okiem, spojrzeć
Czy mogę rzucić okiem na twoje płyty?
come across
He comes across as an eccentric person.
start learning
robić wrażenie (np. bardzo sympatycznego), uchodzić, wydawać się jakimś
On uchodzi za ekscentryka.
mugged
He was mugged by three men who stole his bike.
start learning
okradziony, napadnięty
Został napadnięty przez trzech mężczyzn, którzy ukradli mu rower.
undo
She undid her bra.
start learning
rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę)
Ona rozpięła swój stanik.
gotta
I gotta help him.
start learning
musieć (nieformalny sposób powiedzenia, że powinno się coś zrobić), skrót od "have got to"
Muszę mu pomóc.
crouch (noun)
He changed his position into a crouch.
start learning
przysiad, kucki
On zmienił swoją pozycję na przysiad.
crouch (verb)
She crouched next to the wall.
start learning
przykucnąć, kucać
Ona przykucnęła obok ściany.

You must sign in to write a comment