Lady Gaga and Ellen - 2019-09-24

 0    21 flashcards    martinesss
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
socializing event
start learning
impreza integracyjna
kennel
start learning
buda
volunteer
start learning
wolontariusz
My sister volunteered to organise...
start learning
Moja siostra zgłosiła się na ochotnika do zorganizowania...
We hosted...
start learning
Gościliśmy...
Whatever you want
start learning
Cokolwiek chcesz/ Jakkolwiek zechcesz
You got some coin.
start learning
Masz trochę grosza.
This little puppy is adorable.
start learning
Ten mały szczeniak jest uroczy.
They all get along.
start learning
Wszyscy się dogadują.
There is a fight over food.
start learning
Toczy się walka o jedzenie.
Do you remember me telling you...
start learning
Czy pamiętasz, jak ci mówiłem...
I’m obviously not good at remembering things.
start learning
Najwyraźniej nie jestem dobra w zapamiętywaniu rzeczy.
Like no take was the same.
start learning
Jakby żadne ujęcie nie było takie samo.
The film addresses substance abuse.
start learning
Film dotyczy nadużywania substancji.
There is some enormous emotion and tragedy.
start learning
Istnieje ogromna emocja i tragedia.
If that is the case,
start learning
Jeśli tak się sprawy mają...
You’ve got to go into acting.
start learning
Musisz zająć się aktorstwem/graniem.
I am partially responsible for...
start learning
Jestem częściowo odpowiedzialny za...
Was I right?
start learning
Czy miałam rację?
Every once in a while.
start learning
Raz na jakiś czas.
That is how it felt.
start learning
Tak to się czuło.

You must sign in to write a comment