Łacina prawnicza

 0    62 flashcards    Krzysztof94
print play test yourself
 
Question Answer
Prawo, zespół norm prawnych
start learning
ius
w rzeczywistości
start learning
de facto
z mocy samego prawa
start learning
ipso iure
z mocy prawa
start learning
ex iure
pełnoprawnie
start learning
pleno iure
exsecutio iuris non habet iniuriam
start learning
wykonywanie prawa nie jest bezprawne
summum ius summa iniuria
start learning
summum ius summa iniuria
gołe prawo
start learning
nudum ius
prawo nieograniczone
start learning
ius Infinitum
prawo ściśle związane z osobą
start learning
ius personalissimum
prawo bezwględnie obowiązujeące
start learning
ius cogens
prawo względnie obowiązujące
start learning
ius dispositivum
stricto iure
start learning
ściśle według prawa
w ścisłym znaczeniu
start learning
sensu stricto
w szerokim znaczeniu
start learning
sensu largo
nieznajomość prawa szkodzi
start learning
Ignorantia iuris nocet
iura novit curia
start learning
sąd zna prawo
nemo plus iuris in alium transfere potest quam ipse habet
start learning
nikt nie może na inną osobę przenieść więcej prawa niż sam posiada
sententia facit ius
start learning
wyrok tworzy prawo
universitas iuris
start learning
zbiór praw
ustawa
start learning
lex
na mocy ustawy
start learning
ex lege
iuxta legem
start learning
zgodnie z ustawą
secundum legem
start learning
zgodnie z ustawą
verba legis
start learning
brzmienie ustawy
contra legem
start learning
przeciw ustawie
sensum, non verba spectamus
start learning
patrzymy na sens nie na brzmienie ustawy
in fraudem legis
start learning
w celu obejścia ustawy
według usatwy uchwalonej
start learning
de lege lata
według ustawy, która zostanie uchwalona
start learning
de lege ferenda
uzasadnienie ustawy
start learning
ratio legis
nieznajomość ustawy nikogo nie usprawiedliwia
start learning
Ignorantia legis neminem excusat
gdzie jest taka sama przyczyna ustawy tam jest taka sama dyspozycja
start learning
ubi eadem legia ratio, ibi eadem legis dispositio
kiedy ustaje przyczyna ustawy wygasa i sama ustawa
start learning
cesaamte ratione legis cessat et lex ipsa
ustawy czasem śpią nigdy nie umierają
start learning
aliquando leges numquam mariuntur
czas między ogłoszeniem ustawy a wejściem jej w życie
start learning
vacatio legis
lex retro non agit
start learning
prawo nie działa wstecz
ustawa surowsza nie działa wstecz
start learning
lex severior retro non agit
ustawa łagodniejsza działa wstecz
start learning
lex mitior retro agit
ustawa patrzy w przód nie wstecz
start learning
Lex prospicit non respicit
ustawa jest uchylana przez ustawę
start learning
lex lege tollitur
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
start learning
lex posterior derogat legi priori
lex posterior generali non derogat legi priori speciali
start learning
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczegółowej
ustawa główna uchyla ustawę pomocniczą
start learning
lex primaria derogat legi subsidariae
zastrzeżenie odstąpienia od umowy
start learning
lex commisaria
czynność (sensu stricte cz. prawna)
start learning
negotium
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
start learning
negotiorum gestio
czynność prawna niezupełna
start learning
negotium claudicans
czynność prawna nieważna
start learning
negotium nullum
małżeństwo nie istniejące
start learning
matrimonium non existens
elementy przedmiotowo istotne (niezbędne)
start learning
Essentalia negotii
elementy przdmiotowo nieistotne
start learning
naturalia negotii
Accidentalia negotii
start learning
elementy podmiotowo istotne
czynność prawna dochodząca do skutku między żyjącymi
start learning
inter vivos
czynność prawna na wypadek śmierci
start learning
mortis causa
Ad solemnitatem
start learning
?
Ad probationem
start learning
do celów zawodowych
do wywołania określonych skutków
start learning
ad eventum
zastrzeżenie przez strony formy szczególnej
start learning
pactum de forma
termin
start learning
dies
termin początkowy, kiddy powstają skutki czynności
start learning
dies a quo
termin końcowy kiedy ustają skutki czynności
start learning
dies ad quem

You must sign in to write a comment