law enforcement

 0    33 flashcards    kosmicznyrogal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarzyc kogos o cos
start learning
accuse somebody of something
odwoływać się od wyroku skazującego
start learning
appeal against the conviction
aresztować
start learning
arrest
oskarzyc kogos o cos
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
community service
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
skazać kogoś za coś
start learning
convict somebody of something
proces karny
start learning
criminal trial
wycofać zarzuty
start learning
drop the charges /withdraw allegations
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
przetrzymać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold sb in custody
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
start learning
find sb guilty / innocent of something
okazanie
start learning
identity parade
uwiezic
start learning
imprison
uwiezienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interference with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry/begin investigation
przyznać / nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/ not guilty /innocent
pełnomocnictwo
start learning
power of attorney
Kara pozbawienia wolności
start learning
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail
przeszukać dom
start learning
search a house
nakaz rewizji
start learning
search warrant
kamera monitoringu
start learning
security camera
skazać na karę za przestępstwo
start learning
sentenced to (punishment) for (an offense)
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
start learning
stand trial
podejrzany
start learning
suspect
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
rozpatrywać sprawę w sądzie
start learning
try

You must sign in to write a comment