LAW ENFORCEMENT

 0    69 flashcards    agatadaracz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stanowić
start learning
account for
napaść
start learning
assault
odznaka
start learning
badge
zostac zaprzysiezonym
start learning
be sworn
zakwestionowac orzerzenie
start learning
challenge the rulling
obywatel
start learning
a citizen
cywil
start learning
civilian
obmyslic strategie
start learning
come up with strategies
dokonac przestepstwa
start learning
to commit a crime
zobowiazanie
start learning
commitment
zatrzymac kogos
start learning
detain sb
czynnik odstraszajacy
start learning
deterrent
pilnosc
start learning
diligence
spadek przestepczosci
start learning
drop in crime
wnosic sprawe do sadu
start learning
file for
bron palna
start learning
firearm
miec dostep do opieki medycznej
start learning
have access to medical care
miec dostep do nagrania
start learning
have access to the video footage
sprawowac nad kims wladze
start learning
have autority over somebody
zabojstwo
start learning
homicide
wprowadzic radykalnemetody utrzymania porzadku
start learning
implement radical policing
w czasie pełnienia służby
start learning
in the line of duty
wystosować szcegółowe wytyczne
start learning
issue a detailed guidance
doprowadzić do nadużycia
start learning
lead to abuse
obowiązkowe szkolenie
start learning
mandatory training
spełniać normy konstytucyjne
start learning
meet constitutional standards
nadzorować coś
start learning
oversee sth
oddawać cześć
start learning
pay respects
wytrwałość / niezmordowanie
start learning
perseverance
powód
start learning
plaintiff
deklarować
start learning
pledge
polityka (zasady działania)
start learning
policy
okres próbny
start learning
probationary period
prokurator
start learning
prosecutor
reprezentant praw obywatelskich
start learning
public advocate
orzekać ustawą niekonstytucyjną
start learning
rule a law unconstitutional
ugoda w sprawie powództwa
start learning
settlement of a lawsuit
wytypować kogoś do zatrzymania
start learning
single sb out for stops
program zatrzymywania i rewidowania
start learning
stop-and-frisk program
wezwanie
start learning
summons
zrzeczenie się odpowiedzialności
start learning
surrender responsibility
odwołanie zostało odrzucone
start learning
the appeal was dropped
wskaźnik
start learning
the rate of
drażliwa i kontrowersyjna kwestia
start learning
thorny and contentious issue
pod przysięgą
start learning
under oath
nieuzasadnione poszukiwanie i zajęcie
start learning
unreasonable search and seizure
stac na strazy prawa
start learning
uphold the law
naruszać konstytucyjne zakazy
start learning
violate constitutional prohibitions
bez żadnych podstaw
start learning
with no basis for
społeczności
start learning
community policing
pod swoją opieką
start learning
under one’s tutelage
upadki i wzloty
start learning
ebbs and flows
korelacja pomiędzy
start learning
correlation between
walczyć skutecznie
start learning
fight effectively
dyskryminacja
start learning
discrimination against
w pewnym momencie w dół
start learning
at some point down the line
siła
start learning
force
ładownia
start learning
hold
wytrwaly
start learning
perserve
mandat
start learning
mandate
prowadzenia domu
start learning
drive home
korelacja pomiędzy
start learning
correlation between
walczyć skutecznie
start learning
fight effectively
popełnić zbrodnię
start learning
commit a crime
dyskryminowani
start learning
discriminated against
w pewnym momencie w dół
start learning
at some point down the line
wróg
start learning
foe
czyhające niebezpieczeństwo
start learning
lurking dangers
na służbie
start learning
line of duty

You must sign in to write a comment